STTChuyên ngành
Tên ngành
Mã ngành
Tổ đúng theo môn
Điểm chuẩn
Ghi chú
1 y học 7720101B0024.8Điểm thi TN THPT
2 Điều dưỡng 7720301B0019Điểm thi TN THPT
3 kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601B0022.1Điểm thi TN THPT
4 tài chính 7310101A00, A01, D01, D0715Điểm thi TN THPT
5 kinh tế 7310105A00, A01, D01, D0715Điểm thi TN THPT, kinh tế phát triển
6 quản lí trị sale 7340101A00, A01, D01, D0716Điểm thi TN THPT
7 marketing thương mại 7340121A00, A01, D01, D0715Điểm thi TN THPT
8 Tài chủ yếu - ngân hàng 7340201A00, A01, D01, D0715Điểm thi TN THPT
9 kế toán 7340301A00, A01, D01, D0715Điểm thi TN THPT
10 kinh tế tài chính 7620115A00, A01, D01, D0715Điểm thi TN THPT, kinh tế tài chính nông nghiệp
11 giáo dục đào tạo Mầm non 7140201M01, M0919Điểm thi TN THPT
12 giáo dục và đào tạo Tiểu học 7140202A00, C00, C0324.51Điểm thi TN THPT
13 giáo dục Tiểu học tập 7140202JRA00, D01, C0021.5Điểm thi TN THPT, tiếng Jrai
14 giáo dục Thể hóa học 7140206T0118Điểm thi TN THPTTổ hợp tất cả T01: Toán, NK3 (chạy 100m), NK4 (bật xa trên chỗ), T20: Văn, NK3 (chạy 100m), NK4 (bật xa tại chỗ)
15 Sư phạm Ngữ văn 7140217C00, C19, C2024.75Điểm thi TN THPT
16 giáo dục Chính trị 7140205D01, C00, C19, D6623Điểm thi TN THPT
17 Sư phạm Toán học tập 7140209A00, A01, A02, B0023.55Điểm thi TN THPT
18 Sư phạm đồ vật lý 7140211A00, A01, A02, C0120.75Điểm thi TN THPT
19 Sư phạm chất hóa học 7140212A00, B00, D0722.75Điểm thi TN THPT
20 Sư phạm Sinh học 7140213B00, D08, A02, B0319Điểm thi TN THPT
21 Sư phạm khoa học tự nhiên 7140247A00, D90, A02, B0019Điểm thi TN THPT
22 Sư phạm giờ Anh 7140231D01, D14, D15, D6622.35Điểm thi TN THPT
23 ngôn ngữ Anh 7220201D01, D14, D15, D6616Điểm thi TN THPT
24 Văn học tập 7229030C00, C19, C2015Điểm thi TN THPT
25 Triết học 7229001D01, C00, C19, D6615Điểm thi TN THPT
26 Sinh học tập 7420101B00, B03, B08, A0221.5Điểm thi TN THPT
27 công nghệ sinh học tập 7420201A00, B00, B08, A0215Điểm thi TN THPT
28 công nghệ thông tin 7480201A00, A0115Điểm thi TN THPT
29 technology kỹ thuật môi trường 7510406A00, B00, B08, A0215Điểm thi TN THPT
30 công nghệ thực phẩm 7540101A00, B00, B08, A0215Điểm thi TN THPT
31 technology sau thu hoạch 7540104A00, B00, B08, A0215Điểm thi TN THPT
32 Khoa học cây cỏ 7620110A00, B00, B08, A0215Điểm thi TN THPT
33 bảo vệ thực trang bị 7620112A00, B00, B08, A0215Điểm thi TN THPT
34 Lâm sinh 7620205A00, B00, B08, A0215Điểm thi TN THPT
35 cai quản tài nguyên rừng 7620211A00, B00, B08, A0217Điểm thi TN THPT
36 làm chủ đất đai 7850103A00, B00, A01, A0215Điểm thi TN THPT
37 Chăn nuôi 7620105B00, B08, D13, A0215Điểm thi TN THPT
38 Thú y 7640101B00, B08, D13, A0215Điểm thi TN THPT
39 Điều dưỡng 7720301B00, XDHB23.75Xét học tập bạ
40 nghệ thuật xét nghiệm y học 7720601B00, XDHB25.8Xét học bạ
41 kinh tế 7310101A00, A01, D01, D07, XDHB18Xét học tập bạ
42 kinh tế tài chính 7310105A00, A01, D01, D07, XDHB18Xét học bạ, kinh tế tài chính phát triển
43 quản lí trị kinh doanh 7340101A00, A01, D01, D07, XDHB21.5Xét học tập bạ
44 kinh doanh thương mại 7340121A00, A01, D01, D07, XDHB20Xét học bạ
45 Tài bao gồm - ngân hàng 7340201A00, A01, D01, D07, XDHB24Xét học bạ
46 kế toán 7340301A00, A01, D01, D07, XDHB22.6Xét học tập bạ
47 kinh tế tài chính 7620115A00, A01, D01, D07, XDHB18Xét học tập bạ, kinh tế nông nghiệp
48 giáo dục Mầm non 7140201M01, M09, XDHB19Xét học tập bạ
49 giáo dục đào tạo Tiểu học 7140202A00, C00, C03, XDHB27Xét học bạ
