Điểm chuẩn chỉnh Đại học Công Nghiệp TP.HCM mới nhất đã bằng lòng được công bố. Các thí sinh hoàn toàn có thể theo dõi thông tin chi tiết về điểm chuẩn chỉnh của từng ngành tại đây.


Điểm chuẩn Đại Học technology TP.HCM 2022 xác định được bgh nhà ngôi trường công bố. Mời thí sinh theo dõi.

*

Điểm chuẩn Đại học Công Nghiệp tphcm Xét Theo Điểm Thi THPTQG 2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ

Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7340120

Tổ thích hợp xét: A01,C01,D01,D96

Điểm chuẩn: 26

Nhóm ngành tự động hóa

Mã ngành: 7510303

Tổ đúng theo xét: A01,C01,D01,D90

Điểm chuẩn: 23.50

Nhóm ngành quản lí trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Tổ thích hợp xét: A01, C01, D01, D96

Điểmchuẩn 19

Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử- viễn thông

Mã ngành: 7510302

Tổ thích hợp xét: A01, C01, D01, D90

Điểm chuẩn: 21.50

Công nghệ kỹ thuật thứ tính

Mã ngành: 7480108

Tổ đúng theo xét: A01, C01, D01, D90

Điểm chuẩn: 24

IOT với trí tuệ tự tạo ứng dụng

Mã ngành: 7510304

Tổ vừa lòng xét: A00, A01, D01, D90

Điểm chuẩn: 22.50

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Mã ngành: 7510201

Tổ thích hợp xét: A00, A01, D01, D90

Điểm chuẩn: 22

Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử

Mã ngành: 7510203

Tổ vừa lòng xét: A00, A01, D01, D90

Điểm chuẩn: 22.50

Công nghệ chế tạo máy

Mã ngành: 7380107

Tổ vừa lòng xét: A00, C00, D01, D90

Điểm chuẩn: 22

Công nghệ nghệ thuật ô tô

Mã ngành: 7510205

Tổ hợp xét: A00, C00, D01, D90

Điểm chuẩn: 24.50

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Mã ngành: 7510206

Tổ thích hợp xét: A00, A01, C01, D90

Điểm chuẩn: 19.50

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201

Tổ hòa hợp xét: A00, A01, C01, D90

Điểm chuẩn: 19

Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông

Mã ngành: 7580205

Tổ đúng theo xét: A00, A01, C01, D90

Điểm chuẩn: 19

Công nghệ dệt may

Mã ngành: 7540204

Tổ hợp xét: A00, A01, C01, D90

Điểm chuẩn: 19

Thiết kế thời trang

Mã ngành: 7210404

Tổ đúng theo xét: A00, A01, C01, D90

Điểm chuẩn: 21.25

Nhóm ngành technology thông tin

Mã ngành: 7480201

Tổ thích hợp xét: A00, A01, C01, D90

Điểm chuẩn: 26

Nhóm ngành công nghệ hóa học

Mã ngành: 7510401

Tổ hợp xét: A00, B00, D07, C02

Điểm chuẩn: 19

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 7540101

Tổ vừa lòng xét: A00, A01, C01, D90

Điểm chuẩn: 20

Dinh chăm sóc và khoa học thực phẩm

Mã ngành: 7720497

Tổ hòa hợp xét: A00, B00, D07, D90

Điểm chuẩn: 19

Đảm bảo quality và bình yên thực phẩm

Mã ngành: 7540106

Tổ thích hợp xét: A00, B00, D07, D90

Điểm chuẩn:19

Ngành công nghệ sinh học

Mã ngành: 7420201

Tổ thích hợp xét: A00, B00, D07, D90

Điểm chuẩn: 22.50

Nhóm ngành cai quản đất đai và kinh tế tài nguyên

Mã ngành: 7850103

Tổ hợp xét: A00, C01, D01, D96

Điểm chuẩn: 19

Nhóm ngành cai quản tài nguyên môi trường

Mã ngành: 7510401

Tổ hòa hợp xét: B00, C02, D90, D96

Điểm chuẩn : 19

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Tổ hòa hợp xét: A00, A01, D01, D90

