Đại học tập Sư Phạm - Đại học tập Huế là trong số những trường Đại học luôn luôn giữ vị trí bậc nhất về giảng dạy và nghiên cứu các khối ngành sư phạm tại miền trung bộ Việt Nam. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Huế hệ Đại học chính quy tiên tiến nhất đã bằng lòng được ban giám hiệu nhà trường ra mắt để thí sinh theo dõi.


*

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Sư Phạm - ĐH Huế Xét Theo hiệu quả Thi THPT tổ quốc 2022

Đại học Sư Phạm - Đại học tập Huế đã thiết yếu thức công bố thông tin về điểm chuẩn chỉnh các ngành. Cụ thể các ngành tại Đại học tập Sư phạm Huế ví dụ như sau:

Ngành Sư phạm Toán học

Mã ngành: 7140209

Điểm chuẩn: 24

Ngành Sư phạm Toán học tập (Đào tạo bằng tiếng Anh)

Mã ngành: 7140209TA

Điểm chuẩn: 24

Ngành Sư phạm Tin học tập (Đào tạo bởi Tiếng Anh)

Mã ngành: 7140210TA

Điểm chuẩn: 23

Ngành Sư phạm thiết bị lý (Đào tạo bằng Tiếng Anh)

Mã ngành: 7140211TA

Điểm chuẩn: 26

Ngành Sư phạm Hóa học

Mã ngành: 7140212

Điểm chuẩn: 22

Ngành Sư phạm hóa học (Đào tạo bởi Tiếng Anh)

Mã ngành: 7140212TA

Điểm chuẩn: 22

Ngành Sư phạm Sinh học

Mã ngành: 7140213

Điểm chuẩn: 19

Ngành Sư phạm Sinh học tập (Đào tạo bởi Tiếng Anh)

Mã ngành: 7140213TA

Điểm chuẩn: 19

Ngành Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành: 7140217

Điểm chuẩn: 25

Ngành Sư phạm kế hoạch sử

Mã ngành: 7140218

Điểm chuẩn: 25

Ngành Sư phạm Địa lí

Mã ngành: 7140219

Điểm chuẩn: 24.25

Ngành giáo dục đào tạo mầm non

Mã ngành: 7140201

Điểm chuẩn: 19

Ngành giáo dục tiểu học

Mã ngành: 7140202

Điểm chuẩn: 25.25

Ngành giáo dục Tiểu học tập (Đào tạo bằng tiếng Anh)

Mã ngành: 7140202TA

Điểm chuẩn: 25.25

Ngành giáo dục và đào tạo Chính trị

Mã ngành: 7140205

Điểm chuẩn: 19

Ngành Sư phạm Âm nhạc

Mã ngành: 7140221

Điểm chuẩn: 18

Ngành Sư phạm công nghệ tự nhiên

Mã ngành: 7140247

Điểm chuẩn: 19

Ngành Sư phạm lịch sử vẻ vang – Địa lý

Mã ngành: 7140249

Điểm chuẩn: 19

Ngành Sư phạm Công nghệ

Mã ngành: 7140246

Điểm chuẩn: 19

Ngành giáo dục đào tạo pháp luật

Mã ngành: 7140248

Điểm chuẩn: 24

Ngành giáo dục đào tạo công dân

Mã ngành: 7140204

Điểm chuẩn: 19

Ngành giáo dục Quốc phòng – An ninh

Mã ngành: 7140208

Điểm chuẩn: 19

Ngành hệ thống thông tin

Mã ngành: 7480104

Điểm chuẩn: 15

Ngành tư tưởng học giáo dục

Mã ngành: 7310403

Điểm chuẩn: 15

Ngành đồ gia dụng lý tiên tiến (Chương trình liên kết huấn luyện và đào tạo với trường đại học nước ngoài)

Mã ngành: T140211

Điểm chuẩn: 26

Điểm chuẩn Xét Theo học Bạ Đại học Sư Phạm - ĐH Huế 2022

Ngành Sư phạm Toán học

Mã ngành: 7140209

Tổ hòa hợp xét: A00, A01, D07, D90

Điểm trúng tuyển học bạ: 27

Ngành Sư phạm Toán học (Đào tạo bằng tiếng Anh)

