caodangngheqn.edu.vn cập nhật điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của những trường cấp tốc nhất, tương đối đầy đủ nhất.

Điểm chuẩn Học viện Biên chống

**Lưu ý: Điểm này đã bao gồm điểm chuẩn chỉnh và điểm ưu tiên (nếu có).

Tham khảo tương đối đầy đủ thông tin ngôi trường mã ngành của học viện chuyên nghành Biên phòng để đưa thông tin chuẩn xác điền vào hồ sơ đăng ký vào ngôi trường Đại học. Điểm chuẩn chỉnh vào học viện Biên chống như sau:

Ngành

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Ngành Biên phòng

* tổng hợp A01

Thí sinh nam miền Bắc

21,85

24,70

- Tuyển thẳng HSG bậc THPT: 25,50

- Xét tuyển KQ thi THPT: 26,35

- Xét tuyển HSG bậc THPT: 26,05

- Xét tuyển chọn KQ thi THPT: 19,80

Thí sinh nam Quân quần thể 4

23,45

27

24,15

Xét KQ thi THPT: 26,70

Thí sinh nam giới Quân quần thể 5

19,3

25,40

24,50

Xét KQ thi THPT: 24,00

Thí sinh nam Quân quần thể 7

22,65

20,40

- Tuyển thẳng HSG bậc THPT: 24,80

- Xét tuyển từ bỏ KQ thi THPT: 25,00

- Xét tuyển từ điểm học bạ THPT: 28,52

- Xét tuyển HSG bậc THPT: 24,60

- Xét tuyển KQ thi THPT: 23,50

Thí sinh nam giới Quân khu vực 9

20,55

22,25

- Xét tuyển từ bỏ KQ thi THPT: 24,85

- Xét tuyển từ điểm học tập bạ THPT: 28,51

Xét KQ thi THPT: 24,50

* tổ hợp C00

Thí sinh phái mạnh miền Bắc

26,5

28,50

Tuyển thẳng HSG bậc THPT: 25,00

- Xét tuyển tự KQ thi THPT: 28,50

- Xét tuyển HSG bậc THPT: 28,00

- Xét tuyển KQ thi THPT: 28,75

Thí sinh phái mạnh Quân khu vực 4

25,0

27

27,25

Xét KQ thi THPT: 28,00

Thí sinh phái nam Quân quần thể 5

24,75

27

- Xét tuyển trường đoản cú KQ thi THPT: 27,50

- Xét tuyển tự điểm học bạ THPT: 23,15

Xét KQ thi THPT: 25,75

Thí sinh nam giới Quân khu 7

24

26,25

- Xét tuyển tự KQ thi THPT: 27,00

- Xét tuyển từ bỏ điểm học tập bạ THPT: 22,68

Xét KQ thi THPT: 25,75

Thí sinh phái nam Quân khu vực 9

25

27,50

- Xét tuyển từ KQ thi THPT: 26,25

- Xét tuyển từ bỏ điểm học bạ THPT: 24,13

Xét KQ thi THPT: 26,75

Ngành Luật

*Tổ hòa hợp A01

Thí sinh phái nam miền Bắc

23,15

Thí sinh nam Quân khu 4

23,65

Thí sinh nam giới Quân khu vực 5

18,9

Thí sinh nam giới Quân khu vực 7

16,25

Thí sinh phái nam Quân khu vực 9

17,75

*Tổ hòa hợp C00

Thí sinh nam giới miền Bắc

26,75

27,25

Xét KQ thi THPT: 28,25

Thí sinh phái mạnh Quân khu 4

20,5

- Xét tuyển tự KQ thi THPT: 26,25

Miền Nam:

Xét KQ thi THPT: 26,75

Thí sinh phái mạnh Quân khu vực 5

26

Thí sinh phái nam Quân quần thể 7

24,75

Thí sinh phái nam Quân khu 9

25

Tìm hiểu những trường ĐH khu vực Miền Bắc nhằm sớm có đưa ra quyết định trọn trường nào mang đến giấc mơ của bạn.


*

*

*
*
*
*
*
*
*