50 giáo dục và đào tạo Tiểu học tập 7140202JRA00, D01, C00, XDHB25.3Xét học bạ,Tiếng Jrai
51 giáo dục Thể chất 7140206T01, XDHB18Xét học bạ
Tổ hợp bao gồm T01: Toán, NK3 (chạy 100m), NK4 (bật xa tại chỗ), T20: Văn, NK3 (chạy 100m), NK4 (bật xa tại chỗ)
52 Sư phạm Ngữ văn 7140217C00, C19, C20, XDHB26.1Xét học tập bạ
53 giáo dục đào tạo Chính trị 7140205D01, C00, C19, D66, XDHB23Xét học bạ
54 Sư phạm Toán học 7140209A00, A01, A02, B00, XDHB27.6Xét học bạ
55 Sư phạm đồ lý 7140211A00, A01, A02, C01, XDHB23Xét học bạ
56 Sư phạm hóa học 7140212A00, B00, D07, XDHB23.25Xét học tập bạ
57 Sư phạm Sinh học 7140213B00, D08, A02, B03, XDHB23Xét học tập bạ
58 Sư phạm khoa học thoải mái và tự nhiên 7140247A00, D90, A02, B00, XDHB23Xét học tập bạ
59 Sư phạm tiếng Anh 7140231D01, D14, D15, D66, XDHB26.85Xét học bạ
60 ngôn từ Anh 7220201D01, D14, D15, D66, XDHB18Xét học bạ
61 Văn học 7229030C00, C19, C20, XDHB18Xét học tập bạ
62 Triết học tập 7229001D01, C00, C19, D66, XDHB18Xét học bạ
63 Sinh học tập 7420101B00, B03, B08, A02, XDHB25.5Xét học bạ
64 technology sinh học tập 7420201A00, B00, B08, A02, XDHB18Xét học bạ
65 công nghệ thông tin 7480201A00, A01, XDHB22.2Xét học tập bạ
66 công nghệ kỹ thuật môi trường thiên nhiên 7510406A00, B00, B08, A02, XDHB23.3Xét học bạ
67 technology thực phẩm 7540101A00, B00, B08, A02, XDHB18Xét học bạ
68 technology sau thu hoạch 7540104A00, B00, B08, A02, XDHB23Xét học bạ
69 Khoa học cây cỏ 7620110A00, B00, B08, A02, XDHB18Xét học tập bạ
70 bảo đảm an toàn thực thứ 7620112A00, B00, B08, A02, XDHB18Xét học bạ
71 Lâm sinh 7620205A00, B00, B08, A02, XDHB18Xét học tập bạ
72 cai quản tài nguyên rừng 7620211A00, B00, B08, A02, XDHB24.8Xét học tập bạ
73 thống trị đất đai 7850103A00, B00, A01, A02, XDHB18Xét học tập bạ
74 Chăn nuôi 7620105B00, B08, D13, A02, XDHB18Xét học bạ
75 Thú y 7640101B00, B08, D13, A02, XDHB18Xét học bạ
76 y học 7720101DGNLHCM850
77 Điều chăm sóc 7720301DGNLHCM700
78 nghệ thuật xét nghiệm y học tập 7720601DGNLHCM700
79 kinh tế tài chính 7310101DGNLHCM600
80 tài chính 7310105DGNLHCM600Kinh tế phân phát triển
81 cai quản trị kinh doanh 7340101DGNLHCM600
82 kinh doanh thương mại 7340121DGNLHCM600
83 Tài thiết yếu - bank 7340201DGNLHCM600
84 kế toán 7340301DGNLHCM600
85 kinh tế 7620115DGNLHCM600Kinh tế nông nghiệp
86 giáo dục và đào tạo Mầm non 7140201DGNLHCM700
87 giáo dục Tiểu học 7140202DGNLHCM700
88 giáo dục và đào tạo Tiểu học 7140202JRDGNLHCM700Tiếng Jrai
89 giáo dục Thể chất 7140206DGNLHCM600
90 Sư phạm Ngữ văn 7140217DGNLHCM700
91 giáo dục Chính trị 7140205DGNLHCM700
92 Sư phạm Toán học 7140209DGNLHCM700
93 Sư phạm đồ lý 7140211DGNLHCM700
94 Sư phạm hóa học 7140212DGNLHCM700
95 Sư phạm Sinh học 7140213DGNLHCM700
96 Sư phạm khoa học thoải mái và tự nhiên 7140247DGNLHCM700
97 Sư phạm giờ đồng hồ Anh 7140231DGNLHCM730
98 ngôn từ Anh 7220201DGNLHCM600
99 Văn học 7229030DGNLHCM600
100 Triết học tập 7229001DGNLHCM600
101 Sinh học tập 7420101DGNLHCM600
102 technology sinh học tập 7420201DGNLHCM600
103 công nghệ thông tin 7480201DGNLHCM600
104 công nghệ kỹ thuật môi trường xung quanh 7510406DGNLHCM600
105 công nghệ thực phẩm 7540101DGNLHCM600
106 technology sau thu hoạch 7540104DGNLHCM600
107 Khoa học cây cỏ 7620110DGNLHCM600
108 bảo đảm an toàn thực đồ 7620112DGNLHCM600
109 Lâm sinh 7620205DGNLHCM600
110 thống trị tài nguyên rừng 7620211DGNLHCM600
111 thống trị đất đai 7850103DGNLHCM600
112 Chăn nuôi 7620105DGNLHCM600
113 Thú y 7640101DGNLHCM600