Điểm chuẩn: 25

Kiểm toán

Mã ngành: 7340302

Tổ vừa lòng xét: A00, A01, D01, D90

Điểm chuẩn: 25

Tài bao gồm ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, D90

Điểm chuẩn: 24.75

Quản trị gớm doanh

Mã ngành: 7340101

Tổ phù hợp xét: A00, C01, D01, D96

Điểm chuẩn: 25.50

Nhóm ngành quản trị dịch vụ phượt và lữ hành

Mã ngành: 7340101

Tổ hợp xét: A00, C01, D01, D96

Điểm chuẩn: 19

Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử

Mã ngành: 7510301

Tổ hòa hợp xét: A00, C01, D01, D90

Điểm chuẩn: 22.25

Thương mại điện tử

Mã ngành: 7340122

Tổ thích hợp xét: A00, A01, C01, D90

Điểm chuẩn: 25.50

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Tổ đúng theo xét: D01, D14,D15,D96

Điểm chuẩn: 22.25

Luật tởm tế

Mã ngành: 7380107

Tổ vừa lòng xét: A00, C00, D01, D96

Điểm chuẩn: 27

Luật quốc tế

Mã ngành: 7380108

Tổ vừa lòng xét: A00, C00, D01, D96

Điểm chuẩn: 25

Dược học

Mã ngành: 7720201

Tổ phù hợp xét: A00, B00, D07, C08

Điểm chuẩn: 23

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

Quản trị ghê doanh

Mã ngành: 7340101C

Tổ phù hợp xét: A01, C01, D01, D96

Điểm chuẩn: 23

Marketing

Mã ngành: 7340115C

Tổ phù hợp xét: A01, C01, D01, D96

Điểm chuẩn: 24

Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7340120C

Tổ đúng theo xét: A01, C01, D01, D96

Điểm chuẩn: 24

Tài chính ngân hàng

Mã ngành: 7340201C

Tổ thích hợp xét: A00, A01, D01, D90

Điểm chuẩn: 23

Kế toán

Mã ngành: 7340301C

Tổ hòa hợp xét: A00, A01, D01, D90

Điểm chuẩn: 22.50

Kiểm toán

Mã ngành: 7340302C

Tổ vừa lòng xét: A00, A01, D01, D90

Điểm chuẩn: 22.50

Luật kinh tế

Mã ngành: 7380107C

Tổ phù hợp xét: A00, C00, D01, D96

Điểm chuẩn: 24

Luật quốc tế

Mã ngành: 7380108C

Tổ đúng theo xét: A00, C00, D01, D96

Điểm chuẩn: 24

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Mã ngành: 7510201C

Tổ hòa hợp xét: A00, A01, C01, D90

Điểm chuẩn: 20.50

Công nghệ sản xuất máy

Mã ngành: 7510202C

Tổ phù hợp xét: A00, A01, C01, D90

Điểm chuẩn: 20

Công nghệ chuyên môn cơ điện tử

Mã ngành: 7510203C

Tổ vừa lòng xét: A00, A01, C01, D90

Điểm chuẩn: 21

Công nghệ nghệ thuật ô tô

Mã ngành: 7510205C

Tổ đúng theo xét: A00, A01, C01, D90

Điểm chuẩn: 22

Công nghệ chuyên môn nhiệt

Mã ngành: 7510206C

Tổ đúng theo xét: A00, A01, C01, D90

Điểm chuẩn: 18.5

Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa

Mã ngành: 7510303C

Tổ đúng theo xét: A00, A01, C01, D90

Điểm chuẩn: 22

Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử

Mã ngành: 7510301C

Tổ thích hợp xét: A00, A01, C01, D90

Điểm chuẩn: 21

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

Mã ngành: 7510302C

Tổ đúng theo xét: A00, A01, C01, D90

Điểm chuẩn: 19

Công nghệ kỹ thuật trang bị tính

Mã ngành: 7480108C

Tổ thích hợp xét: A00, A01, C01, D90

Điểm chuẩn: 22

Nhóm ngành công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201C

Tổ đúng theo xét: A00, A01, D01, D90

Điểm chuẩn: 24.25

Công nghệ chuyên môn hóa học

Mã ngành: 7510401C

Tổ phù hợp xét: A00, B00, D07, C02

Điểm chuẩn: 18

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 7540101C

Tổ thích hợp xét: A00, B00, D07, D90

Điểm chuẩn: 19

Công nghệ sinh học

Mã ngành: 7420201C

Tổ thích hợp xét: A00, B00, D07, D90

