Bảng tổng đúng theo điểm chuẩn Đại học các trường khu vực miền Bắc update mới với đầu đủ nhất.

STTTên trường
Điểm chuẩn Đại học tổ quốc Hà Nội
1Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại Học technology - Đại Học đất nước Hà Nội
2Điểm chuẩn Trường Đại học tập Khoa Học tự nhiên và thoải mái - Đại Học non sông Hà Nội
3Điểm chuẩn Trường Đại học khoa học Xã hội với Nhân văn - ĐHQG HN
4Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Ngoại Ngữ - Đại Học non sông Hà Nội
5Điểm chuẩn Trường Đại Học kinh tế tài chính - Đại Học đất nước Hà Nội
6Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học giáo dục và đào tạo - ĐHQG Hà Nội
7Khoa chính sách - Đại học giang sơn Hà Nội
8Khoa Y Dược - Đại học đất nước Hà Nội
9Khoa nước ngoài - Đại Học tổ quốc Hà Nội
10Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
11Điểm chuẩn Trường Đại học tập Sư phạm thẩm mỹ và nghệ thuật Trung ương Hà Nội
12Điểm chuẩn Trường Đại học tập Sư phạm thể dục thể thao Hà Nội
13Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Thương mại
14Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại yêu quý (Cơ sở Hà Nội)
15Điểm chuẩn Trường Đại học tài chính Quốc dân
16Điểm chuẩn Trường Đại học tập Y Hà Nội
17Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Dược Hà Nội
18Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học Y tế Công cộng
19Điểm chuẩn Trường Đại học tập Bách khoa Hà Nội
20Điểm chuẩn Trường Đại học tập Xây dựng
21Điểm chuẩn Trường Đại học giao thông vận tải vận tải
22Điểm chuẩn Trường Đại học tập Lao đụng Xã hội (cơ sở Hà Nội)
23Điểm chuẩn Trường Đại học tập Lao rượu cồn Xã hội (cơ sở đánh Tây)
24Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học khí cụ Hà Nội
25Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học văn hóa Hà Nội
26Điểm chuẩn Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh
27Điểm chuẩn Trường Đại học tập Mỹ thuật Việt Nam
28Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Mỹ thuật Công nghiệp
29Điểm chuẩn Trường Đại học phong cách thiết kế Hà Nội
30Điểm chuẩn Trường Đại học tập Tài nguyên với Môi Điểm chuẩn Trường Hà Nội
31Điểm chuẩn Trường Đại học tập Hà Nội
32Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học hà nội Hà Nội
33Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học công nghệ và technology Hà Nội
34Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học Công đoàn
35Điểm chuẩn Trường Đại học tập Công nghiệp Hà Nội
36Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung
37Điểm chuẩn Trường Đại học tập Công nghiệp Dệt may Hà Nội
38Điểm chuẩn Trường Đại học kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp (Cơ sở Hà Nội)
39Điểm chuẩn Trường Đại Học công nghệ Giao Thông vận tải (Cơ Sở Hà Nội)
40Điểm chuẩn Trường Đại học Kiểm tiếp giáp Hà Nội
41Điểm chuẩn Trường Đại học tập Nội vụ Hà Nội
42Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Mỏ Địa hóa học Hà Nội
43Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Lâm nghiệp
44Điểm chuẩn Trường Đại học tập Thủy lợi
45Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học Điện lực
46Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học marketing và technology Hà Nội
47Điểm chuẩn Trường Đại học Tài chính bank Hà Nội
48Điểm chuẩn Trường Đại học technology và thống trị Hữu nghị
49Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu (Cơ sở Hà Nội)
50Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Đông Đô
51Điểm chuẩn Trường Đại học tập Phương Đông
52Điểm chuẩn Trường Đại học tập Thăng Long
53Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Đại Nam
54Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Hòa Bình
55Điểm chuẩn Trường Đại học Nguyễn Trãi
56Điểm chuẩn Trường Đại học tập Phenikaa (Tên cũ: Đại học tập Thành Tây)
57Điểm chuẩn Trường Đại học tập Thành Đô
58Điểm chuẩn Trường Đại học công nghệ Đông Á
59Điểm chuẩn Trường Đại học FPT (Cơ sở Hà Nội)
60Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học RMIT
61Điểm chuẩn Trường Đại học nước anh Việt Nam
62Điểm chuẩn Học viện thiết kế và thời trang London
63Điểm chuẩn chỉnh Học viện báo chí truyền thông và Tuyên truyền
64Điểm chuẩn chỉnh Học viện Ngân hàng
65Điểm chuẩn chỉnh Học viện nước ngoài giao
66Điểm chuẩn Học viện Tài chính
67Điểm chuẩn chỉnh Học viện nông nghiệp & trồng trọt Việt Nam
68Điểm chuẩn Học viện Y Dược học truyền thống cổ truyền Việt Nam
69Điểm chuẩn chỉnh Học viện Hành chính tổ quốc (cơ sở phía Bắc)
70Điểm chuẩn Học viện công nghệ Bưu chủ yếu Viễn thông
71Điểm chuẩn Học viện Âm nhạc đất nước Việt Nam
72Điểm chuẩn chỉnh Học viện chế độ và phạt triển
73Điểm chuẩn chỉnh Học viện thống trị Giáo dục
