TRANG CHỦ NGÀNH ĐÀO TẠO MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP
*

BẢNG ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 NĂM 2014

STT

Ngành học

Mã ngành

Điểm chuẩn trúng tuyển theo khối thi

A

A1

B

D1

1

Công nghệ nghệ thuật cơ khí

D510201

16.0

16.0

2

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

D510206

16.0

16.0

3

Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử

D510203

16.0

16.0

4

Công nghệ chuyên môn ô tô

D510205

17.0

17.0

5

Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa

D520216

16.0

16.0

6

Công nghệ thông tin

D480201

16.0

16.0

7

Quản lý khu đất đai

D850103

16.0

16.0

8

Công nghệ bào chế lâm sản

D540301

16.0

17.0

9

Lâm nghiệp

D620201

16.0

17.0

10

Công nghệ nghệ thuật hóa học

D510401

18.0

19.5

11

Chăn nuôi

D620105

16.0

17.0

12

Thú y

D640101

18.0

20.0

13

Nông học

D620109

17.0

19.0

14

Bảo vệ thực vật

D620112

17.0

19.0

15

Công nghệ thực phẩm

D540101

18.0

20.0

16

Công nghệ sinh học

D420201

18.0

21.0

17

Kỹ thuật môi trường

D520320

18.0

20.0

18

Quản lý tài nguyên cùng môi trường

D850101

18.0

19.0

19

Khoa học môi trường

D440301

16.0

17.0

20

Công nghệ rau củ quả và cảnh quan

D620113

16.0

17.0

21

Nuôi trồng thủy sản

D620301

16.0

17.0

22

Công nghệ chế tao thủy sản

D540105

17.0

18.0

23

Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp

D140215

16.0

17.0

24

Bản đồ vật học

D310501

16.0

17.0

25

Kinh tế

D310101

17.0

17.0

26

Quản trị kinh doanh

D340101

17.0

17.0

27

Kinh doanh nông nghiệp

D620114

16.0

16.0

28

Phát triển nông thôn

D620116

16.0

16.0

29

Kế toán

D340301

17.0

17.0

30

Ngôn ngữ Anh (*)

D220201

24.0

Lưu ý:

+ (*) Ngành ngôn ngữ Anh, môn ngoại ngữ đã nhân thông số 2;

+ Điểm chuẩn chỉnh trên áp dụng cho thí sinh thuộc nhóm đối tượng người dùng ưu tiên 03, quanh vùng 3;

+ Điểm chênh lệch giữa các nhóm đối tượng người sử dụng ưu tiên liền kề nhau là một (một) điểm;

+ Điểm chênh lệch thân các khu vực liền kề nhau là 0,5 (nửa) điểm.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn học viện nông nghiệp 2014

+ thay thể:

- thí sinh thuộc nhóm ưu tiên 1: Đối tượng 01; 02; 03; 04 hưởng ưu tiên 2 (hai) điểm.

- sỹ tử thuộc đội ưu tiên 2: Đối tượng 05; 06; 07 hưởng trọn ưu tiên 1 (một) điểm.

- thí sinh thuộc khoanh vùng ưu tiên 1: hưởng trọn ưu tiên 1,5 (một điểm rưỡi).

- sỹ tử thuộc quanh vùng ưu tiên 2NT: hưởng trọn ưu tiên 1 (một) điểm.

- thí sinh thuộc khu vực ưu tiên 2: tận hưởng ưu tiên 0,5 (nửa) điểm.

- thí sinh thuộc đội ưu tiên 3, khoanh vùng 3 là sỹ tử không hưởng trọn điểm ưu tiên.

BẢNG ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 NĂM 2014

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC NÔNG LÂM thành phố hồ chí minh TẠI GIA LAI

STT

Ngành học

Mã ngành

Điểm chuẩn trúng tuyển chọn theo khối

A

A1

B

D1

1

Quản lý đất đai

D850103

13.0

13.0

2

Lâm nghiệp

D620201

13.0

14.0

3

Nông học

D620109

13.0

14.0

4

Quản lý tài nguyên cùng môi trường

D850101

13.0

14.0

5

Công nghệ thực phẩm

D540101

13.0

14.0

6

Thú y

D640101

13.0

14.0

7

Kế toán

D340301

13.0

13.0

Lưu ý:

+ Điểm chuẩn trên vận dụng cho thí sinh trực thuộc nhóm đối tượng người tiêu dùng ưu tiên 03, khu vực 3;

+ Điểm chênh lệch giữa các nhóm đối tượng người tiêu dùng ưu tiên giáp nhau là 1 trong những (một) điểm;

+ Điểm chênh lệch giữa các khu vực liền kề nhau là 0,5 (nửa) điểm.

+ cụ thể:

- sỹ tử thuộc đội ưu tiên 1: Đối tượng 01; 02; 03; 04 hưởng trọn ưu tiên 2 (hai) điểm.

