STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ thích hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 quản ngại trị sale 7340101AA01, D01, D07, D9620Điểm thi TN THPT, (Chương trình song ngữ Anh-Việt)ĐK giờ đồng hồ Anh: 6
2 kế toán tài chính 7340301PHEA01, D01, D07, D9618Điểm thi TN THPT, (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo tuy vậy ngữ Anh-Việt)ĐK giờ Anh: 5.5
3 công nghệ thông tin 7480201PHEA01, D01, D07, D9619Điểm thi TN THPT, chương trình triết lý nghề nghiệp, đào tạo tuy nhiên ngữ Anh-ViệtĐK tiếng Anh: 5.5
4 quản ngại trị hotel 7810201PHEA01, D01, D07, D9619Điểm thi TN THPT, chương trình kim chỉ nan nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-ViệtĐK tiếng Anh: 6
5 khai quật thuỷ sản 7620304A00, A01, B00, D0715.5Điểm thi TN THPT
6 quản lý thủy sản 7620305A00, A01, B00, D0716Điểm thi TN THPT
7 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301A01, B00, D01, D9615.5Điểm thi TN THPT
8 công nghệ chế biến hóa thuỷ sản 7540105A00, A01, B00, D0715.5Điểm thi TN THPT
9 công nghệ thực phẩm 7540101A00, A01, B00, D0716Điểm thi TN THPTĐK giờ Anh: 4
10 chuyên môn hoá học tập 7520301A00, A01, B00, D0715.5Điểm thi TN THPT
11 technology sinh học 7420201A00, A01, B00, D0815.5Điểm thi TN THPT
12 Kỹ thuật môi trường thiên nhiên 7520320A00, A01, D07, D0815.5Điểm thi TN THPT
13 kỹ thuật cơ khí 7520103A00, A01, C01, D0715.5Điểm thi TN THPT
14 Công nghệ chế tạo máy 7510202A00, A01, C01, D0715.5Điểm thi TN THPT
15 kỹ thuật cơ điện tử 7520114A00, A01, C01, D0715.5Điểm thi TN THPT
16 kỹ thuật nhiệt 7520115A00, A01, C01, D0715.5Điểm thi TN THPT
17 khoa học hàng hải 7840106A00, A01, C01, D0717Điểm thi TN THPT
18 kỹ thuật cơ khí cồn lực 7520116A00, A01, C01, D0715.5Điểm thi TN THPT
19 chuyên môn tàu thuỷ 7520122A00, A01, C01, D0716Điểm thi TN THPT
20 Kỹ thuật ô tô 7520130A00, A01, C01, D0718Điểm thi TN THPTĐK giờ Anh: 4
21 Kỹ thuật năng lượng điện 7520201A00, A01, C01, D0715.5Điểm thi TN THPT
22 Kỹ thuật xây dừng 7580201A00, A01, C01, D0715.5Điểm thi TN THPT
23 technology thông tin 7480201A01, D01, D07, D9618Điểm thi TN THPTĐK giờ Anh: 4.5
24 khối hệ thống thông tin cai quản 7340405A01, D01, D07, D9617Điểm thi TN THPTĐK tiếng Anh: 4.5
25 quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103PD03, D9716Điểm thi TN THPT, Chương trình song ngữ Pháp-Việt
26 quản ngại trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103A01, D01, D07, D9618Điểm thi TN THPTĐK giờ Anh: 5
27 quản ngại trị khách sạn 7810201A01, D01, D07, D9618Điểm thi TN THPTĐK tiếng Anh: 5
28 quản trị kinh doanh 7340101A01, D01, D07, D9620Điểm thi TN THPTĐK tiếng Anh: 5
29 marketing 7340115A01, D01, D07, D9620Điểm thi TN THPTĐK giờ Anh: 5
