nhiều loại Sản Phẩm: SÁCH khiếp TẾ giá chỉ Bán: 0 VNĐ Trọng lượng: 1000 gr Kích Thước: 16*24 Hình Thức: Bìa mềm Số Trang: 857 Năm Xuất Bản: 2013 Số lượng: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 đôi mươi

GIÁO TRÌNH ghê TẾ PHÁT TRIỂN – ĐẠI HỌC kinh TẾ QUỐC DÂN

Cùng với những diễn biến sinh hễ và ngày càng phức tạp của cuộc sống kinh tế, làng mạc hội, các định hướng kinh tế cải cách và phát triển cũng không kết thúc được triển khai xong nhằm lý giải được đặc điểm sinh động và khác hoàn toàn về hiện tượng tăng trưởng tởm tế, sự biến đổi các tính chất và ngôn từ xã hội thuộc với quy trình tăng trưởng tài chính của các quốc gia đang phát triển. Tất cả đã có tác dụng cho tài chính phát triển, với phương châm và tôn chỉ với tìm ra nguyên tắc phát triển kinh tế cho các nước đang phát triển vẫn luôn luôn là nghành nghề tương đối new mẻ.

Cuốn Giáo trình tài chính phát triển của Đại học tài chính quốc dân mang dù đựng nhiều điều bắt đầu mẻ, cơ mà vẫn kế tục những đặc trưng khoa học mang tính chất truyền thống của môn học. Giáo trình được phân thành 4 phần gồm những: Phần A: Lý luận chung về cải cách và phát triển kinh tế, Phần B: Dân số, lao hễ và những vấn đề xã hội, Phần C: Tài thiết yếu trong cải cách và phát triển kinh tế, Phần D: Sản xuất, dịch vụ thương mại và cách tân và phát triển bền vững.

MỤC LỤC

PHẦN A: LÝ LUẬN thông thường VỀ PHÁT TRIỂN khiếp TẾ

Chương 1: Mở đầu

1.1 những nước đang phát triển trong khối hệ thống kinh tế cố gắng giới

1.2 các đặc trưng cơ bạn dạng của các nước đang cách tân và phát triển và sự cần thiết lựa chọn con phố phát triển

1.3 Đối tượng, ngôn từ và phương pháp nghiên cứu

Chương 2: Tổng quan tiền về phát triển kinh tế

2.1 cải tiến và phát triển kinh tế

2.2 nhà nước và thị trường trong phát triển kinh tế

Chương 3: Tăng trưởng tởm tế

3.1 những thước đo và nhân tố hình ảnh hưởng

3.2 Các quy mô tăng trưởng kinh tế

3.3 Tăng trưởng kinh tế tài chính ở Việt Nam

Chương 4: đưa dịch tổ chức cơ cấu kinh tế

4.1 cơ cấu kinh tế

4.2 chuyển dịch cơ cấu ngành trong cải cách và phát triển kinh tế

4.3 những mô hình kim chỉ nan về chuyển dịch cơ cấu tổ chức ngành gớm tế

4.4 vận động và di chuyển cơ cấu kinh tế tài chính ở Việt Nam

Chương 5: văn minh xã hội trong trở nên tân tiến kinh tế

5.1 cải thiện mức sinh sống dân cư

5.2 cải tiến và phát triển con người

5.3 Nghèo khó

5.4 Bất đồng đẳng xã hội trong phát triển kinh tế

5.5 tân tiến xã hội trong vạc triển tài chính ở Việt Nam

PHẦN B: DÂN SỐ, LAO ĐỘNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

Chương 6: dân số với cải tiến và phát triển kinh tế

6.1 số lượng dân sinh và phát triển dân số

6.2 dân số và phát triển kinh tế

6.3 Tăng trưởng dân sinh tự nhiên

6.4 Tăng trưởng số lượng dân sinh cơ học

6.5 yếu tố hoàn cảnh và chế độ dân số Việt Nam

Chương 7: Lao động – bài toán làm với cải cách và phát triển kinh tế

7.1 Tổng quan về lao đụng – việc làm và thất nghiệp

7.2 thị trường lao động ở các nước sẽ phát triển

7.3 Lao động, vấn đề làm cùng thất nghiệp sinh sống Việt Nam

Chương 8: giáo dục đào tạo với trở nên tân tiến kinh tế

8.1 giáo dục và khối hệ thống giáo dục

8.2 Tiêu chí reviews phát triển giáo dục

8.3 giáo dục và đào tạo với phát triển kinh tế

8.4 cơ chế phát triển giáo dục

8.5 giáo dục ở nước ta giai đoạn 2001 – 2010

Chương 9: sức mạnh với cải tiến và phát triển kinh tế

9.1 sức mạnh và hệ thống chăm lo sức khỏe

9.2 Tiêu chí review tình trạng mức độ khỏe

9.3 những nhân tố ảnh hưởng tới việc cải thiện sức khỏe

9.4 sứ mệnh của sức mạnh với cách tân và phát triển kinh tế

9.5 những chính sách nâng cao sức khỏe

9.6 tình trạng sức khỏe nước ta giai đoạn 2001 – 2020

PHẦN C: TÀI CHÍNH trong PHÁT TRIỂN tởm TẾ

Chương 10: huyết kiệm, đầu tư chi tiêu với phát triển kinh tế

10.1 tiết kiệm

10.2 Đầu tứ phát triển

10.3 phương châm của vốn sản xuất và vốn đầu tư với vững mạnh và cách tân và phát triển kinh tế