Giáo trình quản trị nguồn nhân lực là tài liệu học tập và giảng dạy được biên soạn dựa trên cơ sở chương trình môn học Quản trị nguồn nhân lực. Giáo trình quản trị nhân lực sẽ gồm các nội dung liên quan đến các hoạt động, chính sách các quyết định quản lý lực lượng lao động trong một tổ chức, công ty, xã hội, nguồn nhân lực.

Bạn đang xem: Giáo trình quản trị nhân lực đại học kinh tế quốc dân

Download giáo trình quản trị nguồn nhân lực PDF ✓ Giáo trình quản trị nhân lực căn bản ✓ Giáo trình quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn, du lịch ✓ Giáo trình quản trị nguồn nhân lực Trần Kim Dung, Nguyễn Tiệp, Nguyễn Vân Điềm ✓ giáo trình quản trị nguồn nhân lực NEU, IUH, Học Viện Tài Chính ✓ File PDF ✓ Tải xuống miễn phí giáo trình quản trị nhân lực Google Drive.


Danh mục bài viết (Table of content)

Giáo trình quản trị nguồn nhân lực NEU - Đại Học Kinh tế Quốc Dân


XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH

Bấm để tải ➤➤➤


*
Bấm để tải: Giáo trình quản trị nguồn nhân lực NEU - Đại Học Kinh tế Quốc Dân

GIỚI THIỆU GIÁO TRÌNH

Nhan đềGiáo trình quản trị nhân lực
Tác giảThS. Nguyễn Vân Điềm và PGS. TS. Nguyễn Ngọc Quân (chủ biên)
Năm xuất bản2007
Nhà xuất bảnNhà Xuất Bản Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Tóm tắt

Giáo trình quản trị nguồn nhân lực NEU - Đại Học Kinh tế Quốc Dân hay quản trị nguồn nhân lực Nguyễn Vân Điềm là giáo trình cung cấp những kiến thức cơ bản và có hệ thống về quản trị nguồn nhân lực trong một tổ chức như: chính phủ, tổ chức kinh doanh, tổ chức giáo dục, các tổ chức bảo vệ sức khỏe, tổ chức phục vụ vui chơi giải trí và các tổ chức xã hội khác.

Trình bày ba giai đoạn khi người lao động bước vào làm việc đến khi ra khỏi quá trình lao động gồm: hình thành nguồn nhân lực; duy trì (sử dụng) nguồn nhân lực và Phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức.

Mục lục

Lời nói đầu

Phần I. Tổng quan về quản trị nhân lực

Chương I. Vai trò của quản trị nhân lực trong các tổ chứcChương II. Sự phân chia trách nhiệm quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức

Phần II. Kế hoạch hóa và bố trí nhân lực

Chương III. Thiết kế và phân tích công việcChương IV. Kế hoạch hóa nguồn nhân lựcChương V. Tuyển mộ và tuyển chọn nhân lựcChương VI. Bố trí nhân lực và thôi việc

Phần III. Tạo động lực

Chương VII. Tạo động lực trong lao động

Phần IV. Phát triển và đánh giá

Chương VIII. Đánh giá thực hiện công việcChương IX. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Phần V. Thù lao và các phúc lợi

Chương X. Cơ sở của quản lý thù lao lao độngChương XI. Quản trị tiền công và tiền lươngChương XII. Các hình thức trả côngChương XIII. Các khuyến khích tài chínhChương XIV. Các phúc lợi cho người lao động

Phần VI. Quan hệ lao động

Chương XV. Quan hệ lao độngChương XVI. Hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thểChương XVII. Bất bình của người lao độngChương XVIII. Kỷ luật lao động

Phần VII. An toàn và sức khỏe

Chương XIX. An toàn và sức khỏe người lao động

Giáo trình quản trị nguồn nhân lực Nguyễn Tiệp


XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH

Bấm để tải ➤➤➤ Giáo trình quản trị nguồn nhân lực Nguyễn Tiệp PDF

GIỚI THIỆU GIÁO TRÌNH

Nhan đềGiáo trình quản trị nguồn nhân lực
Tác giảPGS.TS. Nguyễn Tiệp
Năm xuất bản2005
Nhà xuất bảnNhà Xuất Bản Lao Động - Xã Hội
Tóm tắt

Giáo trình quản trị nguồn nhân lực do PGS. TS. Nguyễn Tiệp biên soạn đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập của sinh viên trường Đại học Lao động - Xã hội và cũng có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu, quản lý trong lĩnh vực lao động - xã hội.

Giáo trình đi sâu vào các vấn đề lý luận và thực tiễn của nguồn nhân lực thuộc diện vĩ mô, được phân tích theo hệ thống các yếu tố cấu thành, đặc điểm và các nhân tố tác động đến số lượng, chất lượng, cơ cấu nguồn nhân lực, đưa ra các giải pháp nhằm thúc đẩy sự hoàn thiện và phát triển nguồn nhân lực.

Mục lụcChương I. Một số vấn đề cơ bản về nguồn nhân lựcChương II. Những đặc điểm chủ yếu của nguồn nhân lực Việt NamChương III. Đào tạo nguồn nhân lựcChương IV. Nguồn nhân lực nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóaChương V. Phát triển nguồn nhân lực trình độ cao trong nền kinh tế thị trườngChương VI. Quản lý nhà nước về nguồn nhân lực

Giáo trình quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn, du lịch


XEM TRƯỚC 10 TRANG

TẢI FULL GIÁO TRÌNH

Bấm để tải ➤➤➤ Giáo trình quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn, du lịch PDF

GIỚI THIỆU GIÁO TRÌNH

Nhan đềGiáo trình quản trị nhân lực
Tác giảPhạm Đình Thọ
Tóm tắt

Giáo trình quản trị nguồn nhân lực trong ngành khách sạn, du lịch là tài liệu để học môn Quản trị nguồn nhân lực. Giáo trình này cung cấp những kiến thức cơ bản, quan trọng nhất về hệ thống hoạt động quản lý tài nguyên con người trong các doanh nghiệp du lịch như cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống,...

Xem thêm: Học Phí Trường Ischool Nam Sài Gòn, Trường Hội Nhập Quốc Tế Ischool Nam Sài Gòn

Giúp các nhà quản trị có được kiến thức, kỹ năng trong việc sử dụng lao động, có khả năng hoạch định, thiết kế chính sách, năng lực lãnh đạo, quản trị nhân viên, quản lý công việc hiệu quả.

Mục lụcChương 1. Khái quát về quản trị nguồn nhân lựcChương 2. Hoạch định nguồn nhân lựcChương 3. Tuyển dụng và duy trì nguồn nhân lựcChương 4. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lựcChương 5. Tiêu chuẩn năng suất, chất lƣợng công việc và bố trí nhân viênChương 6. Đánh giá năng lực và hiệu quả công việc của nhân viênChương 7. Quan hệ lao động và động viên khuyến khích nhân viên