- sỹ tử thuộc team ưu tiên 2: Đối tượng 05; 06; 07 hưởng trọn ưu tiên 1 (một) điểm.

- sỹ tử thuộc quanh vùng ưu tiên 1: hưởng ưu tiên 1,5 (một điểm rưỡi).

- thí sinh thuộc quanh vùng ưu tiên 2NT: hưởng ưu tiên 1 (một) điểm.

- thí sinh thuộc khu vực ưu tiên 2: hưởng trọn ưu tiên 0,5 (nửa) điểm.

- sỹ tử thuộc nhóm ưu tiên 3, khu vực 3 là thí sinh không hưởng trọn điểm ưu tiên.

BẢNG ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 NĂM 2014

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC NÔNG LÂM tp.hồ chí minh TẠI NINH THUẬN

STT

Ngành học

Mã ngành

Điểm chuẩn trúng tuyển theo khối

A

A1

B

D1

1

Quản lý khu đất đai

D850103

13.0

13.0

2

Quản trị gớm doanh

D340101

13.0

13.0

3

Nông học

D620109

13.0

14.0

4

Quản lý tài nguyên và môi trường

D850101

13.0

14.0

5

Công nghệ thực phẩm

D540101

13.0

14.0

6

Thú y

D640101

13.0

14.0

7

Nuôi trồng thủy sản

D620301

13.0

14.0

Lưu ý:

+ Điểm chuẩn trên vận dụng cho thí sinh thuộc nhóm đối tượng người dùng ưu tiên 03, quanh vùng 3;

+ Điểm chênh lệch giữa các nhóm đối tượng người dùng ưu tiên liền kề nhau là một trong những (một) điểm;

+ Điểm chênh lệch giữa các khu vực liền kề nhau là 0,5 (nửa) điểm.

+ chũm thể:

- thí sinh thuộc team ưu tiên 1: Đối tượng 01; 02; 03; 04 hưởng ưu tiên 2 (hai) điểm.

- sỹ tử thuộc team ưu tiên 2: Đối tượng 05; 06; 07 hưởng trọn ưu tiên 1 (một) điểm.

- thí sinh thuộc quanh vùng ưu tiên 1: hưởng trọn ưu tiên 1,5 (một điểm rưỡi).

- thí sinh thuộc khu vực ưu tiên 2NT: tận hưởng ưu tiên 1 (một) điểm.

- thí sinh thuộc khu vực ưu tiên 2: hưởng ưu tiên 0,5 (nửa) điểm.

- thí sinh thuộc nhóm ưu tiên 3, quanh vùng 3 là thí sinh không tận hưởng điểm ưu tiên.

BẢNG ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN BẬC ĐẠI HỌC

HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY NĂM 2014

STT

Ngành học

Mã ngành

Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn theo khối thi

A

A1

B

D1

1

Công nghệ chuyên môn cơ khí

D510201

16.0

16.0

2

Công nghệ thông tin

D480201

16.0

16.0

3

Quản lý khu đất đai

D850103

16.0

16.0

4

Nông học

D620109

17.0

19.0

5

Công nghệ thực phẩm

D540101

18.0

20.0

6

Công nghệ sinh học

D420201

18.0

21.0

7

Kỹ thuật môi trường

D520320

18.0

20.0

8

Nuôi trồng thủy sản

D620301

16.0

17.0

9

Quản trị ghê doanh

D340101

17.0

17.0

10

Kế toán

D340301

17.0

17.0

Lưu ý:

+ Điểm chuẩn chỉnh trên vận dụng cho thí sinh nằm trong nhóm đối tượng ưu tiên 03, khoanh vùng 3;

+ Điểm chênh lệch giữa các nhóm đối tượng người dùng ưu tiên gần cạnh nhau là một (một) điểm;

+ Điểm chênh lệch thân các quanh vùng liền kề nhau là 0,5 (nửa) điểm.

+ vậy thể:

- sỹ tử thuộc team ưu tiên 1: Đối tượng 01; 02; 03; 04 hưởng trọn ưu tiên 2 (hai) điểm.

- sỹ tử thuộc đội ưu tiên 2: Đối tượng 05; 06; 07 hưởng ưu tiên 1 (một) điểm.

- thí sinh thuộc khu vực ưu tiên 1: hưởng ưu tiên 1,5 (một điểm rưỡi).

- thí sinh thuộc khoanh vùng ưu tiên 2NT: hưởng trọn ưu tiên 1 (một) điểm.

- sỹ tử thuộc khoanh vùng ưu tiên 2: hưởng ưu tiên 0,5 (nửa) điểm.

Xem thêm: Thủ Tục Cấp Bản Sao Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Có Nội Dung Gì? Hồ Sơ Xin Cấp Bản Sao Bằng Đại Học Mới Nhất

- sỹ tử thuộc team ưu tiên 3, khoanh vùng 3 là thí sinh không hưởng trọn điểm ưu tiên.