STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ thích hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 technology kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông 7510302A00, A01, D01, D0715Điểm thi TN THPT
2 làm chủ tài nguyên và môi trường thiên nhiên 7850101B00, D01, D15, C0415Điểm thi TN THPT
3 technology kỹ thuật hoá học tập 7510401A00, B00, D01, D0715Điểm thi TN THPT
4 Khoa học môi trường xung quanh 7440301A00, B00, D07, D1515Điểm thi TN THPT
5 Kỹ thuật phần mềm 7480103A00, A01, D01, D0716.5Điểm thi TN THPT
6 cai quản nhà nước 7310205A00, D01, C19, D6615Điểm thi TN THPT
7 technology thông tin 7480201A00, A01, D01, D0717Điểm thi TN THPT
8 technology sinh học tập 7420201A00, B00, D01, D0816Điểm thi TN THPT
9 Đông phương học tập 7310608D01, C00, D14, C1915.5Điểm thi TN THPT
10 công tác xã hội 7760101D01, C00, D1415.5Điểm thi TN THPT
11 xã hội học tập 7310301D01, C00, D1415.5Điểm thi TN THPT
12 Triết học 7229001C00, C19, D66, A0815Điểm thi TN THPT
13 bản vẽ xây dựng 7580101V00, V01, V0216Điểm thi TN THPT
14 lịch sử hào hùng 7229010D01, C00, D14, C1915.5Điểm thi TN THPT
15 Hoá học 7440112A00, B00, D01, D0715Điểm thi TN THPT
16 Văn học tập 7229030D01, C00, D14, C1915.5Điểm thi TN THPT
17 báo chí truyền thông 7320101D01, C00, D1517Điểm thi TN THPT
18 Hán Nôm 7220104D01, C00, D14, C1915.5Điểm thi TN THPT
19 Kỹ thuật ứng dụng 7480103A00, A01, D01, D07, XDHB21Học bạ
20 phong cách xây dựng 7580101V00, V01, V02, XDHB18Học bạ
21 technology kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302A00, A01, D07, XDHB19Học bạ
22 làm chủ tài nguyên và môi trường thiên nhiên 7850101B00, D01, C04, D10, XDHB18Học bạ
23 công nghệ kỹ thuật hoá học tập 7510401A00, B00, D01, D07, XDHB19.5Học bạ
24 Khoa học môi trường thiên nhiên 7440301A00, B00, D07, XDHB18.5Học bạ
25 quản lý nhà nước 7310205A00, C19, D66, XDHB19Học bạ
26 công nghệ thông tin 7480201A00, A01, D07, XDHB21Học bạ
27 technology sinh học tập 7420201A00, B00, D08, XDHB21.5Học bạ
28 Đông phương học tập 7310608C00, D14, C19, XDHB19Học bạ
29 công tác xã hội 7760101D01, C00, D14, C19, XDHB19Học bạ
30 buôn bản hội học tập 7310301D01, C00, D14, XDHB19Học bạ
31 Triết học 7229001C00, C19, D66, XDHB19Học bạ
32 lịch sử dân tộc 7229010C00, D14, C19, XDHB19Học bạ
33 Văn học tập 7229030C00, D14, C19, XDHB19Học bạ
34 báo mạng 7320101D01, C00, D15, XDHB21.5Học bạ
35 Hán Nôm 7220104C00, D14, C19, XDHB18Học bạ
36 cai quản trị cùng phân tích tài liệu 7480107A00, A01, D0116Điểm thi TN THPT
37 quản lí trị với phân tích tài liệu 7480107A00, A01, D01, XDHB19Học bạ
38 media số 7320109D01, C00, D15, XDHB21.5Học bạ
39 Hoá học 7440112A00, B00, D01, D07, XDHB19.5Học bạ
40 chuyên môn trắc địa - phiên bản đồ 7520503A00, B00, D01, D10, XDHB18Học bạ
41 Địa kỹ thuật sản xuất 7580211A00, B00, D01, D10, XDHB18Học bạ
42 thống trị an toàn, sức khỏe và môi trường thiên nhiên 7850104A00, B00, D07, D15, XDHB18Học bạ
43 media số 7320109D01, C00, D1516.5Điểm thi TN THPT
44 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 7520503A00, B00, D01, D1015Điểm thi TN THPT
45 Địa kỹ thuật sản xuất 7580211A00, B00, D01, D1015Điểm thi TN THPT
46 cai quản an toàn, sức khỏe và môi trường 7850104A00, B00, D07, D1515Điểm thi TN THPT


*