GDVN- Điểm chuẩn tối đa vào Đại học Đà Nẵng trong năm này là 27,2 điểm, tương tự với điểm chuẩn năm 2020 và ở tầm mức cao trong top đầu các trường Đại học trên cả nước.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường đại học đà nẵng


Ngày 16/9, Đại học tập Đà Nẵng đã chào làng điểm chuẩn chỉnh vào các trường Đại học thành viên và những đơn vị huấn luyện trực nằm trong theo cách làm xét hiệu quả kì thi xuất sắc nghiệp trung học rộng lớn năm 2021.

*

Đại học Đà Nẵng công bố điểm chuẩn phương thức xét tác dụng thi xuất sắc nghiệp trung học phổ biến năm 2021. Ảnh: AN

Theo đó, điểm chuẩn tối đa vào Đại học Đà Nẵng năm nay là 27,2 điểm, tương đương với điểm chuẩn năm 2020.

Các ngành bao gồm điểm chuẩn cao gồm những: khối ngành nghệ thuật - Công nghệ, điểm chuẩn cao nhất là 27,2 điểm nằm trong ngành technology thông tin (Đặc thù - bắt tay hợp tác doanh nghiệp) - trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

Đối với khối ngành gớm tế, điểm chuẩn cao nhất là 26,75 điểm trực thuộc ngành sale Quốc tế cùng ngành Maketing của trường Đại học kinh tế tài chính Đà Nẵng.

Đối với một khối ngành nước ngoài ngữ, điểm chuẩn tối đa là 27,45 điểm đối với ngành Sư phạm giờ Anh của trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng (tăng 1,05 điểm so với năm 2020).


Đối với khối ngành Y Dược, điểm chuẩn tối đa là 26,55 điểm nằm trong ngành Y khoa với Răng-Hàm-Mặt của Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng.

Xem thêm: Mức Học Phí Đại Học Đông Á 2022, Học Phí Trường Đại Học Đông Á Các Năm 2020

Đối với khối ngành Sư phạm, điểm chuẩn tối đa là 24,4 điểm trực thuộc ngành Sư phạm Hóa học, tăng 5,9 điểm so với năm 2020 cùng ngành Sư phạm Toán học, tăng 3,9 điểm so với năm 2020.

Cụ thể điểm chuẩn chỉnh vào các trường Đại học thành viên và Đơn vị trực ở trong của Đại học Đà Nẵng như sau:

STT

MÃ TRƯỜNG Ngành

TÊN TRƯỜNG/ tên ngành, chuyên ngành

Điểm trúng tuyển

Điều kiện phụ

Thang điểm

I

DDK

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

1

7420201

Công nghệ sinh học

24

TO >= 7;HO >= 8;TTNV = 8.6;LI >= 7.5;TTNV = 9;LI >= 8.25;TTNV = 8.6;LI >= 7.25;TTNV = 8.6;LI >= 8;TTNV = 8.4;LI >= 7.5;TTNV = 7.8;LI >= 5;TTNV = 7.6;LI >= 8;TTNV = 7.4;LI >= 7.25;TTNV = 8;HO >= 7;TTNV = 8;LI >= 7.25;TTNV = 7.8;LI >= 6.75;TTNV = 7.6;LI >= 6.5;TTNV = 8.4;LI >= 8.25;TTNV = 8.4;LI >= 6.5;TTNV = 7.4;LI >= 8;TTNV = 6.4;LI >= 5.5;TTNV = 8;LI >= 6.5;TTNV = 6.8;LI >= 5.75;TTNV = 8;LI >= 8;TTNV = 8;LI >= 7.75;TTNV = 7.8;LI >= 6.25;TTNV = 8.2;LI >= 7.75;TTNV = 7;LI >= 6.5;TTNV = 8.8;LI >= 7.75;TTNV = 8.2;LI >= 7.25;TTNV = 7.2;HO >= 7.25;TTNV = 7.6;HO >= 4;TTNV = 8.4;HO >= 7.5;TTNV = 7.4;HO >= 5.75;TTNV = 7;TO >= 8;TTNV = 6;TO >= 7.8;TTNV = 8.2;LI >= 6.25;TTNV = 7.8;LI >= 7.25;TTNV = 6;LI >= 4.25;TTNV = 5.4;LI >= 5.5;TTNV = 8;LI >= 6.25;TTNV = 6.2;LI >= 4.5;TTNV = 6.6;LI >= 4.75;TTNV = 7.6;LI >= 8;TTNV = 8;LI >= 6.5;TTNV = 7;HO >= 6;TTNV = 8.6;TO >= 5.6;TTNV = 6.2;TO >= 6.8;TTNV = 7.2;LI >= 7;TTNV

1

7310101

Kinh tế

25

TTNV

1

7140201

Giáo dục Mầm non

19.35

NK2 >= 7;TTNV = 8.75;TTNV = 6.5;TTNV = 4.5;TTNV = 8.4;TTNV = 7;TTNV = 7.25;TTNV = 8;TTNV = 5.25;TTNV = 7.25;TTNV = 8.5;TTNV = 7.75;TTNV = 4;TTNV = 7.8;TTNV = 6.25;TTNV = 2.25;TTNV = 6.5;TTNV = 4.5;TTNV = 4.75;TTNV = 5.5;TTNV = 5;TTNV = 7.25;TTNV = 7;TTNV = 6.4;TTNV = 5.5;TTNV = 7.5;TTNV = 5;TTNV = 6.6;TTNV = 4.25;TTNV = 7.4;TTNV

1

7140231

Sư phạm giờ Anh

27.45

N1 >= 9.2;TTNV = 8.8;TTNV = 8.6;TTNV = 7.4;TTNV = 8.6;TTNV = 8.6;TTNV

1

7140214

Sư phạm nghệ thuật công nghiệp(chuyên ngành theo 13 ngành đào tạo và huấn luyện tại Trường)

19.1

TO >= 6.6;TTNV = 8;TTNV = 7.8;TTNV = 7.6;TTNV = 7;TTNV = 6.4;TTNV = 7.6;TTNV = 8;TTNV = 5.4;TTNV = 7.2;TTNV = 6.2;TTNV = 8.8;TTNV = 6.8;TTNV = 5.2;TTNV = 6.2;TTNV

1

7340101

Quản trị gớm doanh

22.5

TO >= 7;TTNV = 6.8;TTNV = 7;TTNV = 7.6;TTNV = 7;TTNV = 7;TTNV = 7.8;TTNV

1

7140202

Giáo dục tè học

23.75

TTNV

1

7340124

Quản trị và marketing quốc tế

19.5

TTNV

1

7720101

Y khoa

26.55

TO >= 9;SI >= 8;TTNV = 8.2;HO >= 8.25;TTNV = 7.8;SI >= 5.5;TTNV = 8.8;SI >= 9;TTNV