Học phí tổn Trường Đại học tập Thăng Long với mã trường là (DTL). Mức chi phí khóa học trường Đại học thăng long bao gồm sự biến đổi theo từng mã ngành giảng dạy thông tin về học tập phí ví dụ xem thông tin chi tiết dưới đây


Học giá tiền Đại học tập Thăng Long tất cả sự biến đổi tuỳ theo những mã ngành đào tạo của trường Đại học Thăng Longthông tin được cập nhật liên tục với khoảng học phí tiên tiến nhất hiện trên như sau:

Học giá tiền Đại học Thăng Long 2021 - 2022

Thanh nhạc

Mã ngành: 7210205

Học phí: 27 triệu đồng/năm.

Bạn đang xem: Học phí đại học thăng long

Số tín chỉ:

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Học phí: 24,2 triệu đồng/năm.

Số tín chỉ:

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Học phí: 24,2 triệu đồng/năm.

Số tín chỉ:

Tài chủ yếu ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Học phí: 24,2 triệu đồng/năm.

Số tín chỉ:

Luật gớm tế

Mã ngành: 7380107

Học phí: 24,2 triệu đồng/năm.

Số tín chỉ:

Marketing

Mã ngành: 7340115

Học phí: 24,2 triệu đồng/năm.

Số tín chỉ:

Kinh tế quốc tế

Mã ngành: 7310106

Học phí: 24,2 triệu đồng/năm.

Số tín chỉ:

Khoa học trang bị tính

Mã ngành: 7480101

Học phí: 24,2 triệu đồng/năm.

Số tín chỉ:

Mạng máy tính và media dữ liệu

Mã ngành: 7480102

Học phí: 24,2 triệu đồng/năm.

Số tín chỉ:

Hệ thống thông tin

Mã ngành: 7480104

Học phí: 24,2 triệu đồng/năm.

Số tín chỉ:

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Học phí: 24,2 triệu đồng/năm.

Số tín chỉ:

Losgistics và cai quản chuỗi cung ứng

Mã ngành: 7510605

Học phí: 24,2 triệu đồng/năm.

Số tín chỉ:

Trí tuệ nhân tạo

Mã ngành: 7480207

Học phí: 24,2 triệu đồng/năm.

Số tín chỉ:

Điều dưỡng

Mã ngành: 7720301

Học phí: 25,3 triệu đồng/năm

Số tín chỉ:

Dinh dưỡng

Mã ngành: 7720401

Học phí: 24,2 triệu đồng/năm.

Số tín chỉ:

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Học phí: 25,3 triệu đồng/năm

Số tín chỉ:

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành: 7220204

Học phí: 25,3 triệu đồng/năm

Số tín chỉ:

Ngôn ngữ Nhật

Mã ngành: 7220209

Học phí: 26,4 triệu đồng/năm

Số tín chỉ:

Ngôn ngữ Hàn quốc

Mã ngành: 7220210

Học phí: 26,4 triệu đồng/năm

Số tín chỉ:

Công tác buôn bản hội

Mã ngành: 7760101

Học phí: 24,2 triệu đồng/năm.

Số tín chỉ:

Việt nam giới học

Mã ngành: 7310630

Học phí: 24,2 triệu đồng/năm.

Số tín chỉ:

Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Học phí: 26,4 triệu đồng/năm

Số tín chỉ:

Truyền thông nhiều phương tiện

Mã ngành: 7320104

Học phí: 29,7 triệu đồng/năm.

Số tín chỉ:

Tóm Tắt: TrườngĐại học tập Thăng Long thông báo mức học chi phí hệ đại học chính quy ví dụ như sau:

Học phí trường đại học thăng long với riêng rẽ ngành truyền thông đa phương tiện là: 29.700.000 đồng/năm;Đối với Ngành Thanh nhạc mức tiền học phí là: 27.000.000 đồng/năm;Đối với vác ngành đào tạo như ngữ điệu Nhật, ngữ điệu Hàn Quốc, quản lí trị dịch vụ phượt – lữ khách là : 26.400.000 đồng/năm;Đối Với những ngành ngôn từ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, Điều dưỡng: 25.300.000 đồng/năm;Học phí đối với các ngành sót lại là: 24.200.000 đồng/năm.

Xem thêm:

Lộ trình tăng học phí của trường đại học thăng long áp dụng: tưng năm tăng không thực sự 5%.

Lời Kết: Trên đó là thông tin về mức học tập phí mới nhất của ngôi trường Đại học tập thăng long do kênh tuyển chọn sinh 24h .vn thực hiện