Điểm chuẩn chỉnh khối A là 17 điểm, khối A1 16 điểm, khối V ngành bản vẽ xây dựng 26 điểm (Toán thông số 1,5; thứ lý thông số 1; Vẽ mỹ thuật thông số 1,5) và khối V ngành quy hướng và đô thị 17 điểm (các môn thi kế bên hệ số).

Trong đó, trường kiến tạo điểm chuẩn chỉnh theo ngành, siêng ngành của khối A như sau:

- Xây dựng dân dụng và công nghiệp: đôi mươi điểm

- hệ thống kỹ thuật trong công trình: trăng tròn điểm

- tài chính xây dựng: đôi mươi điểm

- kỹ thuật xây dựng công trình giao thông: 19 điểm

Năm 2013, lần thứ nhất Trường ĐH Xây dựng ra quyết định xét tuyển ước vọng 2 sống khối A, A1. Chỉ tiêu và điểm xét tuyển ước muốn 2 cụ thể như sau:
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học xây dựng 2013

Ngành (Chuyên ngành) Khối thi Chỉ tiêu ước muốn 2 Điểm xét tuyển
Xây dựng gia dụng và Công nghiệp A 50 Từ 22.0 điểm
Kinh tế Xây dựng A 50 Từ 22.0 điểm
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông A 50 Từ 21.0 điểm
Xây dựng Cảng - Đường thủy A 60 Từ 17.0 điểm
Xây dựng giao thông đường thủy - Thủy điện A 60 Từ 17.0 điểm
Tin học tập Xây dựng A 60 Từ 17.0 điểm
Cấp bay nước A 60 Từ 17.0 điểm
Công nghệ nghệ thuật Môi trường A 20 Từ 17.0 điểm
Kỹ thuật dự án công trình Biển A 60 Từ 17.0 điểm
Công nghệ Kỹ thuật vật liệu Xây dựng A 60 Từ 17.0 điểm
Máy Xây dựng A 60 Từ 17.0 điểm
Cơ giới hóa xây dựng A 60 Từ 17.0 điểm
Kỹ thuật Trắc địa - phiên bản đồ A 20 Từ 17.0 điểm
Kinh tế và cai quản bất rượu cồn sản A 20 Từ 17.0 điểm
Công nghệ thông tin A 20 Từ 17.0 điểm
A1 50 Từ 16 điểm

*
*các bạn đã đăng ký thành viên thành công. Để xác nhận việc đăng ký, bạn vui mừng thực hiện làm việc kích hoạt thông tin tài khoản theo chỉ dẫn đã được nhờ cất hộ vào địa chỉ email dùng để đăng cam kết tài khoản.Xem thêm:

Một email phục sinh mật khẩu được giữ hộ vào hộp thư của bạn. Vui miệng kiểm tra vỏ hộp thư và tiến hành theo phía dẫn.