Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.17 MB, 115 trang )
Bạn đang xem: Giáo trình marketing căn bản đại học kinh tế quốc dân

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂNKHOA MARKETINGBỘ MÔN MARKETINGTÀI LIỆU GIẢNG DẠY HỌC PHẦNMARKETING CĂN BẢNMã học phần: MKMA1104Số tín chỉ: 3Cấu trúc học phần2Chương 1: Tổng quan về marketingChương 2: Hệ thống thông tin và nghiên cứu marketingChương 3: Môi trường marketingChương 4: Thị trường và hành vi khách hàngChương 5: Phân đoạn, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vịChương 6: Xây dựng chiến lược và kế hoạch marketingChương 7: Quyết định về sản phẩmChương 8: Quyết định về giá cảChương 9: Quyết định về kênh phân phốiChương 10: Quyết định về truyền thông marketingKế hoạch giảng dạyTrong đóTổngsố tiếtLT
BT, TLChương 1: Tổng quan về marketing642Chương 2: Hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing321Chương 3: Môi trường marketing431Chương 4: Thị trường và hành vi khách hàng6
42Chương 5: Phân đoạn, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị642Chương 6: Xây dựng chiến lược và kế hoạch marketing422Chương 7: Quyết định về sản phẩm431Chương 8: Quyết định về giá cả
431Chương 9: Quyết định về kênh phân phối431Chương 10: Quyết định về truyền thông marketing431453114Nội dung
CộngĐối tượng, thời lượng và điều kiện4 Đối tượng: Sinh viên chung toàn trường ĐH KTQD Thời lượng: 3TC, 45 tiết31 tiết giảng 14 tiết thảo luận/bài tập nhóm, kiểm tra Điều kiện tiên quyết:Kinh tế vi mô Kinh tế vĩ môMục tiêu học phần5 Nhằm trang bị cho sinh viên những hiểu biết căn bản nhất vềkhoa học marketing, bản chất các công cụ marketing hỗnhợp và bước đầu biết vận dụng những kiến thức đó để hìnhthành và thông qua các quyết định marketing; Bước đầu liên hệ những vấn đề lý thuyết Marketing với thực
tiễn kinh doanh ở Việt namPhương pháp6 Giảng viên trình bày vấn đề một cách khái quát, cung cấpkhung lý thuyết. Sinh viên đọc trước tài liệu và tham gia thảo luận các vấn đềmà giảng viên đề ra trong các buổi học lý thuyết và trình bàykết quả nghiên cứu trong các buổi thảo luận. Sinh viên có thể trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp hoặcqua email. Chỉ nên liên lạc qua điện thoại khi thực sự cầnthiết.Nhiệm vụ của sinh viên7 Tham gia vào các buổi học: Dự giờ và thảo luận 70% Sinh viên tự đọc tài liệu là chủ yếu; việc đọc trước tài liệu làcần thiết để có thể tham gia thảo luận trên lớp. Sinh viên nghiên cứu, trao đổi, chuẩn bị và thảo luận bài tậptình huống, trình bày kết quả dưới sự hướng dẫn của giảng
viên Tham gia kiểm tra và thi theo lịchĐánh giá sinh viên8 Thang điểm 10, cấu thành bởi:Điểm chuyên cần: Đánh giá dựa trên mức độ tham gia vào lớphọc, bao gồm cả điểm danh và phát biểu. 10%Kiểm tra cá nhân: 20%Bài tập nhóm: Dựa trên báo cáo nhóm vào hai tuần cuối cùngcủa kỳ học. 20%Điểm thi: Dạng bài thi sẽ bao gồm cả câu hỏi trắc nghiệm vàcâu hỏi luận, phân tích nội dung và ý nghĩa cũng như cách thứcvà điều kiện ứng dụng thực tế. 50%Tài liệu học tập