Điểm chuẩn: 20

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ 2+2 VỚI ASU

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201K

Tổ đúng theo xét: D01, D14, D15, D96

Điểm chuẩn: 21

Quản lý tài nguyên với môi trường

Mã ngành: 7850101K

Tổ vừa lòng xét: B00, C02, D90, D96

Điểm chuẩn: 19

Khoa học sản phẩm công nghệ tính

Mã ngành: 7480101K

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, D90

Điểm chuẩn: 23

Tài chính ngân hàng

Mã ngành: 7340201K

Tổ đúng theo xét: A00, A01, D01, D90

Điểm chuẩn: 21

Quản trị gớm doanh

Mã ngành: 7340101K

Tổ phù hợp xét: A01, C01, D01, D96

Điểm chuẩn: 20

Marketing

Mã ngành: 7340115K

Tổ hợp xét: A01, C01, D01, D96

Điểm chuẩn: 23

Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7340120K

Tổ hợp xét: A01, C01, D01, D96

Điểm chuẩn: 23

Kế toán

Mã ngành: 7340301K

Tổ hòa hợp xét: A00, A01, D01, D90

Điểm chuẩn: 21

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ CHẤT LƯỢNG CAO

Kế toán

Mã ngành: 7340301Q

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, D90

Điểm chuẩn: 19

Kiểm toán

Mã ngành: 7340302Q

Tổ đúng theo xét: A00, A01, D01, D90

Điểm chuẩn: 21

Điểm chuẩn Xét Theo học tập Bạ Đại học Công Nghiệp tp. Hồ chí minh 2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ XÉT ĐIỂM HỌC BẠ

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Tổ thích hợp xét: A01,C01,D01,D96

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 28

Marketing

Mã ngành: 7340115

Tổ phù hợp xét: A01,C01,D01,D96

Điểm trúng tuyển học bạ: 28.5

Nhóm ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Tổ hòa hợp xét: A01, C01, D01, D96

Điểm trúng tuyển học bạ: 26.25

Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7340120

Tổ đúng theo xét: A01, C01, D01, D96

Điểm trúng tuyển học bạ: 28.5

Thương mại điện tử

Mã ngành: 7340122

Tổ phù hợp xét: A01, C01, D01, D90

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 27.25

Tài chủ yếu ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Tổ vừa lòng xét: A00, A01, D01, D90

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 27.75

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Tổ thích hợp xét: A00, A01, D01, D90

Điểm trúng tuyển học bạ: 27.75

Kiểm toán

Mã ngành: 7340302

Tổ thích hợp xét: A00, A01, D01, D90

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 27.25

Luật gớm tế

Mã ngành: 7380107

Tổ vừa lòng xét: A00, C00, D01, D96

Điểm trúng tuyển học bạ: 28

Luật quốc tế

Mã ngành: 7380108

Tổ thích hợp xét: A00, C00, D01, D96

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 27

Công nghệ nghệ thuật cơ khí

Mã ngành: 7510201

Tổ phù hợp xét: A00, A01, C01, D90

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 26.5

Công nghệ chế tạo máy

Mã ngành: 7510202

Tổ đúng theo xét: A00, A01, C01, D90

Điểm trúng tuyển học bạ: 26

Công nghệ chuyên môn cơ điện tử

Mã ngành: 7510203

Tổ vừa lòng xét: A00, A01, C01, D90

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 27

Công nghệ chuyên môn ô tô

Mã ngành: 7510205

Tổ vừa lòng xét: A00, A01, C01, D90

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 27.5

Công nghệ nghệ thuật nhiệt

Mã ngành: 7510206

Tổ hòa hợp xét: A00, A01, C01, D90

Điểm trúng tuyển học bạ:

