STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ vừa lòng mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 Văn hoá những dân tộc thiểu số việt nam 7220112BA00, D01, D96, A16, D7822.5Điểm thi TN THPT
2 Văn hoá những dân tộc thiểu số việt nam 7220112BC0023.5Điểm thi TN THPT
3 Văn hoá những dân tộc thiểu số vn 7220112AC0023.45Điểm thi TN THPT
4 Văn hoá các dân tộc thiểu số vn 7220112AA00, D01, D96, A16, D7822.45Điểm thi TN THPT
5 làm chủ văn hoá 7229042EA00, D01, D96, A16, D7825.75Điểm thi TN THPT
6 quản lý văn hoá 7229042EC0026.75Điểm thi TN THPT
7 thống trị văn hoá 7229042AA00, D01, D96, A16, D7823.25Điểm thi TN THPT
8 làm chủ văn hoá 7229042AC0024.25Điểm thi TN THPT
9 quản lý văn hoá 7229042CA00, D01, D96, A16, D7823.5Điểm thi TN THPT
10 quản lý văn hoá 7229042CC0024.5Điểm thi TN THPT
11 quản trị dịch vụ phượt và lữ khách 7810103A00, D01, D96, A16, D7826.5Điểm thi TN THPT
12 quản lí trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành 7810103C0027.5Điểm thi TN THPT
13 du ngoạn 7810101BC0027Du lịch, chỉ dẫn du lịch; Điểm thi TN THPT
14 du ngoạn 7810101CA00, D01, D96, A16, D7831.85Hướng dẫn du lịch quốc tế, Du lịch, gợi ý du lịch; Điểm thi TN THPT
15 du lịch 7810101BA00, D01, D96, A16, D7826Du lịch, trả lời du lịch; Điểm thi TN THPT
16 Văn hoá học 7229040CA00, D01, D96, A16, D7825.5Điểm thi TN THPT
17 Văn hoá học tập 7229040CC0026.5Điểm thi TN THPT
18 Văn hoá học 7229040BA00, D01, D96, A16, D7826Điểm thi TN THPT
19 Văn hoá học 7229040BC0027Điểm thi TN THPT
20 Văn hoá học tập 7229040AA00, D01, D96, A16, D7824.2Điểm thi TN THPT
21 Văn hoá học tập 7229040AC0025.2Điểm thi TN THPT
22 du lịch 7810101AA00, D01, D96, A16, D7825Văn hóa du lịch, Điểm thi TN THPT
23 du lịch 7810101AC0026Văn hóa du lịch, Điểm thi TN THPT
24 sale xuất bạn dạng phẩm 7320402C0024.25Điểm thi TN THPT
25 sale xuất bản phẩm 7320402A00, D01, D96, A16, D7823.25Điểm thi TN THPT
26 thông tin - tủ sách 7320201A00, D01, D96, A16, D7823Điểm thi TN THPT
27 tin tức - thư viện 7320201C0024Điểm thi TN THPT
28 làm chủ thông tin 7320205A00, D01, D96, A16, D7825.75Điểm thi TN THPT
29 thống trị thông tin 7320205C0026.75Điểm thi TN THPT
30 kho lưu trữ bảo tàng học 7320305C0022.75Điểm thi TN THPT
31 kho lưu trữ bảo tàng học 7320305A00, D01, D96, A16, D7821.75Điểm thi TN THPT
32 ngôn ngữ Anh 7220201A00, D01, D96, A16, D7833.18Điểm thi TN THPT
33 báo chí truyền thông 7320101A00, D01, D96, A16, D7826.5Điểm thi TN THPT
34 báo mạng 7320101C0027.5Điểm thi TN THPT
35 quy định 7380101A00, D01, D96, A16, D7826.5Điểm thi TN THPT
36 luật 7380101C0027.5Điểm thi TN THPT
37 Văn hoá những dân tộc thiểu số việt nam 7220112BA00, D01, XDHB21Chuyên ngành tổ chức triển khai và quản lý du lich vùng , Xét học bạ
