Ngày 29/7, Tổng cục chủ yếu trị Công an dân chúng (CAND) đã ra mắt điểm trúng tuyển vào các học viện, trường đh CAND năm 2017.

*
Ngày 29/7, Tổng cục chính trị Công an dân chúng (CAND) đã công bố điểm trúng tuyển chọn vào những học viện, trường đại học CAND năm 2017.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học cảnh sát 2017

Điểm chuẩn chỉnh cụ thể của những trường như sau:

1. Học viện Chính trị CAND

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

C03 phái nam phía Bắc

26.0

Trong số 06 thí sinh cùng mức 26.0 mang 04 thí sinh gồm tổng điểm 03 môn không làm tròn trường đoản cú 23.6 điểm

D01 phái mạnh phía Bắc

26.0

C03 bạn nữ phía Bắc

28.25

D01 nàng phía Bắc

29.0

C03 phái mạnh phía Nam

24.25

Trong số 02 thí sinh thuộc mức 24.25 lấy 01 thí sinh tất cả tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 23.85 điểm

D01 nam giới phía Nam

23.75

C03 chị em phía Nam

26.0

D01 thiếu phụ phía Nam

25.75

2. Học tập viện bình yên nhân dân

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A01 nam ngành nghiệp vụ An ninh

27.75

Trong số 08 thí sinh thuộc mức 27.75 rước 03 thí sinh: 02 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn trường đoản cú 27.2 điểm; 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn không làm tròn đạt 27.15 và môn toán đạt 9.4

C03 Nam

ngành nghiệp vụ An ninh

25.5

Trong số 29 thí sinh cùng mức 25.5 đem 04 thí sinh: 03 thí sinh bao gồm tổng điểm 3 môn không làm tròn là 25.05; 01 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn không làm tròn 24.95 và môn Văn đạt 8.25

D01 Nam

ngành nghiệp vụ An ninh

26.25

A01 Nữ

ngành nhiệm vụ An ninh

29.5

C03 Nữ

ngành nghiệp vụ An ninh

28.0

Trong số 03 thí sinh thuộc mức 28.0 rước 02 thí sinh bao gồm tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ bỏ 26.6

D01 Nữ

ngành nghiệp vụ An ninh

29.0

Trong số 02 thí sinh thuộc mức 29.0 mang 01 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 25.5 cùng điểm giờ đồng hồ Anh đạt 8.2

A01 phái mạnh ngành an ninh thông tin

23.5

D01 phái nam ngành an ninh thông tin

19.75

A01 nữ giới ngành bình an thông tin

27.75

D01 phái mạnh ngành ngữ điệu Anh

27.25

Trong số 05 thí sinh cùng mức 27.25 rước 04 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt từ 25.16

D01 người vợ ngành ngữ điệu Anh

30.5

3. Học viện Cảnh sát nhân dân

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A01 Nam

28.0

Trong số 10 thí sinh thuộc mức 28.0 đem 07 thí sinh: 06 thí sinh tất cả tổng điểm 03 môn không làm tròn từ bỏ 27.1 điểm; 1 thí sinh tất cả tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 27.05 với môn Toán đạt 9.4 điểm.

C03 Nam

25.75

Trong số 44 thí sinh cùng mức 25.75 mang 19 thí sinh: 17 thí sinh bao gồm tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 23.15; 02 thí sinh gồm tổng điểm 03 môn không làm tròn là 22.85 với môn văn đạt 7.75 điểm.

D01 Nam

26.25

A01 Nữ

29.5

C03 Nữ

28.25

D01 Nữ

28.75

Trong số 04 thí sinh thuộc mức 28.25 lấy 02 thí sinh tất cả tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ bỏ 27.3

4. Trường ĐH bình an nhân dân

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A01 Nam

26.75

Trong số 05 thí sinh thuộc mức 26.75 đem 04 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn không làm tròn trường đoản cú 25.75 điểm

C03 Nam

25.0

Trong số trăng tròn thí sinh thuộc mức 25.0 rước 01 thí sinh gồm tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 23.95

D01 Nam

24.75

Trong số 02 thí sinh cùng mức 24.75 đem 01 thí sinh tất cả tổng điểm 03 môn không làm tròn là 24.3

A01 Nữ

28.5

Trong số 02 thí sinh thuộc mức 28.5 đem 01 thí sinh tất cả tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 27.1

C03 Nữ

26.25

Trong số 06 thí sinh thuộc mức 26.25 mang 02 thí sinh gồm tổng điểm 3 môn không làm tròn từ 24.75

D01 Nữ

27.25

5. Trường ĐH cảnh sát nhân dân

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A01 Nam

26.25

Trong số 13 thí sinh thuộc mức 26.25 đem 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn không làm tròn từ bỏ 26.2 điểm

C03 Nam

25.5

Trong số 59 thí sinh thuộc mức 25.5 đem 03 thí sinh bao gồm tổng điểm 3 môn không làm tròn từ bỏ 24.5

D01 Nam

26.0

Trong số 04 thí sinh thuộc mức 26.0 đem 02 thí sinh: 01 thí sinh gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 25.55; 01 thí sinh gồm tổng điểm không làm tròn là 24.4 và điểm giờ Anh 9.8

A01 Nữ

28.75

C03 Nữ

26.5

Trong số 05 thí sinh thuộc mức 26.5 mang 03 thí sinh bao gồm tổng điểm 3 môn không làm tròn từ 25.4

D01 Nữ

27.25

Trong số 04 thí sinh thuộc mức 27.25 lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn không làm tròn từ 25.85

6.

Xem thêm: Cập Nhật Điểm Chuẩn Đại Học Y Trà Vinh 2019, Điểm Chuẩn Đại Học Trà Vinh 2022 Và Các Năm Trước

Ngôi trường ĐH chống cháy chữa trị cháy

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A00 nam phía Bắc

28.25

Trong số 16 thí sinh thuộc mức 28.25 mang 06 thí sinh: 04 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 27.65 điểm; 02 thí sinh tất cả tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 27.35 điểm với môn Toán đạt 9.6

A00 đàn bà phía Bắc

30.25

Trong số 04 thí sinh cùng mức 30.25 mang 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn không làm tròn tự 28.35 điểm

A00 nam phía Nam

27.0

Trong số 18 thí sinh thuộc mức 27.0 mang 05 thí sinh: 03 thí sinh gồm tổng điểm 03 môn không làm tròn đạt từ bỏ 26.55 điểm; 02 thí sinh tất cả tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 26.0 điểm với môn Toán đạt 9.0

A00 nữ phía Nam

28.5

Trong số 06 thí sinh thuộc mức 27.0 mang 03 thí sinh: 01 thí sinh gồm tổng điểm 03 môn không làm tròn đạt 27.95 điểm; 02 thí sinh tất cả tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 27.4 điểm cùng môn Toán đạt 9.4

7. Trường ĐH Kỹ thuật hậu cần Công an nhân dân

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A01 phái mạnh phía Bắc

23.75

D01 nam phía Bắc

23.25

A01 cô bé phía Bắc

27.5

D01 chị em phía Bắc

27.5

A01 phái mạnh phía Nam

24.0

Trong số 05 thí sinh cùng mức 24.0 đem 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn không làm tròn tự 23.0 điểm