Bài giảng tâm lý học giáo dục đào tạo do ThS. Nguyễn Thị Vân biên soạn, vào chương 1 của bài bác giảng sẽ ra mắt về Nhập môn tâm lý học tầm tuổi và tâm lý học sư phạm, ví dụ là trình bày khái quát mắng về tư tưởng học tầm tuổi và tư tưởng học sư phạm, trình bày về sự trở nên tân tiến tâm lý trẻ nhỏ và sự phân loại giai đoạn phát triển tâm lý. Mời các bạn cùng tham khảo.
Bạn đang xem: Giáo trình tâm lý học giáo dục

*

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM ĐẠI HỌC KHOA HỌC XàHỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA TÂM LÝ HỌCGiảng viên: Ths Nguyễn Thị VânThời gian: 45 tiếtTÀI LIỆU THAM KHẢO1. Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm. Lê Văn Hồng­ Lê Ngọc Lan­ Nguyễn Văn Thàng. NXB ĐHQG Hà Nội, 2001.2. Các lý thuyết phát triển tâm lý người. Phan Trọng Ngọ (chủ biên), NXB ĐHSP3. Bộ câu hỏi ôn tập và đánh giá kết quả học tập môn TLH lứa tuổi và TLH sư phạm. Phan Trọng Ngọ (chủ biên). NXB ĐHSPHN, 2005.4. TLH lứa tuổi và TLH sư phạm (tập I, II). A.V.Petro Vski (chủ biên), Đặng Xuân Hoài dịch. NXB Giáo dục 19825. Cơ sở tâm lý học ứng dụng, GS Đặng Phương Kiệt (chủ biên), NXB ĐHQG HN6. TS. Đỗ Thị Châu, (2005),Tình huống tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm, NXBGD7. B.Ph.LoMov, (2000), Những vấn đề về lý luận và phương pháp luận tâm lý học, NXB ĐHQG Hà Nội (Bản dịch từ tiếng Nga).  Phần I: Một số vấn đề cơ bản của tâm lý học lứa tuổi Chương 1: Nhập môn TLHLT và TLHSP  Chương 2: Sự phát triển tâm lý và việc dạy học Chương 3: Những đặc điểm tâm lý của tuổi vườn trẻ và tuổi mẫu giáoTÂM Chương 4: TLH lứa tuổi học sinh tiểu học  LÝ Chương 5: TLH lứa tuổi thiếu niên GD Chương 6: TLH lứa tuổi thanh xuân Phần II: Một số vấn đề cơ bản của tâm lý học sư phạmChương 7: Bản chất của việc học và những cơ sở tâm lý của việc dạy họcChương 8: Tâm lý học về các kiểu học và dạy học cơ bảnChương 9: Tâm lý học giáo dụcChương 10: Tâm lý học nhân cách của người giáo viên Chương 1: Nhập môn tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạmI. Khái quát về tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạmII. Lý luận về sự phát triển tâm lý trẻ emIII. Sự phân chia giai đoạn phát triển tâm lý I. Khái quát về TLHLT và TLHSP1. Đối tượng nghiên cứu của TLHLT và TLHSP Cùng nghiên cứu tâm lý người ở các giai đoạn phát triển TÂM LÝ HỌC LỨA TUỔI TÂM LÝ HỌC SƯ PHẠM nghiên cứu và phân tích động lực cải cách và phát triển tâm lý theo lứa tuổi, sự trở nên tân tiến cá thể của những quá phân tích những quy điều khoản trình tâm lý trong nhân cách tư tưởng của việc dạy học tập và bé người đang được phát giáo dục triển Chương I.Nhập môn TLHLT với TLHSP 7 2. Nhiệm vụ của TLHLT và TLHSPTìm hiểu những quy luật chung của sự phát triển nhân cách theo lứa tuổiNắm bắt được những quy luật lĩnh hội tri thức, kĩ năng, kĩ xảo trong dạy học và giáo dụcHiểu được những biến đổi tâm lý của học sinh do ảnh hưởng của giáo dục và dạy học 8 3. Quan hệ giữa TLHLT với TLHSP Chặt chẽ, thống nhất,Tâm lý học tập biện chứng tâm lý học độ tuổi sư phạm tầm thường khách thể nghiên cứu và phân tích Con