Tối ngày 06/08, Đại học tập Điện lực ra mắt điểm chuẩn chỉnh đại học tập 2018 tất cả các ngành huấn luyện hệ chủ yếu quy. Trong đó, nấc điểm chuẩn cao nhất là 16 điểm.

> Đại học desgin miền Tây chào làng điểm chuẩn đại học 2018

> Điểm chuẩn Đại học tập Kỹ thuật - technology Cần Thơ năm 2018

Điểm chuẩn chỉnh đại học tập 2018 cao nhất của Đại học Điện lực kẻ ngang mức thấp duy nhất của năm ngoái.

Điểm chuẩn chỉnh cụ thể các ngành:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hòa hợp môn Điểm chuẩn
1 7340101 Quản trị sale (Gồm 2 chăm ìgành: quản trị doanh nghiệp; quản trị du lịch, (hách sạn) A00, D07, A01, D01 15.5
2 7340101 CLC Quản trị tởm doanh chất lượng cao A00, D07, A01, D01 15
3 7340201 Tai thiết yếu - Ngân hảng (Gồm 2 chăm ngành: Tải chính doanh nghiệp; Ngân hàng) A00, D07, A01, D01 15
4 7340201 CLC Tai bao gồm - Ngân hàng quality cao A00, D07, A01, D01 15
5 7340301 Kế toán (Gồm 2 chăm ngành: kế toán tài chính doanh ighiệp; Kế toán với kiểm soát> A00, D07, A01, D01 15.5
6 7340301 CLC Kế toán chất lượng cao A00, D07, A01, D01 15
7 7340302 Kiểm toán A00, D07, A01, D01 14
8 7510301 Công nghệ kỵ thuật điện, điện tử (Gồm 4 chuyên igành: khối hệ thống điện; Điện công nghiệp và dân dụng; auto hoá khối hệ thống điện; Điều khiển kết nối nguồn phân tán) A00, D07, A01 16
9 7510301_CLC Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử hóa học luợng cao (Gồm 2 chăm ngành: hệ thống điện unique cao; Điện công nghiệp vả dân dụng chất lượng cao) A00, D07, A01 15
10 7510601 Quản lý công nghiệp A00, D07, A01, D01 15
11 7510601 CLC Quàn lý công nghiệp unique cao A0, D07, A01, D01 15
12 7510602 Quản lý năng lượng A00, D07, A01, D01 15
13 7510605 Logistics và thống trị chuỗi cung ứng A00, D07, A01, D01 14
14 7480201 Công nghệ tin tức (Gồm 3 chăm ngành: technology phần mêm; quản trị và bình an •nạng; Hệ thông thương mại dịch vụ điện tử) A00, D07, A01, D01 16
15 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển vả auto hoá (Gôm 2 siêng ngành: Công nqhệ kỵ thuật điêu khiển; auto hóa và tinh chỉnh và điều khiển thiết bị năng lượng điện công nghiệp) A00, D07, A01 16
16 7510303_CLC Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và auto hoá quality cao A00, D07, A01 15
17 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện từ - viễn thông (Gồm 5 Dhuyên ngành: Điện tự viễn thông; Kỹ thuật điện từ; Điện từ cùng kỳ thuật sản phẩm công nghệ tính; Điện từ cùng obot; Điện trường đoản cú y tế) A00, D07, A01 15
18 7510302_CLC Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông chất ượng cao A00, D07, A01 15
19 7520115 Kỹ thuật nhiệt độ (Gồm 2 chuyên ngành: nhiệt điện; Điện lạnh) A00, D07, A01 14
20 7510406 Công nghệ nghệ thuật môi trường A00, D07, A01 14
21 7510403 Công nghệ chuyên môn năng lượng A00, D07, A01 14
22 7510407 Công nghệ kỹ thuật phân tử nhân A00, D07, A01 14
23 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng (Gồm 3 chuyên ngành: Xây dựng dự án công trình điện; Xây dựng gia dụng và công nghiệp; Quàn lý dự án công trình vá công trinh điện) A00, D07, A01 14
24 7510201 Công nghệ nghệ thuật cơ khí (Gồm 2 chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy; Công nghệ sản xuất thiết bị điện) A00, D07, A01 15
25 7510203 Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện từ A00, D07, A01 15

Kênh tuyển Sinh tổng hợp