Điểm chuẩn Đại học tập Nông lâm thành phố hồ chí minh 2022

Điểm chuẩn chỉnh Đại học Nông Lâm thành phố hcm 2022 theo cách làm xét điểm thi giỏi nghiệp thpt như sau.

Điểm chuẩn chỉnh Đại học Nông lâm thành phố hồ chí minh 2021

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Nông lâm tp hcm 2021 theo thủ tục xét điểm thi tốt nghiệp thpt như sau.

Tại nhì phân hiệu Gia Lai cùng Bình Thuận, điểm chuẩn chỉnh từ 15 đến 17.

Điểm chuẩn tại phân hiệu Gia Lai

Điểm chuẩn chỉnh tại phân hiệu Ninh Thuận

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Nông Lâm tphcm 2020

Theo cách thức xét tuyển chọn bằng công dụng thi, kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2020


*

Điểm chuẩn chỉnh Đại học Nông Lâm thành phố hcm 2019

Ngành học

Mã ngành

Tổ vừa lòng môn xét tuyển

Điểm chuẩn

Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp 7140215Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, HóaTổ phù hợp 2: Toán, Lý, giờ AnhTổ thích hợp 3: Toán, Hóa, SinhTổ phù hợp 4: Toán, Sinh, giờ Anh 18.00

Quản trị khiếp doanh

7340101

tổng hợp 1: Toán, Lý, HóaTổ vừa lòng 2: Toán, Lý, tiếng AnhTổ đúng theo 3: Toán, Ngữ Văn, giờ đồng hồ Anh

20.50

Kế toán

7340301

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ phù hợp 3: Toán, Ngữ Văn, giờ Anh

20.25

Công nghệ sinh học

7420201

Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, HóaTổ hòa hợp 2: Toán, Lý, SinhTổ thích hợp 3: Toán, Hóa, Sinh 20.25

Bản đồ vật học

7440212

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ thích hợp 3: Toán, Hóa, tiếng Anh

16.00

Khoa học tập môi trường

7440301

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ thích hợp 4: Toán, Hóa, giờ Anh

16.00

Công nghệ thông tin

7480201Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, HóaTổ vừa lòng 2: Toán, Lý, tiếng AnhTổ đúng theo 3: Toán, Hóa, tiếng Anh19.75

Công nghệ kỹ thuật

cơ khí

7510201

Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ phù hợp 3: Toán, Hóa, giờ Anh

18.00

Công nghệ kỹ thuật

cơ điện tử

7510203

Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Hóa, giờ Anh

19.00

Công nghệ chuyên môn ô tô

7510205

Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Toán, Lý, giờ Anh

Tổ vừa lòng 3: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh

20.50

Công nghệ chuyên môn nhiệt

7510206

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ phù hợp 3: Toán, Hóa, giờ Anh

17.00

Công nghệ kỹ thuật

hóa học

7510401

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ phù hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ đúng theo 4: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh

19.00

Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa

7520216

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Hóa, tiếng Anh

19.00

Kỹ thuật môi trường

7520320

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán, Lý, giờ Anh

Tổ phù hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ vừa lòng 4: Toán, Hóa, tiếng Anh

16.00

Công nghệ thực phẩm

7540101

Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ đúng theo 4: Toán, Sinh, tiếng Anh

20.00

Công nghệ chế biến

thủy sản

7540105

Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ vừa lòng 3: Toán, Hóa, giờ Anh

Tổ hòa hợp 4: Toán, Sinh, giờ Anh

16.00

Công nghệ chế biến

lâm sản

7549001

Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ thích hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hòa hợp 4: Toán, Ngữ Văn, giờ đồng hồ Anh

15.00

Chăn nuôi

7620105

Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, giờ Anh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh

16.00

Nông học

7620109

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Sinh, tiếng Anh

18.00

Bảo vệ thực vật

7620112

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ đúng theo 3: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh

18.00

Công nghệ rau trái cây và cảnh quan

7620113

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ thích hợp 3: Toán, Hóa, giờ Anh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh

16.00

Kinh doanh nông nghiệp

7620114

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, giờ Anh

16.75

Phát triển nông thôn

7620116

Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Lý, giờ Anh

Tổ phù hợp 3: Toán, Ngữ Văn, giờ Anh

16.00

Lâm học

7620201

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Ngữ Văn, giờ đồng hồ Anh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, giờ Anh

15.00

Quản lý khoáng sản rừng

7620211

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2:Toán, Hóa, Sinh

Tổ phù hợp 3:Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh

Tổ đúng theo 4: Toán, Sinh, tiếng Anh

15.00

Nuôi trồng thủy sản

7620301

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ vừa lòng 3: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh

Tổ đúng theo 4: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh

16.00

Thú y

7640101

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ phù hợp 3: Toán, Hóa, giờ Anh

Tổ phù hợp 4: Toán, Sinh, giờ Anh

21.25

Ngôn ngữ Anh (*)

7220201
tổ hợp 1: Toán, Lý, giờ đồng hồ AnhTổ vừa lòng 2: Toán, Ngữ Văn, giờ đồng hồ AnhTổ vừa lòng 3: Ngữ văn, lịch sử, giờ AnhTổ thích hợp 4: Ngữ Văn, Địa lý, giờ đồng hồ Anh21.25

Kinh tế

7310101

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, HóaTổ hợp 2: Toán, Lý, giờ AnhTổ hòa hợp 3: Toán, Ngữ Văn, giờ Anh

19.00

Quản lý tài nguyên và

môi trường

7850101

Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh tổ hợp 4: Toán, Hóa, tiếng Anh

16.00

Quản lý đất đai

7850103

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh tổng hợp 3: Toán, đồ gia dụng lý, Địa Lý tổng hợp 4: Toán, Ngữ Văn, giờ Anh

16.00

Công nghệ lương thực Chương trình tiên tiến

7540101T(CTTT)

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, HóaTổ thích hợp 2: Toán, Lý, giờ AnhTổ thích hợp 3: Toán, Hóa, SinhTổ vừa lòng 4: Toán, Sinh, giờ Anh18.00

Thú y

Chương trình tiên tiến

7640101T

(CTTT)

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ đúng theo 3: Toán, Hóa, tiếng Anh

Tổ vừa lòng 4: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh

21.25

Quản trị khiếp doanh

Chương trình đào tạo quality cao
7340101C(CLC)Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, HóaTổ hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ AnhTổ hòa hợp 3: Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh19.00

Công nghệ sinh học

Chương trình đào tạo unique cao
7420201C(CLC)

Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, tiếng AnhTổ đúng theo 2: Toán, Hóa, giờ AnhTổ đúng theo 3: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh 17.00

Công nghệ kỹ thuậtcơ khí

7510201C(CLC)Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, HóaTổ hòa hợp 2: Toán, Lý, tiếng AnhTổ đúng theo 3: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh16.00

Kỹ thuật môi trường