STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ phù hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 quản ngại trị sale 7340101A00, A01, C00, D0119.5Điểm thi TN THPT
2 technology sinh học tập 7420201A00, A01, B00, D0118Điểm thi TN THPT
3 technology thông tin 7480201A00, A01, D01, K0118Điểm thi TN THPT
4 bản vẽ xây dựng 7580101A01, C01, H01, V0018Điểm thi TN THPT
5 xây cất nội thất 7580108A01, C01, H01, V0018Điểm thi TN THPT
6 Điều dưỡng 7720301A01, B00, D01, D0820Điểm thi TN THPT
7 dược khoa 7720201A00, A01, B00, D0721Điểm thi TN THPT
8 ngôn ngữ Anh 7220201A01, D01, D14, D1518Điểm thi TN THPT
9 cai quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách 7810103A00, C00, D01, D1518Điểm thi TN THPT
10 Đông phương học tập 7310608A01, C00, D01, D1518Điểm thi TN THPT
11 dục tình công bọn chúng 7320108A00, A01, C00, D0118Điểm thi TN THPT
12 công nghệ thực phẩm 7540101A00, B00, C08, D0718Điểm thi TN THPT
13 luật 7380107A00, C00, C20, D0118Luật tởm tế, Điểm thi TN THPT
14 technology kỹ thuật xe hơi 7510205A00, A01, C01, D0118Điểm thi TN THPT
15 quản ngại trị sale 7340101A00, A01, C00, D0117Điểm thi TN THPTĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đHoặc tổ hợp môn ≥ 17đ
16 công nghệ sinh học tập 7420201A00, A01, B00, D0117Điểm thi TN THPTĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đHoặc tổng hợp môn ≥ 17đ
17 technology thông tin 7480201A00, A01, D01, K0117Điểm thi TN THPTĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đHoặc tổ hợp môn ≥ 17đ
18 phong cách xây dựng 7580101A01, C01, H01, V0017Điểm thi TN THPTĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học tập kỳ ≥ 17đHoặc tổ hợp môn ≥ 12đ
19 kiến tạo nội thất 7580108A01, C01, H01, V0017Điểm thi TN THPTĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học tập kỳ ≥ 17đHoặc tổ hợp môn ≥ 12đ
20 Điều chăm sóc 7720301A01, B00, D01, D0817Học lực tương đối trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông từ 6,5 trở lên
21 dược khoa 7720201A00, A01, B00, D0717Học lực xuất sắc trở lên hoặc điểm xét xuất sắc nghiệp thpt từ 8,0 trở lên
22 ngữ điệu Anh 7220201A01, D01, D14, D1517Điểm thi TN THPTĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đHoặc tổ hợp môn ≥ 17đ
23 quản lí trị dịch vụ phượt và lữ hành 7810103A00, C00, D01, D1517Điểm thi TN THPTĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đHoặc tổ hợp môn ≥ 17đ
24 Đông phương học 7310608A01, C00, D01, D1517Điểm thi TN THPTĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đHoặc tổ hợp môn ≥ 17đ
25 quan hệ nam nữ công bọn chúng 7320108A00, A01, C00, D0117Điểm thi TN THPTĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đHoặc tổ hợp môn ≥ 17đ
26 công nghệ thực phẩm 7540101A00, B00, C08, D0717Điểm thi TN THPTĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học tập kỳ ≥ 17đHoặc tổ hợp môn ≥ 17đ
27 giải pháp 7380107A00, C00, C20, D0117Điểm thi TN THPTĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học tập kỳ ≥ 17đHoặc tổng hợp môn ≥ 17đ
28 technology kỹ thuật xe hơi 7510205A00, A01, C01, D0117Điểm thi TN THPTĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học tập kỳ ≥ 17đHoặc tổng hợp môn ≥ 17đ
29 quản ngại trị marketing 7340101DGNLHCM600
30 technology sinh học tập 7420201DGNLHCM600
31 công nghệ thông tin 7480201DGNLHCM600
32 phong cách thiết kế 7580101DGNLHCM600
33 kiến thiết nội thất 7580108DGNLHCM600
34 Điều dưỡng 7720301DGNLHCM650Học lực hơi trở lên hoặc điểm xét giỏi nghiệp thpt >=6,5
35 dược khoa 7720201DGNLHCM700Học lực tương đối trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp thpt >=8
36 ngôn từ Anh 7220201DGNLHCM600
37 quản ngại trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103DGNLHCM600
38 Đông phương học 7310608DGNLHCM600
39 tình dục công bọn chúng 7320108DGNLHCM600
40 technology thực phẩm 7540101DGNLHCM600
41 phương tiện 7380107DGNLHCM600
42 công nghệ kỹ thuật xe hơi 7510205DGNLHCM600


*