Theo hình thức của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, trước 17h ngày 17.9, những trường đại học trên toàn nước sẽ phải chào làng điểm chuẩn đến thí sinh. Đến thời điểm này, đã có khoảng 200 trường đại học thông tin điểm chuẩn chỉnh theo quy định.


Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học năm 2022

Báo Lao Động sẽ update nhanh và đúng đắn điểm chuẩn chỉnh năm 2022 của các trường đại học để thí sinh, độc giả tra cứu cùng tham khảo.

1. Điểm chuẩn Học viện báo mạng và Tuyên truyền

2. Điểm chuẩn chỉnh trường Đại học công cụ Hà Nội

3. Điểm chuẩn Trường Đại học tập Y Hà Nội

4. Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học Ngoại thương

5. Điểm chuẩn Trường Đại học tập Bách khoa Hà Nội

6. Điểm chuẩn chỉnh trường Đại học tập Sư phạm Hà Nội

7. Điểm chuẩn chỉnh trường Đại học kinh tế tài chính Quốc dân

8. Điểm chuẩn chỉnh trường Đại học Dược Hà Nội

9. Điểm chuẩn trường Đại học tài chính - ĐH nước nhà Hà Nội

10 Điểm chuẩn chỉnh trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH nước nhà Hà Nội

11. Điểm chuẩn chỉnh trường Đại học công nghệ - ĐH quốc gia Hà Nội

12. Điểm chuẩn trường Đại học khoa học Tự nhiên- ĐH giang sơn HN

13. Điểm chuẩn chỉnh trường ĐH công nghệ Xã hội và Nhân văn

14. Điểm chuẩn chỉnh trường Đại học giáo dục – ĐH đất nước Hà Nội

15. Điểm chuẩn Trường Đại học tập Y Dược – ĐH tổ quốc Hà Nội

16. Điểm chuẩn chỉnh khoa quy định - Đại học non sông Hà Nội

17. Điểm chuẩn chỉnh Trường thế giới - Đại học đất nước Hà Nội

18. Điểm chuẩn Học viện nước ngoài giao

19. Điểm chuẩn Học viện Tài chính

20. Điểm chuẩn chỉnh Học viện đàn bà Việt Nam

21. Điểm chuẩn Học viện Bưu chính Viễn Thông

22. Điểm chuẩn chỉnh Học viện Ngân hàng

23. Điểm chuẩn chỉnh Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 

24. Điểm chuẩn chỉnh đại học tập Y tế công cộng

25. Điểm chuẩn trường Đại học bản vẽ xây dựng Hà Nội

26. Điểm chuẩn chỉnh trường Đại học tập Thương mại

27. Điểm chuẩn chỉnh Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

28. Điểm chuẩn trường Đại học tập Mỹ thuật Công nghiệp

29. Điểm chuẩn trường Đại học tập Thuỷ lợi

30. Điểm chuẩn trường Đại học tập Văn hoá Hà Nội

31. Điểm chuẩn chỉnh trường Đại học xây đắp Hà Nội

32. Điểm chuẩn Trường Đại học giao thông vận tải Vận tải

33. Điểm chuẩn Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

34. Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

35. Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Y dược Thái Bình

36. Điểm chuẩn Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

37. Điểm chuẩn chỉnh Trường học tập viện cơ chế và phân phát triển

38. Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học Hà Nội

39. Điểm chuẩn trường Đại học tập Nội vụ Hà Nội

40. Điểm chuẩn chỉnh trường Đại học tập Công nghiệp Hà Nội

41. Điểm chuẩn chỉnh trường Đại học tập Sân Khấu - Điện ảnh Hà Nội

42. Điểm chuẩn Học viện nông nghiệp & trồng trọt Việt Nam

43. Điểm chuẩn trường Đại học Công đoàn

44. Điểm chuẩn trường Đại học Điện Lực Hà Nội

45.

Xem thêm: Đại Học Kỹ Thuật Quân Sự 2022 Chính Thức, Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự (Mta)

Điểm chuẩn chỉnh trường Đại học mặt hàng hải Việt Nam

46. Điểm chuẩn trường Đại học công nghệ Thông tin và truyền thông – Đại học tập Thái Nguyên