Điểm chuẩn Đại Học kinh tế tài chính Quốc Dân luôn luôn nằm trong vị trí cao nhất đầu các trường đào tạo ngành tài chính của Việt Nam. Trong thời điểm 2019, trường ra mắt mức điểm tối đa là 26.15 điểm với ngành kinh tế tài chính quốc tế và thấp nhất 22.75 đến ngành công nghệ tài chính.

> tin tức trường Đại Học kinh tế Quốc Dân

> quy định tuyển sinh 2020 của Đại Học kinh tế Quốc Dân

Trước thềm tuyển sinh 2020, với phần lớn thí sinh tất cả nguyện vọng thi vào trường Đại Học kinh tế Quốc Dân, hãy cùng Kênh tuyển Sinh tra cứu vớt và đối chiếu điểm chuẩn của ngôi trường qua 3 năm gần nhất.

*
Trường Đại Học kinh tế Quốc Dân sở hữu cơ sở vật chất hiện đại hàng đầu Việt phái nam theo tiêu chuẩn chỉnh quốc tế

Điểm chuẩn Đại Học kinh tế tài chính Quốc Dân trong 3 năm sớm nhất (2017 - 2018 - 2019)
Ngành Điểm chuẩn
2017 2018 2019
Thống kê gớm tế 24 21.65 23.75
Toán áp dụng trong tởm tế 23.25 21.45 24.15
Kinh tế tài nguyên 24.25 20.75 22.3
Quản trị marketing học bởi tiếng Anh (E-BBA) 25.25 22.1 24.25
Các chương trình triết lý ứng dụng (POHE) (Tiếng Anh hệ số 2) 31 28.75 31.75
Ngôn Ngữ Anh (Tiếng Anh hệ số 2) 34.42 30.75 33.65
Kinh tế 25.5 22.75 24.75
Quản lý công và chế độ học bằng tiếng Anh (E-PMP) 23.25 21 21.5
Khởi nghiệp cùng phát triển sale (BBAE) học bằng tiếng Anh (Tiếng Anh thông số 2) - 28 31
Định mức giá Bảo hiểm & Quản trị khủng hoảng (Actuary) học bằng tiếng Anh - 21.5 23.5
Kinh doanh thu (E-BDB) - - 23.35
Kế toán tích hợp triệu chứng chỉ nước ngoài (ICAEW CFAB) - - 24.65
Khoa học dữ liệu trong kinh tế & gớm doanh - - 23
Phân tích kinh doanh (BA) - - 23.35
Quản trị điều hành và quản lý thông minh (E-SOM) - - 23.15
Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI) - - 22.75
Công nghệ tài bao gồm (BFT) - - 22.75
Đầu bốn tài thiết yếu (BFI) (tiếng Anh thông số 2) - - 31.75
Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) (tiếng Anh thông số 2) - - 33.35
Kinh tế đầu tư 25.75 22.85 24.85
Kinh tế phạt triển - 22.3 24.45
Kinh tế quốc tế 27 24.35 26.15
Quản trị gớm doanh 26.25 23 25.25
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 25.25 22.75 24.85
Quản trị khách sạn 26 23.15 25.4
Marketing 26.5 23.6 25.6
Bất rượu cồn sản 24.25 21.5 23.85
Kinh doanh quốc tế 26.75 24.25 26.15
Kinh doanh yêu thương mại 26 23.15 25.1
Tài chính - Ngân hàng 26 22.85 25
Bảo hiểm 24 21.35 23.35
Kế toán 27 23.6 25.35
Quản trị nhân lực 25.75 22.85 24.9
Hệ thống thông tin quản lý 24.25 22 24.3
Luật 25 - 23.1
Luật tởm tế - 22.35 24.5
Khoa học máy tính (CNTT) 24.5

21.5 (KHMT)

21.75 (CNTT)

23.7 (KHMT)

24.1 (CNTT)

Kinh tế nông nghiệp 23.75 20.75 22.6
Quan hệ công chúng - 24 25.5
Thương mại năng lượng điện tử - 23.25 25.6
Khoa học tập quản lý - 21.25 23.6
Quản lý công - 20.75 23.35
Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng - 23.85 26
Quản lý tài nguyên và môi trường - 20.5 22.65
Quản lý khu đất đai - 20.5 22.5
Quản lý dự án - - 24.4

Sáng ngày 14/5, ngôi trường Đại học tài chính Quốc Dân thỏa thuận đưa ra đề án tuyển sinh 2020, vào đó tác dụng thi xuất sắc nghiệp thpt chiếm 60%, xét tuyển phối hợp 35-40% với xét tuyển phối hợp 5%. Nhìn chung, trong phương pháp tuyển sinh năm nay, trường Đại học tài chính Quốc Dân vẫn giữ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tương tự với năm 2018 cùng 2019. Các tổ hòa hợp xét tuyển chọn vẫn được công ty trường giữ nguyên như A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh); D07 (Toán, Hóa, Anh); D09 (Toán, Sử, Anh); D10 (Toán, Địa, Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), C03 (Toán, Văn, Sử), C04 (Toán, Văn, Địa).