Hội đồng - chủ tịch hội đồng tuyển sinh trường Đại học tập Nha Trang thông tin điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức review của kỳ thi thpt năm 2022 rõ ràng như sau
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học nha trang 2022

*

Điểm chuẩn Đại học tập Nha Trang Xét Theo hiệu quả Thi THPT giang sơn 2022

Điểm chuẩn Đại học tập Nha Trang đã thiết yếu thức công bố điểm chuẩn chỉnh mới nhất. Điểm chuẩn chỉnh của các ngành trong năm này lấy tự 15.5 điểm. Dưới đây là chi tiết về nút điểm chuẩn chỉnh cụ thể của các ngành tại trường:

Ngành khai thác thủy sản

Mã ngành: 7620304

Điểm chuẩn: 15.5

Điểm TN THPT: 5.7

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 600

Ngành quản lý thủy sản

Mã ngành: 7620305

Điểm chuẩn: 16

Điểm TN THPT: 6.0

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 650

Ngành Nuôi trồng thủy sản

Mã ngành: 7620301

Điểm chuẩn: 15.5

Điểm TN THPT: 5.7

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 600

Ngành technology sinh học

Mã ngành: 7420201

Điểm chuẩn: 15.5

Điểm TN THPT: 5.7

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 600

Ngành kỹ thuật môi trường

Mã ngành: 7520320

Điểm chuẩn: 15.5

Điểm TN THPT: 5.7

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 600

Ngành kỹ thuật cơ khí

Mã ngành: 7520103

Điểm chuẩn: 15.5

Điểm TN THPT: 5.7

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 600

Ngành Công nghệ chế tạo máy

Mã ngành: 7510202

Điểm chuẩn: 15.5

Điểm TN THPT: 5.7

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 600

Ngành chuyên môn cơ năng lượng điện tử

Mã ngành: 7520114

Điểm chuẩn: 15.5

Điểm TN THPT: 5.7

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 600

Ngành kỹ thuật nhiệt

Mã ngành: 7520115

Điểm chuẩn: 15.5

Điểm TN THPT: 5.7

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 600

Ngành công nghệ hàng hải

Mã ngành: 7840106

Điểm chuẩn: 17.0

Điểm TN THPT: 6.3

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 650

Ngành chuyên môn cơ khí cồn lực

Mã ngành: 7520116

Điểm chuẩn: 15.5

Điểm TN THPT: 5.7

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 600

Ngành nghệ thuật tàu thủy

Mã ngành: 7520122

Điểm chuẩn: 16

Điểm TN THPT: 6.0

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 600

Ngành nghệ thuật ô tô

Mã ngành: 7520130

Điểm chuẩn: 18.0

Điểm TN THPT: 6.6

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 700

Điều kiện tiếng anh: 4.0

Ngành Kỹ thuật điện (Chuyên ngành chuyên môn điện, năng lượng điện tử)

Mã ngành: 7520201

Điểm chuẩn: 15.5

Điểm TN THPT: 5.7

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 650

Ngành kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201

Điểm chuẩn: 15.5

Điểm TN THPT: 5.7

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 650

Ngành chuyên môn hóa học

Mã ngành: 7520301

Điểm chuẩn: 15.5

Điểm TN THPT: 6.0

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 650

Ngành công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 7540101

Điểm chuẩn: 16

Điểm TN THPT: 6.0

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 650

Điều khiếu nại tiếng anh: 4.0

Ngành công nghệ chế biến thủy sản

Mã ngành: 7540105

Điểm chuẩn: 15.5

Điểm TN THPT: 5.7

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 600

NgànhCông nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm chuẩn: 18.0

Điểm TN THPT: 6.6

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 725

Điều khiếu nại tiếng anh: 4.5

Ngành hệ thống thông tin quản ngại lý

Mã ngành: 7340405

Điểm chuẩn: 17

Điểm TN THPT: 6.3

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 650

Điều khiếu nại tiếng anh: 4.5

Ngành quản lí trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành(chương trình tuy vậy ngữ Pháp – Việt)

Mã ngành: 7810103P

Điểm chuẩn: 16

Điểm TN THPT: 6.0

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 650

Ngành cai quản trị dịch vụ phượt và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Điểm chuẩn: 18

Điểm TN THPT: 6.6

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 700

Điều khiếu nại tiếng anh: 5.0

Ngành quản trị khách hàng sạn

Mã ngành: 7810201

Điểm chuẩn: 18

Điểm TN THPT: 6.6

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 700

Điều kiện tiếng anh: 5.0

Ngành quản ngại trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm chuẩn: 20

Điểm TN THPT: 7.4

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 725

Điều khiếu nại tiếng anh: 5.0

Ngành Marketing

Mã ngành: 7340115

Điểm chuẩn: 20

Điểm TN THPT: 7.4

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 725

Điều kiện tiếng anh: 5.0

Ngành kinh doanh thương mại

Mã ngành: 7340121

Điểm chuẩn: 19

Điểm TN THPT: 7.0

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 700

Điều khiếu nại tiếng anh: 5.0

Ngành Tài bao gồm – Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm chuẩn: 18.0

Điểm TN THPT: 6.6

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 700

Điều khiếu nại tiếng anh: 4.5

Ngành Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm chuẩn: 18

Điểm TN THPT: 6.6

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 700

Điều kiện tiếng anh: 4.5

Ngành Luật

Mã ngành: 7380101

Điểm chuẩn: 19

Điểm TN THPT: 7.0

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 725

Điều kiện tiếng anh: 4.5

Ngành ngôn từ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm chuẩn: 21

Điểm TN THPT: 7.7

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 725

Điều kiện tiếng anh: 6.5

Ngành khiếp tế(Chuyên ngành kinh tế tài chính thủy sản)

Mã ngành: 7310101

Điểm chuẩn: 17

Điểm TN THPT: 6.3

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 650

Điều kiện tiếng anh: 4.5

Ngành tài chính phát triển

Mã ngành: 7310105

Điểm chuẩn: 18

Điểm TN THPT: 6.6

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 700

Ngành quản ngại trị kinh doanh (Song ngữ Anh – Việt)

Mã ngành: 7340101A

Điểm chuẩn: 20

Điểm TN THPT: 7.4

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 725

Điều kiện tiếng anh: 6.0

Ngành kế toán tài chính (Định phía nghề nghiệp, tuy vậy ngữ Việt – Anh)

Mã ngành: 7340301PHE

Điểm chuẩn: 18

Điểm TN THPT: 7.0

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 725

Điều kiện tiếng anh: 5.5

Ngành technology thông tin(Định phía nghề nghiệp, tuy vậy ngữ Việt – Anh)

Mã ngành: 7480201PHE

Điểm chuẩn: 19

Điểm TN THPT: 7.0

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 725

Điều kiện tiếng anh: 5.5

Ngành cai quản trị khách hàng sạn (Định hướng nghề nghiệp, song ngữ Việt – Anh)

Mã ngành: 7810103PHE

Điểm chuẩn: 19

Điểm TN THPT: 7.0

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM: 725

Điều kiện tiếng anh: 6.0


Kết luận:Với thông tinđiểm chuẩntrường Đại học Nha Trang bên trên đây các bạn thí sinh tất cả thể cập nhật ngay trên đây.

Xem thêm: Review Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học Hcm (Huflit) Có Tốt Không? Đại Học Ngoại Ngữ

Năm 2022, nấc điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn vào trường xấp xỉ từ 15.5 đến 21 điểm. Ngành bao gồm mức điểm chuẩn cao nhất là ngành ngữ điệu Anh.