STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ phù hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 công nghệ thông tin 7480201CLCA00, A0123.38Điểm thi TN THPTCLC
2 technology kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông 7510302A0022.55Điểm thi TN THP
3 technology kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302A0121.55Điểm thi TN THP
4 technology kỹ thuật điện, điện tử 7510301A0122.25Điểm thi TN THPT
5 technology kỹ thuật điện, năng lượng điện tử 7510301A0023.25Điểm thi TN THPT
6 Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông 7520207A0121.3Điểm thi TN THPT
7 Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông 7520207A0022.3Điểm thi TN THPT
8 công nghệ kỹ thuật môi trường thiên nhiên 7510406A0015.5Điểm thi TN THPT
9 technology kỹ thuật môi trường thiên nhiên 7510406B0016.5Điểm thi TN THPT
10 Sư phạm lịch sử Địa lý 7140249C000
11 Sư phạm khoa học tự nhiên 7140247A00, B000
12 Khoa học môi trường 7440301B0016.45Điểm thi TN THPT
13 Khoa học môi trường 7440301A0015.45Điểm thi TN THPT
14 Kỹ thuật phần mềm 7480103A00, A0124.94
15 quản trị văn phòng công sở 7340406D0121.63Điểm thi TN THPT
16 quản lí trị công sở 7340406C0422.63Điểm thi TN THPT
17 giáo dục đào tạo Tiểu học 7140202D0123.1Điểm thi TN THP
18 giáo dục Chính trị 7140205C0025.5Điểm thi TN THP
19 tin tức - tủ sách 7320201D01, C0419.95Điểm thi TN THPT
20 Sư phạm thẩm mỹ 7140222H000
21 quản lí trị sale 7340101D0122.16Điểm thi TN THPT
22 quản ngại trị sale 7340101A0123.16Điểm thi TN THPT
23 Tài thiết yếu - bank 7340201D0122.44Điểm thi TN THPT
24 Tài chủ yếu - bank 7340201C0123.44Điểm thi TN THPT
25 Sư phạm Toán học tập 7140209A0027.33Điểm thi TN THP
26 Sư phạm lịch sử vẻ vang 7140218C000
27 Sư phạm giờ đồng hồ Anh 7140231D010
28 quản lý giáo dục 7140114D0121.15Điểm thi TN THPT
29 cai quản giáo dục 7140114C0422.15Điểm thi TN THPT
30 marketing quốc tế 7340120D0124.48Điểm thi TN THPT
31 sale quốc tế 7340120A0125.48Điểm thi TN THPT
32 Sư phạm Âm nhạc 7140221N010
33 Sư phạm Ngữ văn 7140217C000
34 giáo dục Mầm non 7140201M01, M0219Điểm thi TN THP
35 Sư phạm hóa học 7140212A000
36 Sư phạm Sinh học 7140213B000
37 Sư phạm Địa lý 7140219C00, C040
38 Kỹ thuật điện 7520201A0119Điểm thi TN THP
39 Kỹ thuật điện 7520201A0020Điểm thi TN THP
40 Sư phạm trang bị lý 7140211A0026.9Điểm thi TN THP
41 Toán vận dụng 7460112A0123.15Điểm thi TN THPT
42 Toán áp dụng 7460112A0024.15Điểm thi TN THPT
43 nước ngoài học 7310601D0118Điểm thi TN THPT
44 nước ta học 7310630C0022.25CN Văn hoá- du lịch Điểm thi TN THPT
45 ngôn từ Anh 7220201D0124.24CN thương mại dịch vụ và Du lịchĐiểm thi TN THPT
46 tư tưởng học 7310401D0122.27Điểm thi TN THPT
47 Thanh nhạc 7210205N0223.25Điểm thi TN THPT
48 kế toán tài chính 7340301D0122.65Điểm thi TN THPT
49 kế toán tài chính 7340301C0123.65Điểm thi TN THPT
50 pháp luật 7380101D0122.8Điểm thi TN THPT
51 nguyên tắc 7380101C0322.8
52 công nghệ thông tin 7480201CLCDGNLHCM778Chương trình unique cao
53 công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302DGNLHCM753
54 công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông 7510302A010
55 công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301DGNLHCM783
56 công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301A000
57 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207DGNLHCM783
58 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207A000
59 công nghệ kỹ thuật môi trường xung quanh 7510406DGNLHCM659
60 technology kỹ thuật môi trường 7510406B000
61 Sư phạm lịch sử Địa lý 7140249C000
62 Sư phạm khoa học thoải mái và tự nhiên 7140247A00, B000
63 Khoa học môi trường thiên nhiên 7440301DGNLHCM706
64 Khoa học môi trường thiên nhiên 7440301A000
65 Kỹ thuật ứng dụng 7480103DGNLHCM898
66 quản lí trị văn phòng 7340406DGNLHCM756
67 cai quản trị văn phòng và công sở 7340406C040
68 giáo dục và đào tạo Tiểu học 7140202D010
69 giáo dục đào tạo Chính trị 7140205C000
70 tin tức - thư viện 7320201DGNLHCM654
71 Sư phạm thẩm mỹ 7140222H000
72 cai quản trị marketing 7340101DGNLHCM806
73 cai quản trị kinh doanh 7340101A010
74 Tài chính - bank 7340201DGNLHCM782
75 Tài bao gồm - bank 7340201C010
76 Sư phạm Toán học 7140209A000
77 Sư phạm lịch sử 7140218C000
78 Sư phạm tiếng Anh 7140231D010
79 quản lý giáo dục 7140114DGNLHCM762
80 làm chủ giáo dục 7140114C040
81 marketing quốc tế 7340120DGNLHCM869
82 kinh doanh quốc tế 7340120A010
83 Sư phạm Âm nhạc 7140221N010
84 Sư phạm Ngữ văn 7140217C000
85 giáo dục đào tạo Mầm non 7140201M01, M020
86 Sư phạm hóa học 7140212A000
87 Sư phạm Sinh học tập 7140213B000
88 Sư phạm Địa lý 7140219C00, C040
89 Kỹ thuật điện 7520201DGNLHCM733
90 Kỹ thuật điện 7520201A000
91 Sư phạm thiết bị lý 7140211A000
92 Toán áp dụng 7460112DGNLHCM794
93 Toán ứng dụng 7460112A000
94 quốc tế học 7310601DGNLHCM759
95 nước ta học 7310630DGNLHCM692
96 ngôn ngữ Anh 7220201DGNLHCM833
97 tâm lý học 7310401DGNLHCM830
98 Thanh nhạc 7210205N020
99 kế toán tài chính 7340301DGNLHCM765
100 kế toán tài chính 7340301C010
101 điều khoản 7380101DGNLHCM785
102 vẻ ngoài 7380101C030
103 giáo dục Chính trị 7140205C190
104 giáo dục đào tạo Chính trị 7140205C190
105 Sư phạm Toán học 7140209A0126.33Điểm thi TN THP
106 Sư phạm Toán học 7140209A010
107 technology thông tin 7480201A00, A0124.28Điểm thi TN THPT
108 công nghệ thông tin 7480201DGNLHCM816
109 phượt 7810101DGNLHCM782
110 du ngoạn 7810101D01, C0024.45Điểm thi TN THP
111 Sư phạm hóa học 7140212A0026.28Điểm thi TN THP

*

*