Đại học Tôn Đức Thắng (DTT) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Số 19 đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7

Điện thoại:


STT Ngành Điểm chuẩn Hệ khối thi ghi chú
1 Ngành kinh doanh quốc tế (Xem) 33.00 Đại học A00,A01,D01 A00;D01: Anh nhân 2; A00: Toán nhân 2
2 Ngôn ngữ Anh (Xem) 33.00 Đại học D01,D11 Anh nhân 2
3 Marketing (dạy bằng tiếng Anh) (Xem) 32.50 Đại học A00,A01,D01 A00;D01: Anh nhân 2; A00: Toán nhân 2
4 Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) (Xem) 32.50 Đại học A00,A01,D01 A00;D01: Anh nhân 2; A00: Toán nhân 2
5 Kỹ thuật phần mềm (Xem) 32.00 Đại học A00,A01,D01 Toán nhân 2
6 Quản trị doanh nghiệp (Xem) 32.00 Đại học A00,A01,D01 A00;D01: Anh nhân 2; A00: Toán nhân 2
7 Du lịch (Xem) 31.00 Đại học A01,C00,C01,D01 A00;D01: Anh nhân 2; C00;C01: Văn nhân 2
8 Ngôn ngữ Trung Quốc (Xem) 31.00 Đại học D01,D04,D11,D55 D01,D11: Anh nhân 2; D04,D55: Trung nhân 2
9 Việt nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) (Xem) 31.00 Đại học A01,C00,C01,D01 A00;D01: Anh nhân 2; C00;C01: Văn nhân 2
10 Khoa học máy tính (Xem) 30.75 Đại học A00,A01,D01 Toán nhân 2
11 Kinh doanh quốc tế - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt (Xem) 30.75 Đại học A00,A01,D01 A00;D01: Anh nhân 2; A00: Toán nhân 2
12 Ngôn ngữ Anh -Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh (Xem) 30.50 Đại học D01,D11 Anh nhân 2
13 Ngôn ngữ Anh -Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt (Xem) 30.50 Đại học D01 Anh nhân 2
14 Ngành Luật (Xem) 30.25 Đại học A00,A01,C00,D01 A00,A01: Toán nhân 2; C00,D01: Văn nhân 2
15 Dược học (Xem) 30.00 Đại học A00,B00,D07 Hoá nhân 2
16 Kế toán (Xem) 30.00 Đại học A00,A01,C01,D07 A00,C01: Toán nhân 2; A01,D01: Anh nhân 2
17 Tài chính – Ngân hàng (Xem) 30.00 Đại học A00,A01,D01,D07 A00;D01,D07: Anh nhân 2; A00: Toán nhân 2
18 Tài chính – Ngân hàng (Xem) 30.00 Đại học A00,A01,D01,D07 A00;D01,D07: Anh nhân 2; A00: Toán nhân 2
19 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (Xem) 29.00 Đại học A00,A01,D01 Toán nhân 2
20 Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa (Xem) 28.75 Đại học A00,A01,C01 Toán nhân 2