Mã ngành: 7140209TA

Tổ hợp xét:

Điểm trúng tuyển học tập bạ:

Ngành Sư phạm Tin học

Mã ngành: 7140210

Tổ vừa lòng xét: A00, A01, D01, D90

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 21

Ngành Sư phạm Tin học tập (Đào tạo bởi Tiếng Anh)

Mã ngành: 7140210TA

Tổ hòa hợp xét: A00, A01, D01, D90

Điểm trúng tuyển học bạ: 21

Ngành Sư phạm vật lý

Mã ngành: 7140211

Tổ phù hợp xét: A00, A01, A02, D90

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 25.50

Ngành Sư phạm thiết bị lý (Đào tạo bởi Tiếng Anh)

Mã ngành: 7140211TA

Tổ vừa lòng xét: A00, A01, A02, D90

Điểm trúng tuyển học bạ: 23

Ngành Sư phạm Hóa học

Mã ngành: 7140212

Tổ vừa lòng xét: A00, B00, D07, D90

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 26.50

Ngành Sư phạm hóa học (Đào tạo bằng Tiếng Anh)

Mã ngành: 7140212TA

Tổ phù hợp xét: A00, B00, D07, D90

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 23

Ngành Sư phạm Sinh học

Mã ngành: 7140213

Tổ hòa hợp xét: B00, B02, B04, D90

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 23

Ngành Sư phạm Sinh học (Đào tạo bằng Tiếng Anh)

Mã ngành: 7140213TA

Tổ thích hợp xét: B00, B02, D08, D90

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 23

Ngành Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành: 7140217

Tổ đúng theo xét: C00, C19, D01, D66

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 26

Ngành Sư phạm kế hoạch sử

Mã ngành: 7140218

Tổ thích hợp xét: C00, C19, D14, D78

Điểm trúng tuyển học bạ: 21

Ngành Sư phạm Địa lí

Mã ngành: 7140219

Tổ phù hợp xét: A09, C00, C20, D15

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 24

Ngành giáo dục và đào tạo tiểu học

Mã ngành: 7140202

Tổ đúng theo xét: C00, D01, D08, D10

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 26.50

Ngành giáo dục và đào tạo Tiểu học tập (Đào tạo bằng tiếng Anh)

Mã ngành: 7140202TA

Tổ thích hợp xét: C00, D01, D08, D10

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 27

Ngành giáo dục đào tạo Chính trị

Mã ngành: 7140205

Tổ hợp xét: C00, C19, C20, D66

Điểm trúng tuyển học bạ: 19

Ngành Sư phạm công nghệ tự nhiên

Mã ngành: 7140247

Tổ hợp xét: A00, B00, D90

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 21

Ngành Sư phạm lịch sử – Địa lý

Mã ngành: 7140249

Tổ đúng theo xét: C00, C19, C20, D78

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 21

Ngành Sư phạm Công nghệ

Mã ngành: 7140246

Tổ phù hợp xét: A00, A02, D90

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 20

Ngành giáo dục pháp luật

Mã ngành: 7140248

Tổ hợp xét: C00, C19, C20, D66

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 19

Ngành giáo dục công dân

Mã ngành: 7140204

Tổ vừa lòng xét: C00, C19, C20, D66

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 19.50

Ngành giáo dục đào tạo Quốc chống – An ninh

Mã ngành: 7140208

Tổ đúng theo xét: C00, C19, C20, D66

Điểm trúng tuyển học bạ: 19

Ngành hệ thống thông tin

Mã ngành: 7480104

Tổ hợp xét: A00, A01, A02, D90

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 19

Ngành tâm lý học giáo dục

Mã ngành: 7310403

Tổ thích hợp xét: B00, C00, C20, D01

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 20

Ngành vật dụng lý tiên tiến (Chương trình liên kết đào tạo và giảng dạy với trường đh nước ngoài)

Mã ngành: T140211

Tổ hòa hợp xét: A00, A01, A02, D90

Điểm trúng tuyển học bạ: 19


Kết luận: với thông tinđiểm chuẩntrường Đại học tập Sư Phạm Huế bên trên đây chúng ta thí sinh tất cả thể update ngay tại đây.