Sở GD-ĐT tp.hcm vừa công bố điểm chuẩn chỉnh vào lớp 10 chuyên, từ đó mức điểm tối đa là 39,5 điểm. Nút điểm thấp tốt nhất là 20,5.

*
- Sở GD-ĐT tp.hcm vừa chào làng điểm chuẩn chỉnh vào lớp 10 chuyên, từ đó mức điểm cao nhất là 39,5 điểm. Nấc điểm thấp duy nhất là 20,5.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2012


Học sinh thi vào trường chăm Trần Đại Nghĩa

Với 4 môn thi bao gồm Toán, Ngữ văn, ngoại ngữ và môn chuyên, điểm xét tuyển vào lớp chăm là tổng điểm của tía môn và điểm môn chuyên nhân thông số 2; điểm xét tuyển chọn vào lớp không chuyên là tổng điểm tía môn cùng môn chuyên.

Các trường Lê Hồng Phong, nai lưng Đại Nghĩa, Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định gồm mức điểm cao nhất là 39,5 điểm.

Củ thể, Trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong: Lớp siêng tiếng Anh (nguyện vọng 1: 39 điểm, hoài vọng 2: 39,5); hóa học (37; 37,5); đồ vật lý (39,25; 39,5); sinh học tập (38,25; 39); tin học (32,25; 32,5); toán (38,75; 39,25); ngữ văn (37,25; 37,75); tiếng Trung (30,25; 31,25).

Trường thpt chuyên trằn Đại Nghĩa: Anh văn (36,5; 37,25); hóa học (34,25; 35); thứ lý (35; 35,5); toán (34,75; 35,5); ngữ văn (36; 36,75); sinh học tập (34,75; 35,5);

Trường thpt Nguyễn Thượng Hiền: Anh văn (36,5; 37,75); hóa học (32; 32,25); đồ gia dụng lý (33,5; 34); toán (34,25; 34,5); ngữ văn (35,25; 35,75).

Trường thpt Gia Định: Anh văn (34,5; 35,25); hóa học (31; 31,25); trang bị lý (29,75; 30); toán (30,75; 31); ngữ văn (32,5; 33,5)

So cùng với năm 2012, điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên năm nay cao rộng từ 1- 4 điểm. Cầm cố thể, trên Trường thpt chuyên Lê Hồng Phong, điểm chuẩn nguyện vọng 1 vào lớp chăm Anh tăng 2,75 điểm; chăm Lý tăng 4,75 điểm; siêng Sinh tăng 1 điểm; chuyên Toán 38,75, tăng 4,25 điểm...

Tương tự, so với năm trước điểm chuẩn chỉnh vào trường trung học phổ thông chuyên trần Đại Nghĩa của lớp chuyên Anh tăng 1,75 điểm; lớp Toán tăng 3 điểm.

Ngoài ra điểm chuẩn chỉnh vào các lớp không siêng trong Trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng và Trần Đại Nghĩa cũng tăng nhẹ (0,5 điểm). Theo đó, Trường thpt chuyên Lê Hồng Phong lấy điểm chuẩn NV3 là 30,25 điểm; nai lưng Đại tức là 29,5 điểm.

Xem thêm: Đh Bách Khoa Tphcm Tuyển Sinh Đại Học Bách Khoa Tphcm 2021, Đại Học Bách Khoa

Tại những trường thpt Mạc Đỉnh Chi, Nguyễn Hữu Cầu, Nguyễn Hữu Huân, Củ Chi, Trung Phú, điểm chuẩn tuy không tốt nhưng một vài ba môn có tăng siêng Toán, Anh, Lý; riêng các lớp Hóa, Tin..,điểm chuẩn giảm

Trường trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi: Anh văn (30); chất hóa học (25); trang bị lý (24,75); sinh học tập (26); toán (21); ngữ văn (30); Trường thpt Nguyễn Hữu Cầu: Anh văn (27); chất hóa học (23); vật lý (21,75); toán (23,25); Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân: Anh văn (30,5); chất hóa học (27,5); trang bị lý (29,5); toán (27); ngữ văn (28,75)

Trường trung học phổ thông Củ Chi: Anh văn (20,25); chất hóa học (20,75); vật lý (20,5); toán (21,75); Trường trung học phổ thông Trung Phú: Anh văn (22,75); chất hóa học (20,75);Vật lý (21); toán (25,5).