STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ thích hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa 7510303A00, A01, D01, C0115điểm thi TN THPT
2 công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử 7510301A00, A01, D01, C0115điểm thi TN THPT
3 công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử 7510203A00, A01, D01, C0114điểm thi TN THPT
4 technology kỹ thuật tạo 7510103A00, A01, D01, C0114điểm thi TN THPT
5 Công nghệ sản xuất máy 7510202A00, A01, D01, C0114điểm thi TN THPT
6 giáo dục và đào tạo Thể chất 7140206T00, T0122điểm thi TN THPT
7 ngữ điệu Trung Quốc 7220204D01, D03, D04, D0629.5điểm thi TN THPT
8 giáo dục và đào tạo Chính trị 7140205A00, B00, C15, C1419điểm thi TN THPT
9 giáo dục và đào tạo Tiểu học 7140202A00, D01, C01, C0219điểm thi TN THPT
10 technology thông tin 7480201A00, A01, D01, C0117.5điểm thi TN THPT
11 Tài thiết yếu - ngân hàng 7340201A00, A01, D01, C0114điểm thi TN THPT
12 cai quản trị marketing 7340101A00, A01, D01, C0119điểm thi TN THPT
13 Sư phạm Toán học 7140209A00, A01, D01, C0121.5điểm thi TN THPT
14 Sư phạm tiếng Anh 7140231A01, D01, D15, D0621.5điểm thi TN THPT
15 giáo dục đào tạo Mầm non 7140201M00, M01, M0219điểm thi TN THPT
16 Sư phạm Ngữ văn 7140217D01, C00, D14, D1523.5điểm thi TN THPT
17 giáo dục Mầm non 51140201M00, M01, M0222Đào chế tạo cao đẳngđiểm thi TN THPT
18 công tác làm việc xã hội 7760101D01, C00, C01, C0214điểm thi TN THPT
19 vn học 7310630D01, C00, D15, D0614điểm thi TN THPT
20 ngữ điệu Anh 7220201A01, D01, D15, D0627điểm thi TN THPT
21 phong cách xây dựng 7580101A00, A0114điểm thi TN THPT
22 kế toán tài chính 7340301A00, A01, D01, C0118điểm thi TN THPT
23 Văn học tập 7229030D01, C00, D14, D1514điểm thi TN THPT
24 tài chính 7310101A00, A01, D01, C0114điểm thi TN THPT
25 công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa 7510303A00, A01, D01, C01, XDHB20Học bạ
26 technology kỹ thuật điện, điện tử 7510301A00, A01, D01, C01, XDHB20học bạ
27 technology kỹ thuật cơ năng lượng điện tử 7510203A00, A01, D01, C01, XDHB17Học bạ
28 công nghệ kỹ thuật xây dừng 7510103A00, A01, D01, C01, XDHB17Học bạ
29 Công nghệ chế tạo máy 7510202A00, A01, D01, C01, XDHB17Học bạ
30 technology thông tin 7480201A00, A01, D01, C01, XDHB23Học bạ
31 Tài chính - bank 7340201A00, A01, D01, C01, XDHB17Học bạ
32 quản ngại trị sale 7340101A00, A01, D01, C01, XDHB24điểm thi TN THPT
33 công tác xã hội 7760101D01, C00, C01, C02, XDHB17Học bạ
34 vn học 7310630D01, C00, D15, D06, XDHB17Học bạ
35 kiến trúc 7580101A00, A01, XDHB17Học bạ
36 kế toán 7340301A00, A01, D01, C01, XDHB20Học bạ
37 Văn học tập 7229030D01, C00, D14, D15, XDHB17Học bạ
38 tài chính 7310101A00, A01, D01, C01, XDHB17Học bạ
39 thương mại điện tử 7340122A00, A01, D01, C0114điểm thi TN THPT
40 dịch vụ thương mại điện tử 7340122A00, A01, D01, C01, XDHB17Học bạ
41 quản ngại trị dịch vụ phượt và lữ khách 7810103D01, C00, D15, D0616điểm thi TN THPT
42 cai quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách 7810103D01, C00, D15, D06, XDHB17Học bạ
43 giáo dục và đào tạo Thể chất 7140206T00, T01, XDHB20Xét điểm học bạ


*