30 kinh doanh thương mại 7340121A01, D01, D07, D9619Điểm thi TN THPTĐK giờ đồng hồ Anh: 5
31 Tài bao gồm - bank 7340201A01, D01, D07, D9618Điểm thi TN THPTĐK tiếng Anh: 4.5
32 kế toán tài chính 7340301A01, D01, D07, D9618Điểm thi TN THPTĐK giờ Anh: 4.5
33 phương pháp 7380101C00, D01, D07, D9619Điểm thi TN THPTĐK giờ Anh: 4.5
34 ngôn từ Anh 7220201A01, D01, D14, D1521Điểm thi TN THPTĐK giờ Anh: 6.5
35 tài chính 7310101A01, D01, D07, D9617Điểm thi TN THPTĐK giờ Anh: 4.5
36 kinh tế phát triển 7310105A01, D01, D07, D9618Điểm thi TN THPT
37 quản trị kinh doanh 7340101ADGNLHCM725(Chương trình tuy vậy ngữ Anh-Việt)ĐK tiếng Anh: 6
38 kế toán 7340301PHEDGNLHCM725(chương trình kim chỉ nan nghề nghiệp, đào tạo tuy vậy ngữ Anh-Việt)ĐK tiếng Anh: 5.5
39 công nghệ thông tin 7480201PHEDGNLHCM725chương trình lý thuyết nghề nghiệp, đào tạo tuy nhiên ngữ Anh-ViệtĐK giờ đồng hồ Anh: 5.5
40 quản lí trị hotel 7810201PHEDGNLHCM725chương trình triết lý nghề nghiệp, đào tạo tuy vậy ngữ Anh-ViệtĐK tiếng Anh: 6
41 khai thác thuỷ sản 7620304DGNLHCM600
42 làm chủ thủy sản 7620305DGNLHCM650
43 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301DGNLHCM650
44 công nghệ chế biến thuỷ sản 7540105DGNLHCM600
45 technology thực phẩm 7540101DGNLHCM650ĐK giờ đồng hồ Anh: 4
46 kỹ thuật hoá học 7520301DGNLHCM600
47 công nghệ sinh học 7420201DGNLHCM600
48 Kỹ thuật môi trường 7520320DGNLHCM600
49 chuyên môn cơ khí 7520103DGNLHCM650
50 Công nghệ sản xuất máy 7510202DGNLHCM600
51 chuyên môn cơ năng lượng điện tử 7520114DGNLHCM600
52 kỹ thuật nhiệt 7520115DGNLHCM600
53 khoa học hàng hải 7840106DGNLHCM650
54 chuyên môn cơ khí hễ lực 7520116DGNLHCM600
55 nghệ thuật tàu thuỷ 7520122DGNLHCM600
56 Kỹ thuật xe hơi 7520130DGNLHCM700ĐK giờ Anh: 4
57 Kỹ thuật năng lượng điện 7520201DGNLHCM650
58 Kỹ thuật gây ra 7580201DGNLHCM650
59 công nghệ thông tin 7480201DGNLHCM725ĐK giờ Anh: 4.5
60 hệ thống thông tin làm chủ 7340405DGNLHCM650ĐK tiếng Anh: 4.5
61 quản ngại trị dịch vụ du lịch và lữ khách 7810103PDGNLHCM650Chương trình tuy nhiên ngữ Pháp-Việt
62 quản ngại trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103DGNLHCM700ĐK giờ đồng hồ Anh: 5
63 quản ngại trị hotel 7810201DGNLHCM700ĐK giờ Anh: 5
64 quản lí trị marketing 7340101DGNLHCM725ĐK giờ Anh: 5
65 kinh doanh 7340115DGNLHCM725ĐK giờ Anh: 5
66 kinh doanh thương mại 7340121DGNLHCM700ĐK giờ đồng hồ Anh: 5
67 Tài thiết yếu - bank 7340201DGNLHCM700ĐK tiếng Anh: 4.5
68 kế toán 7340301DGNLHCM700ĐK tiếng Anh: 4.5
69 khí cụ 7380101DGNLHCM725ĐK giờ đồng hồ Anh: 4.5
70 ngôn ngữ Anh 7220201DGNLHCM725ĐK tiếng Anh: 6.5
71 tài chính 7310101DGNLHCM650ĐK tiếng Anh: 4.5
72 kinh tế phát triển 7310105DGNLHCM700


*