STT Khối Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn chỉnh (KV3)
1 A D510201 Công nghệ kỹ thuật Cơ khí 15,0
2 A D510203 Công nghệ chuyên môn Cơ năng lượng điện tử 15,0
3 A D510205 Công nghệ chuyên môn Ô tô 15,0
4 A D510301 Công nghệ chuyên môn Điện, Điện tử (chuyên ngành: công nghệ kỹ thuật Điện) 15,0
5 A D510302 Công nghệ nghệ thuật Điện tử, media (Gồm 3 siêng ngành: technology kỹ thuật năng lượng điện tử, technology kỹ thuật điện tử tin học, công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông 14,0
6 A D480101 Khoa học thứ tính 13,5
7 A D340301 Kế toán 16,5
8 D1 D340301 Kế toán 16,5
9 A D510206 Công nghệ chuyên môn Nhiệt 13,0
10 A D340101 Quản trị ghê doanh 16,0
11 D1 D340101 Quản trị tởm doanh 16,0
12 A D540204 Công nghệ May 13,0
13 A D540205 Công nghệ May (chuyên ngành: xây cất thời trang) 13,0
14 A D510401 Công nghệ chuyên môn Hóa (Gồm 3 chuyên ngành: technology hóa vô cơ, technology hóa hữu cơ, công nghệ hóa phân tích) 13,0
15 D1 D220201 Ngôn ngữ Anh (có tính hệ số 2 môn tiếng Anh) 20,0
16 A D510303 Công nghệ tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa 16,0
17 A D480104 Hệ thống thông tin 13,5
18 A D340201 Tài thiết yếu ngân hàng 16,5
19 D1 D340201 Tài chủ yếu ngân hàng 16,5
20 A D340102 Quản trị marketing (chuyên ngành: quản lí trị sale Du lịch) 14,5
21 D1 D340102 14,5
22 A D480103 Kỹ thuật phần mềm 13,5
23 D1 D220113 Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) 13,5

II. Các ngành xét tuyển chọn nguyện vọng đợt 2 (NV2)

STT Khối Mã ngành Tên ngành Số lượng cần tuyển Đợt 2 Điểm điều kiện nhận làm hồ sơ xét tuyển chọn Đợt 2
1 A D510302 Công nghệ nghệ thuật Điện tử, truyền thông (Gồm 3 chuyên ngành: technology kỹ thuật điện tử, technology kỹ thuật điện tử tin học, công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử viễn thông 130 ≥14,0
2 A D480101 Khoa học sản phẩm công nghệ tính 40 ≥13,5
3 A D480104 Hệ thống thông tin 20 ≥13,5
4 A D480103 Kỹ thuật phần mềm 20 ≥13,5
5 A D340102 Quản trị sale (chuyên ngành: quản trị marketing Du lịch) 35 ≥15,0
6 D1
7 D1 D220113 Việt Nam học tập (Hướng dẫn du lịch) 90 ≥13,5
8 A D510206 Công nghệ nghệ thuật Nhiệt 20 ≥13,0
9 A D540205 Công nghệ May (chuyên ngành: thi công thời trang) 50 ≥13,0
10 A D510401 Công nghệ chuyên môn Hóa (Gồm 3 chuyên ngành: technology hóa vô cơ, công nghệ hóa hữu cơ, technology hóa phân tích) 160 ≥13,0
11 B ≥14,0

* hồ sơ gồm: Giấy hội chứng nhận công dụng thi tuyển sinh ĐH năm 2012 theo đề thi chung của Bộ giáo dục và đào tạo (phiếu gốc) bao gồm dấu đỏ của trường nhưng thí sinh dự thi kèm theo 01 phong bì tất cả dán tem với ghi rõ địa chỉ cửa hàng người nhận, số năng lượng điện thoại tương tác (nếu có).