74Điểm chuẩn chỉnh Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam
75Điểm chuẩn chỉnh Học viện thanh nữ Việt Nam
76Điểm chuẩn chỉnh Học viện Dân tộc
77Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội
78Điểm chuẩn chỉnh Học viện Tòa án
79Điểm chuẩn chỉnh Học viện tứ Pháp
80Điểm chuẩn Học viện an ninh Nhân dân
81Điểm chuẩn chỉnh Học viện công an Nhân dân
82Điểm chuẩn Học viện chính trị Công an Nhân dân
83Điểm chuẩn chỉnh Học viện nghệ thuật Quân sự
84Điểm chuẩn chỉnh Học viện Quân Y
85Điểm chuẩn Học viện chuyên môn Mật mã (cơ sở phía Bắc)
86Điểm chuẩn Học viện khoa học Quân sự
87Điểm chuẩn Học viện Biên phòng
88Điểm chuẩn Học viện Hậu cần
89Điểm chuẩn Học viện Phòng ko - ko quân
90Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học è Quốc Tuấn (Sĩ quan lại Lục quân 1)
91Điểm chuẩn chỉnh Trường Sĩ quan Pháo binh
92Điểm chuẩn chỉnh Trường Sĩ quan liêu Đặc công
93Điểm chuẩn chỉnh Trường Sĩ quan chống Hóa
94Điểm chuẩn Trường Đại học tập Phòng cháy chữa cháy
95Điểm chuẩn chỉnh Trường Sĩ quan chủ yếu trị
96Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Kỹ thuật - hậu cần Công an nhân dân
97Học viện ngân hàng (Phân viện Bắc Ninh)
98Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Thể dục thể dục Bắc Ninh
99Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học ghê Bắc
100Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học nước ngoài Bắc Hà
101Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học technology Đông Á (Cơ sở Bắc Ninh)
102Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Sư phạm tp hà nội 2
103Đại học công nghệ Giao Thông vận tải đường bộ (Cơ Sở Vĩnh Phúc)
104Điểm chuẩn Trường Sĩ quan tiền Tăng - Thiết giáp
105Điểm chuẩn Trường Đại học Trưng Vương
106Đại học tập Thái Nguyên
107Đại học kinh tế tài chính và quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên
108Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên
109Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên
110Đại học Sư Phạm - Đại học tập Thái Nguyên
111Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên
112Đại học công nghệ Thông Tin Và truyền thông - Đại học tập Thái Nguyên
113Đại học khoa học - Đại học Thái Nguyên
114Khoa ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên
115Khoa quốc tế - Đại học tập Thái Nguyên
116Đại Học công nghệ Giao Thông vận tải (Cơ Sở Thái Nguyên)
117Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Việt Bắc
118Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Hùng Vương
119Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì
120Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm chuyên môn Nam Định
121Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tài chính Kỹ thuật Công nghiệp (cơ sở nam Định)
122Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học Điều chăm sóc Nam Định
123Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tư thục Lương rứa Vinh
124Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học Ngoại mến (Cơ sở Quảng Ninh)
125Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
126Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Hạ Long
127Điểm chuẩn Trường Đại học tập Hải Dương
128Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học Sao Đỏ
129Điểm chuẩn Trường Đại học tập Kỹ thuật Y tế Hải Dương
130Điểm chuẩn Trường Đại học tập Sư phạm kỹ thuật Hưng lặng (cơ sở Hải Dương)
131Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học Thành Đông
132Điểm chuẩn Trường Đại học Hải Phòng
133Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học sản phẩm hải Việt Nam
134Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
135Điểm chuẩn chỉnh trường Đại học tập Dân Lập tp hải phòng (Đổi tên thành: Đại Học quản lý và technology Hải Phòng)
136Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang
137Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên
138Điểm chuẩn Trường Đại học Tài chính - quản trị gớm doanh
139Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học Chu Văn An
140Điểm chuẩn Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam
141Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học Y Dược Thái Bình
142Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học Thái Bình
143Điểm chuẩn Trường Đại học tập Tây Bắc
144Phân hiệu Đại học tập Thái Nguyên tại Lào Cai
145Điểm chuẩn Trường Đại học tập Tân Trào
146Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Hoa Lư
147Điểm chuẩn Trường Đại học CMC

**Để ghi làm hồ sơ mã ngành đúng đắn vào làm hồ sơ thi ĐH, thí sinh phấn kích tham khảo rõ thông tin các trường đại học khu vực miền bắc để tránh gần như sai sót, nhầm lẫn.