STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ vừa lòng mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 quản lí trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành 7810103A00, A01, D01, C0015Điểm thi TN THPT
2 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 7510605A00, A01, D01, D9015Điểm thi TN THPT
3 chuyên môn phục hồi chức năng 7720603A00, B00, D90, D0719Điểm thi TN THPT
4 truyền thông media đa phương tiện 7320104A01, D01, C00, D7815Điểm thi TN THPT
5 nghệ thuật xét nghiệm y học tập 7720601A00, B00, D90, D0719Điểm thi TN THPT
6 quản lí trị hotel 7810201A00, A01, D01, C0015Điểm thi TN THPT
7 xây cất thời trang 7210404H00, V00, V01, H020
8 xây dựng đồ họa 7210403H00, V00, V01, H0215Điểm thi TN THPT
9 Kỹ thuật chế tạo 7580201A00, A01, D01, D900
10 giáo dục và đào tạo Thể hóa học 7140206T00, T02, T03, T0718Điểm thi TN THPT
11 technology thông tin 7480201A00, A01, D01, D9015Điểm thi TN THPT
12 Tài bao gồm - bank 7340201A00, A01, D01, D9015Điểm thi TN THPT
13 quản trị marketing 7340101A00, A01, D01, C0015Điểm thi TN THPT
14 quan lại hệ thế giới 7310206A00, A01, D01, C0015Điểm thi TN THPT
15 giáo dục đào tạo Mầm non 7140201M00, M01, M1119Điểm thi TN THPT
16 Răng - Hàm - mặt 7720501A00, B00, D90, D070
17 china học 7310612A01, D01, C00, D040
18 Nhật bạn dạng học 7310613A01, D01, C00, D060
19 hàn quốc học 7310614A01, D01, C00, D780
20 Điều dưỡng 7720301A00, B00, D90, D0719Điểm thi TN THPT
21 mức sử dụng 7380107A00, D01, C00, A0815Điểm thi TN THPT, biện pháp kinh tế
22 việt nam học 7310630A01, D01, C00, D7815Điểm thi TN THPT
23 ngôn từ Anh 7220201A01, D01, D96, D1415Điểm thi TN THPT
24 dược khoa 7720201A00, B00, D90, D0721Điểm thi TN THPT
25 phong cách xây dựng 7580101A00, D01, V00, V0115Điểm thi TN THPT
26 kế toán tài chính 7340301A00, A01, D01, D9015Điểm thi TN THPT
27 hiện tượng 7380101A00, D01, C00, C1415Điểm thi TN THPT
28 y tế 7720101A00, B00, D90, D0722Điểm thi TN THPT
29 sale 7340114A00, A01, D01, C0015Digital marketing, Điểm thi TN THPT
30 cai quản công nghiệp 7510601A00, A01, D01, D900
31 technology sinh học 7420201A00, B00, A01, A020
32 tư tưởng học 7310401B00, B03, D01, C0015Điểm thi TN THPT
33 quản ngại trị sự khiếu nại 7340412A00, A01, D01, C0015Điểm thi TN THPT
34 dục tình công bọn chúng 7320108A00, A01, D01, C0015Điểm thi TN THPT
35 quản lý giáo dục 7140114A00, D01, C0015Điểm thi TN THPT
36 y tế 7720101_EA00, B00, D90, D0722Điểm thi TN THPT, chương trình tiếng Anh
37 Răng - Hàm - phương diện 7720501_EA00, B00, D90, D0722Điểm thi TN THPT, công tác tiếng Anh
38 dược khoa 7720201_EA00, B00, D90, D0721Điểm thi TN THPT, chương trình tiếng Anh
39 bà mụ 7720302A00, B00, D90, D0719Điểm thi TN THPT
40 giáo dục đào tạo Tiểu học tập 7140202M00, M01, M1119Điểm thi TN THPT
41 thương mại điện tử 7340122A00, A01, D01, C0015Điểm thi TN THPT
42 ngôn từ Trung Quốc 7220204A01, D01, C00, D0415Điểm thi TN THPT
43 ngôn ngữ Nhật 7220209A01, D01, C00, D0615Điểm thi TN THPT
44 ngữ điệu Hàn Quốc 7220210A01, D01, C00, D7815Điểm thi TN THPT

*

*