9 Bài giảng của giảng viên Giáo trình Marketing căn bản, GS.TS. Trần Minh Đạo, NXB Đạihọc Kinh tế Quốc dân 2013 Principles of Marketing. Global edition. Philip Kotler, Pearson,2012 Các bài viết trên báo và tạp chí có liên quan 22 điều luật tiếp thị không đổi, NXB Thống kê, 2002BỘ MÔN MARKETINGHỌC PHẦN MARKETING CĂN BẢNCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MARKETINGMục tiêu nghiên cứu11 Giới thiệu khái quát về marketing và tìm hiểu những kháiniệm nền tảng của marketing Xem xét quy trình marketing và những ứng dụng quản trịmarketing trong hoạt động kinh doanhNội dung chương12
Bản chấtcủamarketingVai trò vàvị trí củamarketingtrongdoanhnghiệpQuản trịmarketingNhữngthách thứcmới củamarketing1. Bản chất của Marketing13Những khái niệm nền tảng của marketingMarketing mixTrao
đổi,giaodịchMarketingGiátrị,chiphí vàsựthỏamãnSản phẩmphẩm,chu kỳ sống sản phẩmNhu cầuthịtrường• Nhucầu tựnhiên• Mongmuốn• Cầu thịtrườngThị trường, khách hàng
142. Chức năng, vai trò và vị trí của marketingtrong DN15Chức năngVai tròVị trí3. Quản trị marketing16Các quan điểm quản trị marketing17 Sự ra đời và phát triển của lý thuyết Marketing hiện đại gắnliền với quá trình tìm kiếm các phương pháp (triết lý) quảntrị doanh nghiệp hướng ra thị trường.Quan điểmtập trungvào sản
xuấtQuan điểmtập trungvào sảnphẩmQuan điểmtập trungvào bánhàngQuan điểmmarketingQuan điểmmarketingđạo đức –xã hộiQuá trình quản trị marketing18Phân tíchcác cơ hộimarketingPhân đoạnthị trường,
phân tích vàlựa chọn thịtrường mụctiêuXây dựngchiến lượcmarketingLập kếhoạchmarketingTổ chứcthực hiện,kiểm tra,đánh giá4. Những thách thức mới của marketingTóm tắt chương Khái niệm Marketing, Marketing mix và các khái niệm nềntảng khác Vai trò và vị trí của Marketing trong doanh nghiệp Các quan điểm quản trị Marketing Quan điểm tập trung vào sản xuất Quan điểm tập trung vào sản phẩm
 Quan điểm tập trung vào bán hàng Quan điểm Marketing Quan điểm MKT đạo đức – xã hội Quá trình quản trị MarketingBỘ MÔN MARKETINGHỌC PHẦN MARKETING CĂN BẢNCHƯƠNG 2: HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀNGHIÊN CỨU MARKETINGMục tiêu nghiên cứu22 Tìm hiểu về hệ thống thông tin marketing: Bản chất, vai tròvà các bộ phận cấu thành Khái quát về nghiên cứu marketing: Quy trình, các phươngpháp, công cụ và những vấn đề thường gặpNội dung chương23Khái quát về hệ thống thông tin marketing2. Nghiên cứu marketing1.
1. Khái quát về hệ thống thông tin và nghiên cứumarketing24Nhiệm vụ của MIS & Nghiên cứu Marketing25Đầy đủChính xácCập nhậtPhân phốiđúng yêucầu, đúngđối tượng


*
bài giảng marketing căn bản - đh công nghệ đồng nai 14 457 0
*
Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ĐH Kinh tế 33 781 1
*
Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ĐH Kinh tế 21 1 0
*
Hướng dẫn tự học marketing căn bản trường kinh tế quốc dân 180 425 0
*
SLIDE BÀI GIẢNG SẢN PHẨM THÂM DỤNG, KINH TẾ QUỐC DÂN 10 121 0


Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Nhân Văn Hà Nội, Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn

*
Bài giảng Marketing căn bản - Chương 1: Khái quát về xây dựng mối quan hệ trong kinh doanh 49 153 1