38 Văn hoá những dân tộc thiểu số nước ta 7220112BC00, XDHB22Chuyên ngành tổ chức và quản lý du lich vùng , Xét học tập bạ
39 Văn hoá những dân tộc thiểu số việt nam 7220112AC00, XDHB22Chuyên ngành tổ chức triển khai và văn hoá du lich vùng , Xét học bạ
40 Văn hoá các dân tộc thiểu số việt nam 7220112AA00, D01, XDHB21Chuyên ngành tổ chức và quản lý văn hoá vùng , Xét học tập bạ
41 quản lý văn hoá 7229042EC00, XDHB29.25Chuyên ngành tổ chức triển khai sự khiếu nại văn hoá, Xét học tập bạ
42 làm chủ văn hoá 7229042AA00, D01, XDHB24Chuyên ngành cơ chế văn hoá và thống trị nghệ thuật, Xét học bạ
43 cai quản văn hoá 7229042AC00, XDHB25Chuyên ngành chính sách văn hoá và thống trị nghệ thuật, Xét học tập bạ
44 thống trị văn hoá 7229042CA00, D01, XDHB24Chuyên ngành quản lý di sản văn hoá, Xét học bạ
45 cai quản văn hoá 7229042CC00, XDHB25Chuyên ngành cai quản di sản văn hoá, Xét học bạ
46 cai quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103A00, D01, XDHB29.5Xét điểm học bạ
47 cai quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103C00, XDHB30.5Xét học bạ
48 du ngoạn 7810101BC00, XDHB28.5Chuyên ngành Lữ hành, hướng dẫn phượt (Xét học bạ)
49 du ngoạn 7810101CA00, D01, XDHB34.25Chuyên ngành hướng dẫn du lịch quốc tế. Xét học tập bạ
50 du lịch 7810101BA00, D01, XDHB27.5Chuyên ngành Lữ hành, hướng dẫn du ngoạn (Xét học bạ)
51 Văn hoá học tập 7229040CA00, D01, XDHB27.5Chuyên ngành Văn hoá đối ngoại, Xét học bạ
52 Văn hoá học tập 7229040CC00, XDHB28Chuyên ngành Văn hoá đối ngoại, Xét học bạ
53 Văn hoá học 7229040BA00, D01, XDHB29Chuyên ngành Văn hoá truyền thông, Xét học bạ
54 Văn hoá học 7229040BC00, XDHB30Chuyên ngành Văn hoá truyền thông, Xét học bạ
55 Văn hoá học 7229040AA00, D01, XDHB25Chuyên ngành nghiên cứu văn hoá, Xét học bạ
56 Văn hoá học tập 7229040AC00, XDHB26Chuyên ngành nghiên cứu và phân tích văn hoá, Xét học bạ
57 cai quản văn hoá 7229042EA00, D01, XDHB28.25Chuyên ngành tổ chức triển khai sự kiện văn hoá, Xét học tập bạ
58 phượt 7810101AA00, D01, XDHB26.5Chuyên ngành Văn hoá du lịch, Xét học bạ
59 phượt 7810101AC00, XDHB27.5Chuyên ngành Văn hoá du lịch, Xét học tập bạ
60 kinh doanh xuất phiên bản phẩm 7320402C00, XDHB25Xét học tập bạ
61 marketing xuất phiên bản phẩm 7320402A00, D01, XDHB24Xét học tập bạ
62 tin tức - thư viện 7320201A00, D01, XDHB23Xét học bạ
63 thông tin - thư viện 7320201C00, XDHB24Xét học bạ
64 quản lý thông tin 7320205A00, D01, XDHB25.5Xét học tập bạ
65 cai quản thông tin 7320205C00, XDHB26.5Xét học tập bạ
66 kho lưu trữ bảo tàng học 7320305C00, XDHB23Xét học tập bạ
67 bảo tàng học 7320305A00, D01, XDHB22Xét học tập bạ
68 ngữ điệu Anh 7220201A00, D01, XDHB37Xét học tập bạ
69 quy định 7380101A00, D01, XDHB29.5Xét học bạ
70 lao lý 7380101C0030.5Xét học tập bạ