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa

Mã ngành: 7510303

Tổ phù hợp xét: A00, A01, C01, D90

Điểm trúng tuyển học bạ: 27

Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử

Mã ngành: 7510301

Tổ thích hợp xét: A00, A01, C01, D90

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 26.5

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

Mã ngành: 7510302

Tổ hòa hợp xét: A00, A01, C01, D90

Điểm trúng tuyển học bạ: 25.75

Công nghệ kỹ thuật lắp thêm tính

Mã ngành: 7480108

Tổ phù hợp xét: A00, A01, C01, D90

Điểm trúng tuyển học bạ: 27

IOT với Trí tuệ nhân tạo ứng dụng

Mã ngành: 7510304

Tổ vừa lòng xét: A00, A01, C01, D90

Điểm trúng tuyển học bạ: 26.5

Nhóm ngành technology thông tin

Mã ngành: 7480201

Tổ thích hợp xét: A00, A01, D01, D90

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 28

Dược học

Mã ngành: 7720201

Tổ phù hợp xét: A00, B00, D07, C08

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 27.5

Nhóm ngành công nghệ kỹ thuật hóa học

Mã ngành: 7510401

Tổ hòa hợp xét: A00, B00, D07, C02

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 24

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 7540101

Tổ hợp xét: A00, B00, D07, D90

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 27.5

Công nghệ sinh học

Mã ngành: 7420201

Tổ hòa hợp xét: A00, B00, D07, D90

Điểm trúng tuyển học bạ: 27

Đảm bảo chất lượng và bình an thực phẩm

Mã ngành: 7540106

Tổ hòa hợp xét: A00, B00, D07, D90

Điểm trúng tuyển học bạ: 24

Dinh chăm sóc và khoa học thực phẩm

Mã ngành: 7720497

Tổ hòa hợp xét: A00, B00, D07, D90

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 24

Thiết kế thời trang

Mã ngành: 7210404

Tổ phù hợp xét: A00, C01, D01, D90

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 25.5

Công nghệ dệt, may

Mã ngành: 7540204

Tổ vừa lòng xét: A00, C01, D01, D90

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 24

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201

Tổ đúng theo xét: A00, A01, C01, D90

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 26

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Mã ngành: 7580205

Tổ phù hợp xét: A00, A01, C01, D90

Điểm trúng tuyển học bạ: 24

Nhóm ngành thống trị tài nguyên cùng môi trường

Mã ngành: 7850101

Tổ vừa lòng xét: B00, C02, D90, D96

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 23

Nhóm ngành thống trị đất đai và kinh tế tài nguyên

Mã ngành: 7850103

Tổ thích hợp xét: A01, C01, D01, D96

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 23

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Tổ hợp xét: D01, D14, D15, D96

