STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành 7810103A00, A01, D66, A0724điểm thi TN THPT
2 công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử 7510301A00, A01, D0125điểm thi TN THPT
3 làm chủ tài nguyên và môi trường 7850101B00, B02, A1121điểm thi TN THPT
4 công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203A00, D0124điểm thi TN THPT
5 công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406B00, B04, B0219điểm thi TN THPT
6 thống trị Đô thị và công trình 7580106A00, A01, D01, C0119điểm thi TN THPT
7 công nghệ kỹ thuật xe hơi 7510205A00, A04, A0724.5điểm thi TN THPT
8 xây dựng nội thất 7580108H00, H01, H08, H0220điểm thi TN THPT
9 thiết kế đồ họa 7210403H00, H01, H08, H0219điểm thi TN THPT
10 ngôn từ Trung Quốc 7220204A01, D01, D14, D1526.5điểm thi TN THPT
11 quản lý nhà nước 7310205B00, C00, C03, D0921điểm thi TN THPT
12 Tài chính - bank 7340201A00, A01, A02, D1026điểm thi TN THPT
13 cai quản trị kinh doanh 7340101A00, A01, D01, A08, XDHB19Học bạ
14 công nghệ thông tin 7480201A00, A01, D01, D08, XDHB19Học bạ
15 marketing quốc tế 7340120A00, D01, A09, A0426điểm thi TN THPT
16 Răng - Hàm - khía cạnh 7720501A00, B00, A0225.5điểm thi TN THPT
17 điều khoản 7380107D01, C00, C14, A0826Luật ghê tếđiểm thi TN THPT
18 Điều chăm sóc 7720301A00, B00, A02, A11, XDHB18Học bạ
19 ngôn ngữ Anh 7220201A01, D01, D09, D1026điểm thi TN THPT
20 ngữ điệu Nga 7220202A01, D01, D09, D1021điểm thi TN THPT
21 dược khoa 7720201A00, B00, A02, A1125điểm thi TN THPT
22 phong cách thiết kế 7580101V00, V01, V02, V0318Học bạ
23 kế toán tài chính 7340301A00, A01, D01, A08, XDHB18học bạ
24 y khoa 7720101A00, B00, A0226điểm thi TN THPT
25 quản lí trị dịch vụ phượt và lữ khách 7810103A00, A01, D66, A07, XDHB18Học bạ
26 công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử 7510301A00, A01, D01, XDHB18Học bạ
27 làm chủ tài nguyên và môi trường 7850101B00, B02, A1121điểm thi TN THPT
28 công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử 7510203A00, D01, XDHB18Học bạ
29 công nghệ kỹ thuật môi trường xung quanh 7510406B00, B04, B02, XDHB18Học bạ
30 làm chủ Đô thị và dự án công trình 7580106A00, A01, D01, C01, XDHB18Học bạ
31 công nghệ kỹ thuật xe hơi 7510205A00, A04, A07, XDHB18Học bạ
32 thi công công nghiệp 7210402H00, H01, H06, H0820điểm thi TN THPT
33 kiến thiết nội thất 7580108H00, H01, H08, H02, XDHB18Học bạ
34 xây cất đồ họa 7210403H00, H01, H06, H08, XDHB18Học bạ
35 ngôn từ Trung Quốc 7220204A01, D01, D14, D15, XDHB18Học bạ
36 cai quản nhà nước 7310205B00, C00, C03, D09, XDHB18Học bạ
37 Tài thiết yếu - bank 7340201A00, A01, A02, D10, XDHB18Học bạ
38 cai quản trị sale 7340101A00, A01, D01, A0826.5điểm thi TN THPT
39 công nghệ thông tin 7480201A00, A01, D01, D0826.2điểm thi TN THPT
40 marketing quốc tế 7340120A00, D01, A09, A04, XDHB18Học bạ
41 Răng - Hàm - mặt 7720501A00, B00, A02, XDHB24Học bạ
42 phương tiện 7380107D01, C00, C14, A0818Luật ghê tếHọc bạ
43 Điều chăm sóc 7720301A00, B00, A02, A11, XDHB18Học bạ
44 ngôn từ Anh 7220201A01, D01, D09, D10, XDHB18Học bạ
45 ngôn ngữ Nga 7220202A01, D01, D09, D10, XDHB18Học bạ
46 dược học 7720201A00, B00, A02, A1123Học bạ
47 phong cách thiết kế 7580101V00, V01, V02, V0319điểm thi TN THPT
48 kế toán 7340301A00, A01, D01, A0826điểm thi TN THPT
49 y khoa 7720101A00, B00, A02, XDHB24Học bạ
50 kinh tế tài chính 7310101A00, A01, D01, A0825.5điểm thi TN THPT
51 tài chính 7310101A00, A01, D01, A0818Học bạ
52 Kỹ thuật thành lập 7580201A00, B08, A01, C1421điểm thi TN THPT
53 Kỹ thuật xuất bản 7580201A00, B08, A01, C1418Học bạ


*