(ĐSPL) - Điểm chuẩn đại học năm trước của tất cả các trường quân đội: học viện chuyên nghành Khoa học quân sự, học viện chuyên nghành Kỹ thuật quân sự, học viện Hải quân, học viện chuyên nghành Biên phòng, học viện Hậu cần...

Bạn đang xem: Điểm chuẩn quân đội 2014

(ĐSPL) - Điểm chuẩn chỉnh đại học 2014 của tất cả những trường quân đội: học viện chuyên nghành Khoa học tập quân sự, học viện Kỹ thuật quân sự, học viện Hải quân, học viện chuyên nghành Biên phòng, học viện chuyên nghành Hậu cần...

Ngày 8/8, Thượng tướng mạo Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên tw Đảng, Ủy viên thường xuyên vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham vấn trưởng, đồ vật trưởng cỗ Quốc phòng, trưởng phòng ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng sẽ ký quyết định số 20/QĐ-TSQS, quy định điểm chuẩn tuyển sinh vào học trong các trường quân đội năm 2014.

*
Ảnh minh họa.

Theo đó, điểm chuẩn của sỹ tử trúng tuyển chọn vào học trong những trường quân đội (cả hệ quân sự và dân sự) được xác định rõ ràng như sau:

Thí sinh tham gia dự thi tại học viện Khoa học quân sự

Tuyển sinh giảng dạy sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học tập (hệ quân sự)

- học viện Kỹ thuật quân sự: Khối A: sỹ tử nam khu vực miền bắc 25,0; nam khu vực miền nam 23,0; sỹ tử nữ miền bắc 27,5; nữ miền nam 26,0.

- học viện Hải quân: Khối A: Nam khu vực miền bắc 22,0; nam miền nam 19,5.

- học viện Biên phòng: Khối C: Nam miền bắc 20,5; nam miền nam 18,0.

- học viện Hậu cần: Khối A: Nam khu vực miền bắc 24,0; nam miền nam 21,0.

- trường Đại học trằn Quốc Tuấn (Trường Sĩ quan tiền Lục quân 1): Khối A: Nam khu vực miền bắc 22,5.

- ngôi trường Đại học tập Nguyễn Huệ (Trường Sĩ quan lại Lục quân 2): Khối A: Quân khu vực 5: 20,0; Quân khu vực 7: 20,0; Quân khu 9: 19,5; những đơn vị còn lại 20,0.

- trường Sĩ quan liêu Công binh: Khối A: Nam miền bắc 22,0; nam miền nam bộ 18,5.

- ngôi trường Sĩ quan Pháo binh: Khối A: Nam khu vực miền bắc 22,0; nam miền nam bộ 19,5.

- trường Sĩ quan không quân: Khối A: Nam miền bắc bộ 18,0; nam miền nam 16,0.

- ngôi trường Sĩ quan Đặc Công: Khối A: Nam miền bắc bộ 23,0; nam khu vực miền nam 18,5.

- trường Sĩ quan lại Tăng-Thiết giáp: Khối A: Nam khu vực miền bắc 21,5; Nam miền nam 19,0.

- trường Sĩ quan chống hóa: Khối A: Nam miền bắc bộ 23,5; nam khu vực miền nam 19,0.

- trường Đại học thông tin liên lạc (Trường Sĩ quan tiền Thông tin): Khối A: Nam miền bắc 19,5; nam miền nam 18,5. Khối A1: Nam miền bắc bộ và nam miền nam 18,5.

- ngôi trường Đại học è cổ Đại Nghĩa (Trường Sĩ quan kỹ thuật quân sự): Khối A: Nam miền bắc 22,5; nam miền nam 20,5.

- ngôi trường Đại học thiết yếu trị (Trường Sĩ quan thiết yếu trị): Khối A: Nam khu vực miền bắc 23,0; nam khu vực miền nam 19,5; Khối C: Nam miền bắc bộ 21,5; nam khu vực miền nam 18,5.

- học viện Phòng không - ko quân: Khối A: ngành Kỹ sư mặt hàng không: Nam khu vực miền bắc 23,5; nam miền nam bộ 20,5. Ngành chỉ đạo tham mưu không quân: Nam miền bắc 18,5; nam miền nam bộ 16,5. Ngành chỉ đạo tham mưu phòng không: Nam khu vực miền bắc 22,0 ; nam miền nam 18,5.

- Học viện Quân y (Đào tạo chưng sĩ đa khoa): Khối A: Nam miền bắc 26,0; nam khu vực miền nam 25,0; nữ miền bắc bộ 28,0; nữ miền nam 26,5. Khối B: Nam miền bắc bộ 26,0; nam khu vực miền nam 25,0; nữ miền bắc 28,0; nữ miền nam bộ 26,5.

- học viện Khoa học quân sự:

+ Đào chế tạo ngành giờ đồng hồ Anh: Thi giờ đồng hồ Anh, Khối D1: nam miền bắc bộ 32,5; nam khu vực miền nam 31,5; nữ miền bắc bộ 36,0; nữ miền nam 34,5.

+ Đào sinh sản ngành tiếng Nga: Thi giờ đồng hồ Anh, khối D1: Nam miền bắc bộ 31,0; nam miền nam 30,0; nữ miền bắc 32,0; nữ miền nam 31,0. Thi tiếng Nga, khối D2: Nam miền bắc bộ 32,0; nam miền nam bộ 31,0; nữ miền bắc bộ 33,0; nữ miền nam bộ 31,0.

+ Đào sinh sản ngành giờ đồng hồ Trung: Thi giờ đồng hồ Anh, khối D1: nam miền bắc 29,5; nam miền nam 28,5; nữ miền bắc bộ 33,0; nữ khu vực miền nam 32,0. Thi giờ đồng hồ Pháp, khối D3: Nam khu vực miền bắc 30,0; nam miền nam bộ 29,0; nữ miền bắc bộ 33,0; nữ khu vực miền nam 31,0. Thi giờ Trung, khối D4: Nam khu vực miền bắc 30,5; nam khu vực miền nam 29,5; nữ miền bắc 33,0; nữ miền nam bộ 31,0.

+ Đào chế tạo ngành do thám kỹ thuật, khối A: Nam khu vực miền bắc 25,0; nam khu vực miền nam 24,0.

Tuyển sinh huấn luyện và giảng dạy CNH-HĐH (Hệ dân sự)

- học viện Kỹ thuật quân sự:

Công nghệ tin tức 19,5; Điện tử viễn thông 17,5; Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh 18,5; Kỹ thuật ô tô 15,0; sản xuất máy 15; Xây dựng gia dụng 15,0; Xây dựng cầu đường 15,0; Cơ năng lượng điện tử 15,0; Điện tử y sinh 16,5; công nghệ hóa học 15,0.

- học viện chuyên nghành Quân y: bác sĩ đa khoa (khối A) 24,0; chưng sĩ đa khoa (khối B) 24,0 cùng Dược sĩ (A) 22,5.

- học viện Khoa học tập quân sự: giờ đồng hồ Anh (khối D1) 20,0; giờ đồng hồ Trung (thi tiếng Anh, khối D1) 20,0; giờ Trung (thi giờ Trung, khối D4) 20,0.

- ngôi trường Đại học thông tin liên lạc (Trường Sĩ quan Thông tin): khối A cùng A1, những ngành technology thông tin với Kỹ thuật điện tử, truyền thông 13,0.

- học viện Hậu cần: khối A, Tài chính bank 15,0; Tài thiết yếu kế toán 15,0; Kỹ thuật phát hành 14,0.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Tài Chính Marketing Điểm Chuẩn 2018 Của Đại Học Tài Chính

- trường Đại học è cổ Đại Nghĩa (Sĩ quan nghệ thuật quân sự), khối A: những ngành công nghệ thông tin cùng Cơ khí động lực 14,0.