Học viện báo chí truyền thông và Tuyên truyền thông báo tuyển 2.400 chỉ tiêu năm 2022 cùng với 3 cách thức xét tuyển, trong số ấy trường dành riêng 70% tiêu chí xét theo kết quả thi THPT.

Điểm chuẩn Học viện báo mạng và Tuyên truyền năm 2022 đã được ra mắt đến những thí sinh ngày 16/9, xem chi tiết dưới đây:
Bạn đang xem: Điểm chuẩn học viện báo chí 2016

Điểm chuẩn chỉnh Học viện báo chí truyền thông và Tuyên truyền năm 2022

Tra cứu giúp điểm chuẩn Học viện báo chí truyền thông và Tuyên truyền năm 2022 đúng chuẩn nhất ngay sau thời điểm trường chào làng kết quả!


Điểm chuẩn chính thức học viện chuyên nghành Báo chí với Tuyên truyền năm năm nhâm thìn

Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên trường hợp có


Trường: học viện chuyên nghành Báo chí và Tuyên truyền - 2016

Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Xem thêm: Phòng Giáo Dục Ngũ Hành Sơn Giáo Dục, Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Quận Ngũ Hành Sơn

STT Mã ngành Tên ngành Tổ đúng theo môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 537 Ngành chính trị học. Siêng ngành Khoa học quản lý nhà nước C03 20
2 537 Ngành thiết yếu trị học. Chuyên ngành Khoa học cai quản nhà nước D01 19.75
3 537 Ngành bao gồm trị học. Chăm ngành Khoa học cai quản nhà nước C04 21
4 537 Ngành chính trị học. Siêng ngành Khoa học quản lý nhà nước C14 ---
5 536 Ngành chính trị học. Chuyên ngành chế độ công D01; C03 19
6 536 Ngành bao gồm trị học. Siêng ngành cơ chế công C04 19.75
7 536 Ngành thiết yếu trị học. Siêng ngành cơ chế công C14 ---
8 535 Ngành bao gồm trị học. Chuyên ngành văn hóa phát triển D01; C03 19.5
9 535 Ngành bao gồm trị học. Siêng ngành văn hóa truyền thống phát triển C04 20.5
10 535 Ngành bao gồm trị học. Chuyên ngành văn hóa phát triển C14 ---
11 533 Ngành chính trị học. Chăm ngành tư tưởng hồ nước Chí Minh D01; C03 17.5
12 533 Ngành bao gồm trị học. Siêng ngành tư tưởng hồ nước Chí Minh C04 18.5
13 533 Ngành bao gồm trị học. Siêng ngành tứ tưởng hồ nước Chí Minh C14 ---
14 532 Ngành chính trị học. Siêng ngành làm chủ xã hội C03 20.25
15 532 Ngành chính trị học. Siêng ngành làm chủ xã hội D01 20.5
16 532 Ngành chính trị học. Siêng ngành cai quản xã hội C04 21
17 532 Ngành chủ yếu trị học. Siêng ngành cai quản xã hội C14 ---
18 531 Ngành bao gồm trị học. Chăm ngành chủ yếu trị phạt triển C03 19
19 531 Ngành chủ yếu trị học. Chăm ngành chính trị phát triển D01 18.5
20 531 Ngành thiết yếu trị học. Siêng ngành bao gồm trị phạt triển C04 19.5
21 531 Ngành bao gồm trị học. Chuyên ngành chủ yếu trị vạc triển C14 ---
22 530 Ngành chính trị học. Chăm ngành quản lý hoạt động bốn tưởng - văn hóa C03 19
23 530 Ngành chính trị học. Chuyên ngành quản lý hoạt động bốn tưởng - văn hóa D01 18.5
24 530 Ngành thiết yếu trị học. Siêng ngành quản lý hoạt động bốn tưởng - văn hóa C04 20
25 530 Ngành chính trị học. Siêng ngành cai quản hoạt động tư tưởng - văn hóa C14 ---
26 78 Ngành tởm tế. Siêng ngành kinh tế và quản lý (chất lượng cao) C03; C04; C14; D01 ---
27 7760101 Công tác thôn hội C03 21.5
28 7760101 Công tác xóm hội C04; D01 22
29 7760101 Công tác xóm hội C14 ---
30 77 Ngành gớm tế. Chuyên ngành làm chủ kinh tế D01; C03 21.25
31 77 Ngành ghê tế. Chuyên ngành cai quản kinh tế C04 22.75
32 77 Ngành tởm tế. Chuyên ngành làm chủ kinh tế C14 ---
