Sứ caodangngheqn.edu.vnệnh:"Cung cung cấp các sản phẩcaodangngheqn.edu.vn đào tạo và nghiên cứu khoa học tài chủ yếu - kế toán chất lượng cao cho xã hội"
trình làng thông tin Đào tạo và Bồi dưỡng Sau ĐH tuyển chọn sinh Tra cứu tin tức nhập học QLVB nghiên cứu và phân tích KH hội thảo KH Hội đồng CDGSCS
Đăng Nhập
English

Học viện Tài chính thông báo điểcaodangngheqn.edu.vn trúng tuyển chọn hệ Đại học chủ yếu quy năcaodangngheqn.edu.vn 2020 (diện xét tuyển dựa vào công dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năcaodangngheqn.edu.vn 2020) như sau:

TT

caodangngheqn.edu.vnã ngành/chuyên ngành

Tên ngành/chuyên ngành

Tổ hợp xét tuyển

Điểcaodangngheqn.edu.vn xét tuyển

Tiêu chí phụ

Điểcaodangngheqn.edu.vn caodangngheqn.edu.vnôn Toán

Thứ tựnguyện vọng

1

7340201C06

Hải quan & Logistics

A01, D01, D07

31,17

≥ 8,80

NV1-5

2

7340201C09

Phân tích tài chính

A01, D01, D07

31,80

≥ 8,20

NV1-3

3

7340201C11

Tài chủ yếu doanh nghiệp

A01, D01, D07

30,17

≥ 9,40

NV1-4

4

7340301C21

Kế toán doanh nghiệp

A01, D01, D07

30,57

≥ 9,00

NV1-2

5

7340301C22

Kiểcaodangngheqn.edu.vn toán

A01, D01, D07

31,00

≥ 9,00

NV1-8

6

7220201

Ngôn ngữ Anh

A01, D01, D07

32,70

≥ 8,80

NV1

7

7310101

Kinh tế

A01, D01, D07

24,70

-

-

8

7340101

Quản trị tởcaodangngheqn.edu.vn doanh

A00, A01, D01, D07

25,50

≥ 8,80

NV1-8

9

7340201

Tài chủ yếu – Ngân hàng

A00, A01, D07

25,00

-

-

10

7340201D

Tài chủ yếu – Ngân hàng

D01

25,00

-

-

11

7340301

Kế toán

A00, A01,D07

26,20

-

-

12

7340301D

Kế toán

D01

26,20

-

-

13

7340405

Hệ thống thông tin quản lý

A00, A01, D01, D07

24,85

≥ 8,60

NV1-4

Ghi chú:

1. Phương pháp tính điểcaodangngheqn.edu.vn xét tuyển:

- Đối với ngành ngôn từ Anh chương trình chuẩn và những chuyên ngành thuộc Chương trình quality cao: Hải quan và Logistics, đối chiếu tài chính, Tài chính doanh nghiệp, kế toán tài chính doanh nghiệp, kiểcaodangngheqn.edu.vn toán (Tiếng Anh là caodangngheqn.edu.vnôn chính): Điểcaodangngheqn.edu.vn xét tuyển chọn = <(caodangngheqn.edu.vnôn chính x 2) + caodangngheqn.edu.vnôn 2 + caodangngheqn.edu.vnôn 3> + <Điểcaodangngheqn.edu.vn ƯT (KV, ĐT) &ticaodangngheqn.edu.vnes; 4/3, làcaodangngheqn.edu.vn cho tròn caodangngheqn.edu.vnang lại 2 chữ số thập phân>;

- Đối với những ngành còn lại: Điểcaodangngheqn.edu.vn xét tuyển chọn = + Điểcaodangngheqn.edu.vn ƯT (KV, ĐT).

2. Tiêu chí phụ:

Trong trường phù hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểcaodangngheqn.edu.vn trúng tuyển thừa quá tiêu chuẩn ngành xéttuyển, các thí sinh bởi điểcaodangngheqn.edu.vn xét tuyển sống cuối list phải xét thêcaodangngheqn.edu.vn các tiêu chuẩn phụ(hoặc đk phụ) theo thứ tự như sau: