STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ phù hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 technology thông tin 7480201DGNLHCM600
2 công nghệ sinh học tập 7420201DGNLHCM600
3 công tác xã hội 7760101DGNLHCM600
4 nước ta học 7310630DGNLHCM600(chuyên ngành văn hóa truyền thống du lịch)
5 Địa lý học tập 7310501DGNLHCM600(chuyên ngành Địa lý du lịch)
6 tư tưởng học 7310401DGNLHCM600
7 lịch sử hào hùng 7229010DGNLHCM600(chuyên ngành quan hệ giới tính quốc tế)
8 Hoá học 7440112DGNLHCM600Gồm những chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa phân tích môi trường
9 Văn học tập 7229030DGNLHCM600
10 báo chí truyền thông 7320101DGNLHCM700
11 giáo dục Mầm non 7140201M01, M0919.35TN THPT
12 giáo dục Tiểu học tập 7140202D0124.8TN THPT
13 giáo dục Tiểu học tập 7140202D01, XDHB27Học lực lớp 12: GiỏiHọc bạ
14 giáo dục và đào tạo Công dân 7140204C00, C19, C20, D6622.75TN THPT
15 giáo dục và đào tạo Công dân 7140204C00, C19, C20, D66, XDHB24Học lực lớp 12: GiỏiHọc bạ
16 giáo dục Chính trị 7140205C00, C19, C20, D6623TN THPT
17 giáo dục và đào tạo Chính trị 7140205C00, C19, C20, D66, XDHB19Học lực lớp 12: GiỏiHọc bạ
18 giáo dục và đào tạo Thể hóa học 7140406T00, T02, T05, T0321.94TN THPT
19 Sư phạm Toán học tập 7140209A00, A0125TN THPT
20 Sư phạm Toán học 7140209A00, A01, XDHB27.75Học lực lớp 12: GiỏiHọc bạ
21 Sư phạm Tin học tập 7140210A00, A0119.4TN THPT
22 Sư phạm Tin học tập 7140210A00, A01, XDHB23Học lực lớp 12: GiỏiHọc bạ
23 Sư phạm thiết bị lý 7140211A00, A01, A0223.75TN THPT
24 Sư phạm đồ gia dụng lý 7140211A00, A01, A02, XDHB26.75Học lực lớp 12: GiỏiHọc bạ
25 Sư phạm hóa học 7140212A00, B00, D0724.15TN THPT
26 Sư phạm chất hóa học 7140212A00, B00, D07, XDHB27.25Học lực lớp 12: GiỏiHọc bạ
27 Sư phạm Sinh học 7140213B00, D0819.25TN THPT
28 Sư phạm Sinh học tập 7140213B00, D08, XDHB25.5Học lực lớp 12: GiỏiHọc bạ
29 Sư phạm Ngữ văn 7140217C00, D66, C1425.75TN THPT
30 Sư phạm Ngữ văn 7140217C00, D66, C14, XDHB26.75Học lực lớp 12: GiỏiHọc bạ
31 Sư phạm lịch sử dân tộc 7140218C00, C1925TN THPT
32 Sư phạm lịch sử vẻ vang 7140218C00, C19, XDHB24.75Học lực lớp 12: GiỏiHọc bạ
33 Sư phạm Địa lý 7140219C00, D1523.75TN THPT
34 Sư phạm Địa lý 7140219C00, D15, XDHB24.75Học lực lớp 12: GiỏiHọc bạ
35 Sư phạm Âm nhạc 7140221N0020.16TN THPT
36 Sư phạm khoa học thoải mái và tự nhiên 7140247A00, B00, D90, A0221
37 Sư phạm khoa học thoải mái và tự nhiên 7140247A00, B00, D90, A02, XDHB26Học lực lớp 12: GiỏiHọc bạ
38 Sư phạm lịch sử hào hùng Địa lý 7140249C00, C19, C20, D7823.25TN THPT
39 Sư phạm lịch sử vẻ vang Địa lý 7140249C00, C19, C20, D78, XDHB19Học lực lớp 12: GiỏiHọc bạ
40 Sư phạm Tin học tập và technology Tiểu học 7140250A00, D01, A0222.75TN THPT
41 Sư phạm Tin học tập và technology Tiểu học 7140250A00, D01, A02, XDHB19Học lực lớp 12: GiỏiHọc bạ
42 lịch sử hào hùng 7229010C00, D14, C1915.5CHUYÊN NGÀNH quan lại HỆ QUỐC TẾTN THPT
43 lịch sử 7229010C00, D14, C19, XDHB16chuyên ngành dục tình quốc tếHọc bạ
44 Văn học 7229030C00, D15, D66, C1420TN THPT
45 Văn học tập 7229030C00, D15, D66, C14, XDHB16Học bạ
46 Văn hoá học 7229040C00, D15, D66, C1415.25TN THPT
47 Văn hoá học 7229040C00, D15, D66, C14, XDHB16Học bạ
48 tâm lý học 7310401B00, D01, C0021.5TN THPT
49 tâm lý học 7310401B00, D01, C00, XDHB25.5Học bạ
50 tâm lý học 7310401CLCB00, D01, C0021.6CLCTN THPT
51 tư tưởng học 7310401CLCB00, D01, C00, XDHB25.75Chất lượng caoHọc bạ
52 Địa lý học 7310501C00, D1520.5TN THPTĐỊA LÝ DU LỊCH
53 Địa lý học tập 7310501C00, D15, XDHB19(chuyên ngành: Địa lý du lịch)Học bạ
54 nước ta học 7310630C00, D14, D1518.75TN THPTVĂN HÓA DU LỊCH
55 nước ta học 7310630C00, D14, D15, XDHB22.25(chuyên ngành văn hóa du lịch)Học bạ
56 việt nam học 7310630CLCC00, D14, D1519TN THPTVĂN HÓA DU LỊCH
57 việt nam học 7310630CLCC00, D14, D15, XDHB22.5(chuyên ngành Văn hóa du lịch - chất lượng cao)Học bạ
58 báo chí truyền thông 7320101C00, D15, D66, C1424.15TN THPT
59 báo chí 7320101C00, D15, D66, C14, XDHB26.25Học bạ
60 báo chí 7320101CLCC00, D15, D66, C1424.25CLCTN THPT
61 báo mạng 7320101CLCC00, D15, D66, C14, XDHB26.5Chất lượng caoHọc bạ
62 technology sinh học tập 7420201A00, B00, D0816.85TN THPT
63 technology sinh học 7420201A00, B00, D08, XDHB17Học bạ
64 Hoá học tập 7440112A00, B00, D0716gồm những chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa phân tích môi trườngTN THPT
65 Hoá học tập 7440112A00, B00, D07, XDHB16gồm những chuyên ngành: 1.


Bạn đang xem: Điểm chuẩn sư phạm đà nẵng


Xem thêm: Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Tài Chính Kinh Tế Trung Ương 2022

Hóa Dược; 2. Hóa đối chiếu môi trườngHọc bạ
66 công nghệ thông tin 7480201A00, A0122.3TN THPT
67 technology thông tin 7480201A00, A01, XDHB22.75Học bạ
68 công nghệ thông tin 7480201CLCA00, A0122.35CLCHỌC BẠ
69 công nghệ thông tin 7480201CLCA00, A01, XDHB23Chất lượng caoHọc bạ
70 công tác làm việc xã hội 7760101D01, C0020.74TN THPT
71 công tác xã hội 7760101D01, C00, XDHB17Học bạ
72 quản lý tài nguyên và môi trường thiên nhiên 7850101A00, B00, D0815.85TN THPT
73 cai quản tài nguyên và môi trường xung quanh 7850101A00, B00, D08, XDHB16Học bạ
74 Văn hoá học tập 7229040DGNLHCM600
75 đồ vật lý chuyên môn 7520401DGNLHCM600
76 thống trị tài nguyên và môi trường thiên nhiên 7850101DGNLHCM600
77 Sư phạm công nghệ 7140246B00, B03, B08, A01, XDHB19Học lực lớp 12: GiỏiHọc bạ
78 đồ dùng lý nghệ thuật 7520401A00, A01, A02, XDHB16Học bạ
79 đồ vật lý chuyên môn 7520401A00, A01, A0215.8TN THPTNĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN


*