-

Trường Đại học kinh tế tài chính TP. Hồ Chí Minh chào làng điểm trúng tuyển chọn theo cách tiến hành xét tuyển dựa trên kết quả thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2020. Điểm chuẩn trúng tuyển Khóa 46 - Đại học chính quy như sau:

Cơ sở đào tạo và huấn luyện tại tp hồ chí minh (Mã ngôi trường KSA): cùng với 22 ngành/chuyên ngành/chương trình.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn đh kinh tế 2020

STT

Mã đăng ký

xét tuyển

Ngành/Chuyên ngành

Tổ hợp

xét tuyển

Điểm chuẩn

1

7220201

Ngành ngôn từ Anh (*)

D01, D96

25.80

2

7310101

Ngành ghê tế

A00, A01, D01, D07

26.20

3

7310107

Ngành Thống kê gớm tế(*)

A00, A01, D01, D07

25.20

4

7310108

Ngành Toán gớm tế(*)

A00, A01, D01, D07

25.20

5

7340101

Ngành cai quản trị ghê doanh

A00, A01, D01, D07

26.40

6

7340101_01

Chuyên ngành quản lí trị căn bệnh viện

A00, A01, D01, D07

24.20

7

7340101_02

Chương trình Cử tác dụng năng

A00, A01, D01, D07

26.00

8

7340115

Ngành Marketing

A00, A01, D01, D07

27.50

9

7340120

Ngành marketing quốc tế

A00, A01, D01, D07

27.50

10

7340121

Ngành marketing thương mại

A00, A01, D01, D07

27.10

11

7340201

Ngành Tài bao gồm – Ngân hàng

A00, A01, D01, D07

25.80

12

7340204

Ngành Bảo hiểm

A00, A01, D01, D07

22.00

13

7340206

Ngành Tài thiết yếu quốc tế

A00, A01, D01, D07

26.70

14

7340301

Ngành Kế toán

A00, A01, D01, D07

25.80

15

7340403

Ngành quản lý công

A00, A01, D01, D07

24.30

16

7340405

Ngành khối hệ thống thông tin quản ngại lý(*)

A00, A01, D01, D07

26.30

17

7380101

Ngành Luật

A00, A01, D01, D96

24.90

18

7480103

Ngành nghệ thuật phần mềm(*)

A00, A01, D01, D07

25.80

19

7480109

Ngành kỹ thuật dữ liệu(*)

A00, A01, D01, D07

24.80

20

7510605

Ngành Logistics và cai quản chuỗi cung ứng

A00, A01, D01, D07

27.60

21

7810103

Ngành cai quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành

A00, A01, D01, D07

25.40

22

7810201

Ngành quản lí trị khách hàng sạn

A00, A01, D01, D07

25.80

- Phân hiệu Vĩnh Long (Mã ngôi trường KSV): với 06 ngành/chuyên ngành.

TT

Mã ĐK xét tuyển

Chuyên ngành

Tổ hợp

xét tuyển

Điểm chuẩn

1

7310101_01

- kinh tế và sale nông nghiệp

(Ngành khiếp tế)

A00, A01, D01, D07

16.00

2

7340101_03

- cai quản trị

(Ngành quản trị kinh doanh)

A00, A01, D01, D07

16.00

3

7340120_01

Ngành sale quốc tế

A00, A01, D01, D07

16.00

4

7340201_01

- Ngân hàng

(Ngành Tài thiết yếu - Ngân hàng)

A00, A01, D01, D07

16.00

5

7340301_01

- kế toán doanh nghiệp

(Ngành Kế toán)

A00, A01, D01, D07

16.00

6

7340405_01

- thương mại dịch vụ điện tử(*)

(Ngành khối hệ thống thông tin quản ngại lý)

A00, A01, D01, D07

16.00

Ngành (*): tổng hợp xét tuyển chọn có bài xích thi/môn thi nhân thông số 2, quy về thang điểm 30.

- Điểm chuẩn trúng tuyển của từng ngành, siêng ngành, chương trình bởi nhau đối với các tổ hợp xét tuyển chọn và bằng nhau giữa những nguyện vọng.

- Điểm chuẩn trúng tuyển trên là nút điểm dành cho thí sinh THPT, khu vực 3.

- nút chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng người dùng kế tiếp là 1,0 (một) điểm, giữa hai quần thể vực sau đó là 0,25 (không phẩy hai mươi lăm) điểm khớp ứng tổng điểm 3 bài bác thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) theo thang điểm 10 so với từng bài thi/môn thi (không nhân hệ số).

- những bài thi/môn thi của tổng hợp xét tuyển bắt buộc đạt bên trên 1,0 (một) điểm theo thang điểm 10.

+ Cơ sở huấn luyện và đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.

Xem thêm: Tuyển Sinh Liên Thông Đại Học Ngân Hàng 2022, Đại Học Ngân Hàng Tp

+ Phân hiệu Vĩnh Long: Số 01B Nguyễn Trung Trực, P8, TP Vĩnh Long

https://tuyensinh.ueh.edu.vn/

- sỹ tử trúng tuyển vui mắt xem hướng dẫn làm giấy tờ thủ tục nhập học tập khóa 46 - ĐHCQ cụ thể tại: https://tuyensinh.ueh.edu.vn/tin-tuc/2426-Huong-dan-xac-nhan-nhap-hoc-va-lam-thu-tuc-nhap-hoc-danh-cho-thi-sinh-trung-tuyen-phuong-thuc-5---Xet-tuyen-dua-vao-ket-qua-thi-tot-nghiep-THPT-nam-2020-.