STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ vừa lòng mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 quản trị marketing cai quản trị marketing 7340101A00, A01, D01, D0725.35Điểm thi TN THPT
2 Tài bao gồm - ngân hàng Tài bao gồm - bank 7340001A00, A01, D01, D0723.1CLC, Điểm thi TN THPT
3 hệ thống thông tin làm chủ hệ thống thông tin quản lý 7340405A00, A01, D01, D0724.55Điểm thi TN THPT
4 Tài bao gồm - bank Tài chủ yếu - ngân hàng 7340201A00, A01, D01, D0725.05Điểm thi TN THPT
5 tài chính quốc tế kinh tế 7310106A00, A01, D01, D0724.65Điểm thi TN THPT
6 Luật kinh tế tài chính biện pháp 7380107A00, A01, D01, C0025Điểm thi TN THPT
7 ngôn từ Anh ngữ điệu Anh 7220201A01, D01, D14, D1522.56Điểm thi TN THPT
8 kế toán tài chính kế toán tài chính 7340301A00, A01, D01, D0725.15Điểm thi TN THPT
9 quản trị kinh doanh quản lí trị sale 7340002DGNLHCM875
10 khối hệ thống thông tin cai quản hệ thống thông tin cai quản 7340405DGNLHCM853
11 Tài thiết yếu - bank Tài thiết yếu - bank 7340201DGNLHCM879
12 kinh tế tài chính quốc tế tài chính 7310106DGNLHCM895
13 Luật tài chính pháp luật 7380107DGNLHCM843
14 kế toán tài chính kế toán 7340001A00, A01, D01, D0723.1CLC, Điểm thi TN THPT
15 kế toán tài chính kế toán 7340001DGNLHCM870
16 quản ngại trị kinh doanh quản trị sale 7340001A00, A01, D01, D0723.1CLC, Điểm thi TN THPT
17 quản lí trị marketing quản ngại trị kinh doanh 7340002A00, A01, D01, D0723.1Điểm thi TN THPTĐại học chủ yếu quy thế giới cấp song bằng, những chương trình:- quản trị ghê doanh- thống trị chuỗi cung ứng- Marketing- Tài chính
18 ngữ điệu Anh ngôn từ Anh 7220201DGNLHCM834
19 cai quản chuỗi cung ứng cai quản trị sale 7340002A00, A01, D01, D0723.1Đại học bao gồm quy thế giới cấp tuy vậy bằngĐiểm thi TN THPT

*

*