Điểm chuẩn chỉnh Đại học kinh tế tài chính TP.HCM 2022 phê chuẩn được bgh nhà ngôi trường công bố. Mời thí sinh theo dõi.


Điểm chuẩn Đại học tài chính TP.HCM cùng với 27 ngành nghề đào tạo khác biệt được chào làng điểm chuẩn mới nhất như sau:

*

Điểm chuẩn Đại Học kinh tế tài chính TP.HCM Xét Theo Điểm Thi THPTQG 2022

Kinh tế

Mã ngành: 7310101

Điểm chuẩn: 26,50

Kinh tế đầu tư

Mã ngành: 7310104

Điểm chuẩn: 26.00

Bất cồn sản

Mã ngành: 7340116

Điểm chuẩn: 25.10

Quản trị nhân lực

Mã ngành: 7340404

Điểm chuẩn: 26.80

Kinh doanh nông nghiệp

Mã ngành: 7620114

Điểm chuẩn: 25.80

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm chuẩn: 26,20

Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7340120

Điểm chuẩn: 27,00

Logistics và cai quản chuỗi cung ứng

Mã ngành: 7510605

Điểm chuẩn: 27,70

Kinh doanh thương mại

Mã ngành: 7340121

Điểm chuẩn: 26.90

Marketing

Mã ngành: 7340115

Điểm chuẩn: 27,50

Tài chủ yếu - Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm chuẩn: 26.10

Bảo hiểm

Mã ngành: 7340204

Điểm chuẩn: 24.80

Tài thiết yếu quốc tế

Mã ngành: 7340206

Điểm chuẩn: 26,90

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm chuẩn: 25,80

Kiểm toán

Mã ngành: 7340302

Điểm chuẩn: 27.80

Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Điểm chuẩn: 25.20

Quản trị khách hàng sạn

Mã ngành: 7810201

Điểm chuẩn: 25,40

Toán khiếp tế

Mã ngành: 7310108

Điểm chuẩn: 25,80

Thống kê khiếp tế

Mã ngành: 7310107

Điểm chuẩn: 26.00

Hệ thống tin tức quản lý

Mã ngành: 7340405

Điểm chuẩn: 27.10

Thương mại năng lượng điện tử

Mã ngành: 7340122

Điểm chuẩn: 27.40

Khoa học tập dữ liệu

Mã ngành: 7480109

Điểm chuẩn: 26,50

Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành: 7480103

Điểm chuẩn: 26,30

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm chuẩn: 26.10

Luật khiếp tế

Mã ngành: 7380107

Điểm chuẩn: 26.00

Luật

Mã ngành: 7380101

Điểm chuẩn: 25,80

Quản lý công

Mã ngành: 7340403

Điểm chuẩn: 24.90

Kiến trúc đô thị

Mã ngành: 7580104

Điểm chuẩn: 24.50

Quản lý căn bệnh viện

Mã ngành: 7720802

Điểm chuẩn: 23.60

Quản trị ghê doanh

Mã ngành: 7340101_01

Điểm chuẩn: 26.20

Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7340120_01

Điểm chuẩn: 27,00

Marketing

Mã ngành: 7340115_01

Điểm chuẩn: 27,50

Tài bao gồm – ngân hàng

Mã ngành: 7340201_01

Điểm chuẩn: 26.10

Kế toán

Mã ngành: 7340301_01

Điểm chuẩn: 25.80

Lời kết: Trên đấy là thông tin về điểm chuẩn Đại họcKinh tế thành phố hồ chí minh mới nhất. Chúng ta thí sinh hoàn toàn có thể tra cứu điểm chuẩn ngay để nhập học kịp thời.