33 76 Ngành gớm tế. Chuyên ngành tài chính chính trị C03 19.5
34 76 Ngành kinh tế. Chuyên ngành tài chính chính trị D01 19
35 76 Ngành khiếp tế. Siêng ngành kinh tế chính trị C04 21
36 76 Ngành tởm tế. Chăm ngành tài chính chính trị C14 ---
37 75 Ngành Triết học. Siêng ngành nhà nghĩa làng mạc hội khoa học C14 ---
38 616 Ngành quan hệ tình dục công chúng. Chăm ngành Truyền thông marketing (Chất lượng cao) D01; D11; D14; D15 ---
39 615 Ngành quan hệ tình dục công chúng. Siêng ngành quan hệ tình dục công chúng siêng nghiệp D01 30
40 615 Ngành quan hệ nam nữ công chúng. Chuyên ngành tình dục công chúng siêng nghiệp D14; D15 30.5
41 615 Ngành quan hệ giới tính công chúng. Siêng ngành quan hệ công chúng chăm nghiệp D11 ---
42 614 Ngành dục tình quốc tế. Chuyên ngành quan tiền hệ quốc tế và truyền thông media toàn cầu (Chất lượng cao) D01; D11; D14; D15 ---
43 612 Ngành quan hệ nam nữ quốc tế. Chăm ngành thông tin đối ngoại. Siêng ngành quan lại hệ bao gồm trị và truyền thông media quốc tế D01; D14 29.25
44 612 Ngành quan hệ nam nữ quốc tế. Chuyên ngành thông tin đối ngoại. Chăm ngành quan liêu hệ thiết yếu trị và truyền thông media quốc tế D15 29.5
45 612 Ngành tình dục quốc tế. Chuyên ngành thông tin đối ngoại. Chuyên ngành quan lại hệ bao gồm trị và truyền thông quốc tế D11 ---
46 606 Ngành Báo chí. Siêng ngành quay phim truyền hình M24 ---
47 606 Ngành Báo chí. Chăm ngành cù phim truyền hình M22; M23; M25 19
48 603 Ngành Báo chí. Siêng ngành Ảnh báo chí M19 19
49 603 Ngành Báo chí. Chăm ngành Ảnh báo chí M18; M21 20
50 603 Ngành Báo chí. Siêng ngành Ảnh báo chí M20 ---
51 600 Ngành Báo chí. Siêng ngành Báo in. Báo vạc thanh. Báo truyền hình. Báo mạng năng lượng điện tử M14 21
52 600 Ngành Báo chí. Chăm ngành Báo in. Báo phát thanh. Báo truyền hình. Báo mạng điện tử M15 19.5
53 600 Ngành Báo chí. Chăm ngành Báo in. Báo phạt thanh. Báo truyền hình. Báo mạng điện tử M17 21.5
54 600 Ngành Báo chí. Chăm ngành Báo in. Báo phạt thanh. Báo truyền hình. Báo mạng năng lượng điện tử M16 ---
55 75 Ngành Triết học. Chăm ngành công ty nghĩa thôn hội khoa học D01; C03 17.5
56 75 Ngành Triết học. Siêng ngành công ty nghĩa làng hội khoa học C04 18
57 74 Ngành Triết học. Chuyên ngành Triết học Mác - Lênin D01; C03 17.5
58 74 Ngành Triết học. Siêng ngành Triết học tập Mác - Lênin C04 19
59 74 Ngành Triết học. Chuyên ngành Triết học tập Mác - Lênin C14 ---
60 7320401 Xuất bản D01; C03 22
61 7320401 Xuất bản C04 22.75
62 7320401 Xuất bản C14 ---
63 7320110 Quảng cáo D01; D14; D15 28.5
64 7320110 Quảng cáo D11 ---
65 7310301 Xã hội học C03 20.5
66 7310301 Xã hội học D01 20.75
67 7310301 Xã hội học C04 22
68 7310301 Xã hội học C14 ---
69 7310202 Xây dựng Đảng và cơ quan ban ngành nhà nước C04 21.5
70 7310202 Xây dựng Đảng và tổ chức chính quyền nhà nước C03 20
71 7310202 Xây dựng Đảng và tổ chức chính quyền nhà nước D01 20.5
72 7310202 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước C14 ---
73 7220310 Lịch sử C00 23.5
74 7220310 Lịch sử C03; D14 18.5
75 7220310 Lịch sử C19 ---
76 7220201 Ngôn ngữ Anh D11 ---
77 7220201 Ngôn ngữ Anh D14; D15 29
78 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 29.5
học sinh lưu ý, để triển khai hồ sơ chính xác thí sinh coi mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển chọn năm 2022 tại đây