Đại học tập Tây Nguyên vừa công bố mức điểm chuẩn chỉnh mới độc nhất 2022 thông qua tác dụng học tập THPT, điểm thi THPTQG và điểm thi đánh giá năng lực.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học tây nguyên 2022

Đại học tập Tây Nguyên là một trong những trường đh công lập lớn đa nghề ở khoanh vùng miền Trung – Tây nguyên. Vậy điểm chuẩn xét tuyển vào ngôi trường năm 2022 bao nhiêu? bây giờ Job
Test sẽ hỗ trợ đến bạn thông tin điểm chuẩn chỉnh Đại học Tây Nguyên mới nhất năm 2022 và hồ hết năm cách đây không lâu qua bài viết sau.


*

I. Điểm trúng tuyển Đại học Tây Nguyên tiên tiến nhất năm 2022

Ngày 15/9, Hội đồng tuyển chọn sinh trường Đại học tập Tây Nguyên đã thông báo đến tất cả thí sinh mức điểm chuẩn xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm với điểm tốt nghiệp tự 15.00 – 24.80 điểm.

Cụ thể, ngành y khoa với 24.80 là ngành bao gồm điểm chuẩn cao nhất, điểm xét theo điểm thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông và so với năm 2021 là thấp rộng 1.2 điểm. Tiếp nối là Sư phạm Ngữ văn với 24.75 điểm và giáo dục đào tạo Tiểu học 24.51 điểm.

Bảng điểm chuẩn của Đại học tập Tây Nguyên 2022


*

II. Tìm hiểu thêm điểm trúng tuyển Đại học Tây Nguyên năm 2021

Năm 2021, Đại học Tây Nguyên gồm mức điểm trúng tuyển chọn là từ bỏ 15 – 26 điểm, y học là ngành có điểm chuẩn cao nhất, tiếp nối là giáo dục và đào tạo Tiểu học 25.85 điểm, Sư phạm giờ đồng hồ Anh 25 điểm. Trong số 35 ngành thì có khoảng một nửa có điểm chuẩn chỉnh 15 – 17 điểm. Quan sát chung, đối với năm 2020 mặt phẳng điểm chuẩn năm nay cao từ là một – 2 điểm.


*

*

*

III. Tham khảo điểm trúng tuyển chọn Đại học tập Tây Nguyên năm 2020

Năm 2020, Đại học tập Tây Nguyên đã công bố điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển các ngành giảng dạy đại học giao động từ 15 – 26.15 điểm. Ngành y khoa là ngành bao gồm điểm chuẩn tối đa đạt 26.15 điểm.

Xem thêm: Tuyển Tập Đề Thi Đại Học Môn Hóa Học (Có Đáp Án), Tuyển Tập Đề Thi Ôn Luyện Môn Hóa Học Có Đáp Án


Thông tin điểm chuẩn chỉnh của Đại học tập Tây Nguyên 2020

Bài viết trên trên đây Job
Test đã cung cấp đến chúng ta điểm chuẩn chỉnh trường Đại học Tây Nguyên năm 2022 và các năm 2021, 2020. Hy vọng những tin tức này sẽ giúp bạn đưa ra chọn lựa về ngôi trường phù hợp với bản thân.


Là nguyên tắc nhận diện bản thân được đồng ý và sử dụng thoáng rộng trong việc phân tích tư tưởng hành vi


Giúp phân tích cùng tìm ra mối liên hệ giữa những thông tin đến sẵn và áp dụng tư duy logic để giải quyết các sự việc thực tế