Năm 12022-2023Năm 22023-2024Năm 32024-2025Năm 42025-2026
830.000 đ/tín chỉ(khoảng 30 triệu/năm)872.000 đ/tín chỉ(khoảng 31.5 triệu/năm)910.000 đ/tín chỉ(khoảng 33 triệu/năm)940.000 đ/tín chỉ(khoảng 34.5 triệu/năm)

Học phí Chương trình Cử nhân rất tốt (Mức khoản học phí không thay đổi trong 4 năm học)


TTNgành/chuyên ngànhĐơn giá/tín chỉ học phần đào tạo và huấn luyện bằng giờ ViệtĐơn giá/tín chỉ học tập phần huấn luyện và giảng dạy bằng tiếng Anh
1Kinh tế đầu tư940.000đ1.316.000đ
2Thẩm định giá cùng Quản trị tài sản940.000đ1.316.000đ
3Quản trị940.000đ1.316.000đ
4Quản trị (giảng dạy bằng Tiếng Anh)940.000đ1.316.000đ
5Kinh doanh quốc tế1.140.000đ1.596.000đ
6Kinh doanh thế giới (giảng dạy bởi Tiếng Anh)1.140.000đ1.596.000đ
7Ngoại thương1.140.000đ1.596.000đ
8Ngoại yêu thương (giảng dạy bởi Tiếng Anh)1.140.000đ1.596.000đ
9Tài chính940.000đ1.316.000đ
10Tài chủ yếu (giảng dạy bằng Tiếng Anh)940.000đ1.316.000đ
11Ngân hàng940.000đ1.316.000đ
12Ngân hàng (giảng dạy bởi Tiếng Anh)940.000đ1.316.000đ
13Kế toán doanh nghiệp1.065.000đ1.491.000đ
14Kế toán công ty (giảng dạy bằng Tiếng Anh) 1.065.000đ1.491.000đ
15Kiểm toán1.065.000đ1.491.000đ
16Kinh doanh yêu thương mại1.140.000đ1.596.000đ
17Marketing1.140.000đ1.596.000đ
18Luật khiếp doanh1.065.000đ1.491.000đ
19Thương mại năng lượng điện tử940.000đ1.316.000đ
Lưu ý: Đơn giá tín chỉ học tập phần giờ đồng hồ Anh = 1-1 giá tín chỉ học tập phần giờ Việt x 1,4

Học chi phí chương trình Cử kỹ năng năng

Đơn giá/tín chỉ học tập phần đào tạo và huấn luyện bằng giờ Việt: 940.000đ/tín chỉ.Đơn giá/tín chỉ học phần giảng dạy bằng giờ Anh: 1.685.000đ/tín chỉ.