STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ đúng theo mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 giáo dục và đào tạo Tiểu học 7140202A00, A01, D01, C0024TN THPT
2 Sư phạm Toán học 7140209A00, A01, D01, D9023.25TN THPT
3 Sư phạm Ngữ văn 7140217D01, C00, D14, D7823.25TN THPT
4 kế toán 7340301A00, A01, D01, D90, XDHB21.5TN THPT
5 kế toán tài chính 7340301A00, A01, D01, D90, XDHB24.41Học bạ
6 quản trị marketing 7340101A00, A01, D01, D9020TN THPT
7 cai quản trị sale 7340101A00, A01, D01, D90, XDHB24.08Học bạ
8 Tài chủ yếu - bank 7340201A00, A01, D01, D9020TN THPT
9 Tài chính - bank 7340201A00, A01, D01, D90, XDHB22.11Học bạ
10 kinh tế 7310101A00, A01, D01, D9021.25TN THPT
11 kinh tế tài chính 7310101A00, A01, D01, D90, XDHB20.31Học bạ
12 quy định 7380101A01, D01, C00, D66212.75TN THPT
13 biện pháp 7380101A01, D01, C00, D66, XDHB22.44Học bạ
14 technology thực phẩm 7540101A00, B00, B08, A0115TN THPT
15 technology thực phẩm 7540101A00, B00, B08, A01, XDHB18.45Học bạ
16 Nuôi trồng thuỷ sản 7620301A00, B00, B08, A01, XDHB18Học bạ
17 Chăn nuôi 7620105A00, B00, B08, A0115TN THPT
18 Chăn nuôi 7620105A00, B00, B08, A01, XDHB18Học bạ
19 technology sinh học tập 7420201A00, B00, B08, A0115TN THPT
20 technology sinh học tập 7420201A00, B00, B08, A01, XDHB18Học bạ
21 đảm bảo thực trang bị 7620112A00, B00, B08, A0115TN THPT
22 bảo đảm an toàn thực đồ vật 7620112A00, B00, B08, A01, XDHB18Học bạ
23 công nghệ thông tin 7480201A00, A01, D90, D0718.5TN THPT
24 technology thông tin 7480201A00, A01, D90, D07, XDHB20.45Học bạ
25 công nghệ kỹ thuật tạo 7510103A00, A01, D90, D0715TN THPT
26 công nghệ kỹ thuật xuất bản 7510103A00, A01, D90, D07, XDHB18Học bạ
27 công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201A00, A01, D90, D0715TN THPT
28 technology kỹ thuật cơ khí 7510201A00, A01, D90, D07, XDHB18Học bạ
29 công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa 7510303A00, A01, D90, D0715TN THPT
30 technology kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa 7510303A00, A01, D90, D07, XDHB18Học bạ
31 công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203A00, A01, D90, D0715TN THPT
32 công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử 7510203A00, A01, D90, D07, XDHB18Học bạ
33 Văn hoá học 7229040D01, C00, D14, D7818.5TN THPT
34 Văn hoá học 7229040D01, C00, D14, D78, XDHB18Học bạ
35 du lịch 7810101D01, C00, D14, D78, XDHB18Học bạ
36 công nghệ thực phẩm 7540101DGNL614
37 công nghệ thông tin 7480201DGNL617
38 bảo vệ thực thứ 7620112DGNL669
39 công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201DGNL720
40 technology kỹ thuật cơ năng lượng điện tử 7510203DGNL634
41 technology kỹ thuật thành lập 7510103DGNL614
42 du ngoạn 7810101D01, C00, D14, D7819TN THPT
43 giáo dục Mầm non 51140204M01, M0917TN THPT


*