STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302A00, A01, D90, D0717TN THPT
2 Quản lý hoạt động bay 7840102A01, D01, D96, D7823.3TN THPT
3 Kỹ thuật Hàng không 7520120A00, A01, D90, D0721.3TN THPT
4 Quản trị kinh doanh 7340101A01, D01, D96, D7819TN THPT
5 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302DGNL750
6 Quản trị kinh doanh 7340101DGNL800
7 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302A00, A01, D90, XDHB21Học bạ
8 Quản trị kinh doanh 7340101A00, A01, D01, D96, XDHB25Học bạ
9 Công nghệ thông tin 7480201A01, D01, D90, D07, XDHB24Học bạ
10 Ngôn ngữ Anh 7220201A01, D01, D96, D78, XDHB27Học bạ
11 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303A00, A01, D90, D07, XDHB21Học bạ
12 Công nghệ thông tin 7480201DGNL800
13 Ngôn ngữ Anh 7220201DGNL800
14 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303DGNL750
15 Ngôn ngữ Anh 7220201A01, D01, D96, D7823TN THPT
16 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303A00, A01, D90, D0717TN THPT
17 Công nghệ thông tin 7480201A00, A01, D90, D0721.4TN THPT
18 Kinh tế vận tải 7840104DGNL800
19 Kinh tế vận tải 7840104XDHB27Học bạ
20 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103XDHB25Học bạ
21 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103DGNL800
22 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 7510102XDHB21Học bạ
23 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 7510102DGNL750
24 Quản trị nhân lực 7340404XDHB25Học bạ
25 Quản trị nhân lực 7340404DGNL800
26 Quản trị nhân lực 7340404A01, D01, D96, D7819.3TN THPT
27 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 7510102A00, A01, D90, D0717TN THPT
28 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103A01, D01, D96, D7819TN THPT
29 Kinh tế vận tải 7840104A01, D01, D96, D7819TN THPT

*

*