người Chương I.Nhập môn TLHLT và TLHSP 9II. Lý luận về sự phát triển tâm lý trẻ em1. Quan niệm về trẻ emTLH duy vật tầm thường: Trẻ em là “người lớn thu nhỏ”, chỉ khác nhau về kích thước.TLH duy vật biện chứng: Giữa trẻ em và người lớn có sự khác nhau về chất, trẻ em vận động, phát triển theo quy luật của trẻ em.1.2.1. Quan niệm duy tâmSSựự phát tri phát triểển tâm lý n tâm lý trtrẻẻ em ch em chỉỉ là s là sựự tăng tăng lên hoặặc lên ho giảảm đi c gi m đi v vềề ssốố l lượ ượng các hiệện ng các hi n ttượ ượng đang phát ng đang phát triểển mà không có tri n mà không có ssựự chuy chuyểển bin biếến v n vềề chấất l ch t lượ ượng ng Chương I.Nhập môn TLHLT cùng TLHSP 11 1.1.1. Thuyết tiền định tiềm năng sinh vật Phát triển tâm lý là do các gây ra. Mọi đặc điểm tâm lý chung và cá thể đều là tiền định và được quyết định bằng con đường di truyền. Nhà TLH Mỹ E.Toocđai Chương I.Nhập môn TLHLT với TLHSP 12 1.1.2. Thuyết duy cảm Phát triển tâm lý trẻ là do sự tác động của môi trường. Môi trường là yếu tố quyết định hoàn toàn.Nhà TLH Anh John Locke Chương I.Nhập môn TLHLT với TLHSP 131.1.3. Thuyết hội tụ hai yếu tốSự phát triển của trẻ chịu sự tác động của 2 yếu tố môi trường và di truyền, trong đó di truyền giữ vai trò quyết định và môi trường là điều kiện biến những đặc điểm tâm lý đã được định sẵn thành hiện thực. Chương I.Nhập môn TLHLT cùng TLHSP 14Nh ận HẠN CHẾ xét: vớ c ả những thuy ết bên trên đề u có những sai lầm giống nhau bởi: •Cho rằng đặc điểm con tín đồ là bất biến, tiền định, hoặc vì tiềm năng sinh thứ di truyền, giỏi do tác động của môi trường xung quanh là bất biến• cải tiến và phát triển tâm lý trẻ bóc rời đông đảo điều kiện cụ thể mà quá trình tâm lý tạo ra• Đánh giá bán không đúng phương châm của giáo dục, phủ nhận tính tích cực cá nhân Chương I.Nhập môn TLHLT với TLHSP 151.2 Quan điểm duy vật biện chứng về sự phát triển tâm lý trẻ em Sự phát triển tâm lý trẻ em là quá trình trẻ em lĩnh hội nền văn hoá xã hội loài người thông qua tính tích cực của trẻ trong hoạt động và giao tiếp (trong đó dạy học và giáo dục giữ vai trò chủ đạo) Chương I.Nhập môn TLHLT và TLHSP 16 2. Quy luật chung của sự phát triển tâm lý trẻ em Sự phát triển tâm lý của trẻ em không tuân theo quy luật sinh học mà tuân theo quy luật xã hội Chương I.Nhập môn TLHLT với TLHSP 17 Tính không đồng đềuTính mềm dẻo Tính toàn vẹnvà khả năng bù trừ 2.1. Quy luật về tính không đồng đều của sự phát triển tâm lý Những chức năng tâm lý khác nhau thì không phát triển ở mức độ như nhau. Có những thời kì tối ưu cho sự phát triển 1 hành động tâm lý nào đó.

Xem thêm: Dđiểm Chuẩn Đại Học Luật Tphcm Năm 2022, Điểm Chuẩn Đại Học Luật Tp

1­ 5 tuổi 15­ 20 tuổi 6­ 11 tuổi Học nói Tư duy toán học Kỹ xảo vận độngphát triển ngôn ngữ Chương I.Nhập môn TLHLT và TLHSP 19 2.2. Quy luật tính toàn vẹn của tâm lý Cùng với sự phát triển, tâm lý con người ngày càng có tính trọn vẹn, thống nhất, bền vững. Sự phát triển thể hiện ở việc chuyển dần các trạng thái tâm lý thành các đặc điểm tâm lý cá nhân, thành các nét của nhân cách. Chương I.Nhập môn TLHLT với TLHSP 20