STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ hòa hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 cai quản nhà nước 7310205C2024Điểm thi TN THPT
2 làm chủ nhà nước 7310205C0023Điểm thi TN THPT
3 quản lý nhà nước 7310205A01, D0121Điểm thi TN THPT
4 quản lý văn hoá 7229042; 7229042-01D01, D14, D1518Điểm thi TN trung học phổ thông - chuyên ngành thống trị di sản văn hóa truyền thống và cải tiến và phát triển du lịch.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học nội vụ

5 lưu trữ học 7320303; 7320303-01C19, C2018Điểm thi TN trung học phổ thông - siêng ngành Văn thư - lưu lại trữ
6 tàng trữ học 7320303; 7320303-01C0017Điểm thi TN thpt - siêng ngành Văn thư - lưu trữ
7 lưu trữ học 7320303, 7320303-01D0115Điểm thi TN thpt - chăm ngành Văn thư - lưu lại trữ
8 Văn hoá học tập 7229040-01; 7229040-02C0022.25Điểm thi TN thpt (Chuyên ngành văn hóa truyền thống du lịch; siêng ngành văn hóa truyền thông)
9 Văn hoá học tập 7229040-01; 7229040-02D01, D14, D1520.25Điểm thi TN trung học phổ thông (Chuyên ngành văn hóa du lịch; chuyên ngành văn hóa truyền thông)
10 vẻ ngoài 7380101; 7380101-01C0026.25Điểm thi TN trung học phổ thông (chuyên ngành thanh tra trực thuộc ngành luật).
11 luật pháp 7380101; 7380101-01A00, A01, D0124.25Điểm thi TN trung học phổ thông (chuyên ngành thanh tra ở trong ngành luật).
12 cai quản trị nhân lực 7340404A00, A01, D0124Điểm thi TN THPT
13 quản trị lực lượng lao động 7340404C0027Điểm thi TN THPT
14 quản trị văn phòng 7340406NQA01, D0123.75Điểm thi TN THPT
15 quản trị văn phòng công sở 7340406NQC2026.75Điểm thi TN THPT
16 quản lí trị văn phòng 7340406C0025.75Điểm thi TN THPT
17 làm chủ văn hoá 7229042; 7229042-01C0022.25Điểm thi TN thpt - chăm ngành làm chủ di sản văn hóa và cải cách và phát triển du lịch.
18 tin tức - tủ sách 7320201;7320201-01A01, D0115Điểm thi TN THPT
19 thông tin - tủ sách 7320201; 7320201-01C0017Điểm thi TN trung học phổ thông - siêng ngành cai quản trị thông tin.

Xem thêm: Giảng Viên Đại Học Tiếng Anh Là Gì ? Bạn Đã Biết Hay Chưa? Giảng Viên Tiếng Anh Là Gì

20 thông tin - thư viện 7320201; 7320201-01C2018Điểm thi TN trung học phổ thông - chuyên ngành quản ngại trị thông tin.
21 chủ yếu trị học tập 7310201; 7310201-01; 7310201-02D0115Điểm thi TN thpt - siêng ngành cơ chế công, chuyên ngành công tác làm việc Tôn giáo
22 chính trị học tập 7310201; 7310201-01; 7310201-02C20, C1418Điểm thi TN trung học phổ thông - chăm ngành chế độ công, chăm ngành công tác làm việc Tôn giáo
23 thiết yếu trị học 7310201; 7310201-01; 7310201-02C0017Điểm thi TN trung học phổ thông - chuyên ngành cơ chế công, chuyên ngành công tác làm việc Tôn giáo
24 khối hệ thống thông tin 7480104A00, A01, D01, D1019.75Điểm thi TN THPTChuyêb ngành khối hệ thống thông tin dịch vụ thương mại điện tử
25 thành lập Đảng và cơ quan ban ngành nhà nước 7310202D1415.5Điểm thi TN THPT
26 thi công Đảng và chính quyền nhà nước 7310202C0017.5Điểm thi TN THPT
27 xây dừng Đảng và cơ quan ban ngành nhà nước 7310202C19, C2018.5Điểm thi TN THPT
28 kinh tế tài chính 7310101A00, A01, D01, A0723.5Điểm thi TN THPT
29 quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách 7810103D01, D14, D1523.5Điểm thi TN THPT
30 quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103C0025.25Điểm thi TN THPT
31 ngữ điệu Anh 7220201; 7220201-01; 7220201-02D01, D14, D1523.75Điểm thi TN thpt - chăm ngành biên - phiên dịch ; chuyên ngành giờ đồng hồ anh phượt ( thang điểm 40)


*