Điểm trúng tuyển học bạ: 26.25

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO XÉT ĐIỂM HỌC BẠ

Quản trị ghê doanh

Mã ngành: 7340101C

Tổ hòa hợp xét: A01, C01, D01, D96

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 25.5

Marketing

Mã ngành: 7340115C

Tổ vừa lòng xét: A01, C01, D01, D96

Điểm trúng tuyển học bạ: 26

Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7340120C

Tổ đúng theo xét: A01, C01, D01, D96

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 26

Tài chính ngân hàng

Mã ngành: 7340201C

Tổ hòa hợp xét: A00, A01, D01, D90

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 25.5

Kế toán

Mã ngành: 7340301C

Tổ thích hợp xét: A00, A01, D01, D90

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 25

Kiểm toán

Mã ngành: 7340302C

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, D90

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 24

Luật tởm tế

Mã ngành: 7380107C

Tổ hòa hợp xét: A00, C00, D01, D96

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 26.25

Luật quốc tế

Mã ngành: 7380108C

Tổ phù hợp xét: A00, C00, D01, D96

Điểm trúng tuyển học bạ: 25

Công nghệ nghệ thuật cơ khí

Mã ngành: 7510201C

Tổ phù hợp xét: A00, A01, C01, D90

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 25

Công nghệ chế tạo máy

Mã ngành: 7510202C

Tổ hòa hợp xét: A00, A01, C01, D90

Điểm trúng tuyển học bạ: 24

Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử

Mã ngành: 7510203C

Tổ phù hợp xét: A00, A01, C01, D90

Điểm trúng tuyển học bạ: 24.75

Công nghệ chuyên môn ô tô

Mã ngành: 7510205C

Tổ vừa lòng xét: A00, A01, C01, D90

Điểm trúng tuyển học bạ: 26

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Mã ngành: 7510206C

Tổ vừa lòng xét: A00, A01, C01, D90

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 22

Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa

Mã ngành: 7510303C

Tổ hợp xét: A00, A01, C01, D90

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 24.75

Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử

Mã ngành: 7510301C

Tổ hòa hợp xét: A00, A01, C01, D90

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 24

Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông

Mã ngành: 7510302C

Tổ hòa hợp xét: A00, A01, C01, D90

Điểm trúng tuyển học bạ: 24

Công nghệ kỹ thuật lắp thêm tính

Mã ngành: 7480108C

Tổ hợp xét: A00, A01, C01, D90

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 25

Nhóm ngành công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201C

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, D90

Điểm trúng tuyển học bạ: 26.5

Công nghệ chuyên môn hóa học

Mã ngành: 7510401C

Tổ phù hợp xét: A00, B00, D07, C02

Điểm trúng tuyển học bạ: 22

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 7540101C

Tổ phù hợp xét: A00, B00, D07, D90

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 23.5

Công nghệ sinh học

Mã ngành: 7420201C

Tổ hòa hợp xét: A00, B00, D07, D90

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 22

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ 2+2 VỚI ASU XÉT ĐIỂM HỌC BẠ

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201K

Tổ hòa hợp xét: D01, D14, D15, D96

Điểm trúng tuyển học bạ: 21

Quản lý tài nguyên cùng môi trường

Mã ngành: 7850101K

Tổ vừa lòng xét: B00, C02, D90, D96

Điểm trúng tuyển học bạ: 21

Khoa học vật dụng tính

Mã ngành: 7480101K

Tổ vừa lòng xét: A00, A01, D01, D90

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 21

Tài bao gồm ngân hàng

Mã ngành: 7340201K

Tổ hòa hợp xét: A00, A01, D01, D90

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 21

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101K

Tổ vừa lòng xét: A01, C01, D01, D96

Điểm trúng tuyển học bạ: 21

Marketing

Mã ngành: 7340115K

Tổ hòa hợp xét: A01, C01, D01, D96

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 21

Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7340120K

Tổ hợp xét: A01, C01, D01, D96

Điểm trúng tuyển học bạ: 21

Kế toán

Mã ngành: 7340301K

Tổ phù hợp xét: A00, A01, D01, D90

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 21

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ CHẤT LƯỢNG CAO XÉT ĐIỂM HỌC BẠ

Kế toán

Mã ngành: 7340301Q

Tổ đúng theo xét: A00, A01, D01, D90

Điểm trúng tuyển học bạ: 24

Kiểm toán

Mã ngành: 7340302Q

Tổ hòa hợp xét: A00, A01, D01, D90

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 24

Lời kết: Trên đấy là thông tin về điểm chuẩn chỉnh Đại họcCông Nghiệp tp.hồ chí minh chính thức bởi vì kênh tuyển chọn sinh 24h .vn thực hiện.