*
Lịch đảm bảo an toàn Khóa luận tốt nghiệp Khóa 19 (bổ sung) hệ văn bởi hai đại học chính quy Lớp A,B,C,D (Niên khóa 2020-2023)


Bạn đang xem: Học văn bằng 2 đại học luật

Lịch bảo đảm an toàn Khóa luận xuất sắc nghiệp Khóa 19 (bổ sung) hệ văn bằng hai đại học chính quy Lớp A,B,C,D (Niên khóa 2020-2023)
Lịch đảm bảo kháo luận giỏi nghiệp Khóa 19 hệ văn bằng hai chủ yếu quy lớp A,B,C,D (Niên khóa 2020-2023)
Lịch bảo đảm an toàn kháo luận giỏi nghiệp Khóa 19 hệ văn bằng hai thiết yếu quy lớp A,B,C,D (Niên khóa 2020-2023)
thông tin v/v thay đổi hội ngôi trường học, học kì I năm học tập 2022-2023 so với sinh viên lớp K20H hệ văn bằng đại học thứ hai chủ yếu quy
Thông báo v/v biến hóa hội ngôi trường học, học kì I năm học tập 2022-2023 đối với sinh viên lớp K20H hệ văn bằng đh thứ hai chính quy
thông báo v/v thực hiện phần mềm thống trị học tập và thời khóa biểu so với sinh viên Khóa 21 hệ văn bằng đại học thứ hai thiết yếu quy (tuyển sinh lần 1)
Thông báo v/v sử dụng phần mềm làm chủ học tập với thời khóa biểu đối với sinh viên Khóa 21 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy (tuyển sinh đợt 1)
Bảng điểm tổng vừa lòng 3 học tập kỳ đầu so với các Khóa 19 văn bằng đh thứ hai, hình thức đào tạo bao gồm quy
Bảng điểm tổng thích hợp 3 học tập kỳ đầu so với các Khóa 19 văn bằng đh thứ hai, vẻ ngoài đào tạo chủ yếu quy
thông báo v/v viết khóa luận tốt nghiệp so với sinh viên Khóa 19 (Lớp A,B,C,D) hệ văn bằng đại học thứ hai thiết yếu quy
Thông báo v/v viết khóa luận giỏi nghiệp so với sinh viên Khóa 19 (Lớp A,B,C,D) hệ văn bằng đại học thứ hai thiết yếu quy
quyết định v/v buộc thôi học đối với sinh viên Khóa 14 (niên khóa 2015-2018) hệ văn bằng đh thứ hai chính quy vị vượt quá thời hạn tối đa được phép học tập tại ngôi trường
Quyết định v/v buộc thôi học đối với sinh viên Khóa 14 (niên khóa 2015-2018) hệ văn bằng đại học thứ hai thiết yếu quy vì vượt quá thời hạn tối nhiều được phép học tập tại Trường
list sinh viên các Khóa vẻ ngoài đào chế tạo ra văn bằng đại học thứ hai bao gồm quy đầy đủ điều kiện giỏi nghiệp
Danh sách sinh viên những Khóa hiệ tượng đào sinh sản văn bằng đh thứ hai chủ yếu quy đủ điều kiện giỏi nghiệp
*
Thông báo V/v thu bổ sung cập nhật bài thi hoàn thành học phần học tập kỳ 1 (2021-2022) đối với sinh viên thiết yếu quy Khóa 20
Thông báo V/v thu bổ sung cập nhật bài thi dứt học phần học kỳ 1 (2021-2022) đối với sinh viên thiết yếu quy Khóa 20
*
Thông báo v/v thanh tra rà soát Danh sách buộc thôi học cùng xóa tên khỏi danh so với sinh viên Khóa 15(niên khóa 2016-2019) văn bằng đại học thứ hai hiệ tượng đào tạo chính quy
Thông báo v/v thanh tra rà soát Danh sách buộc thôi học với xóa tên ngoài danh đối với sinh viên Khóa 15(niên khóa 2016-2019) văn bằng đh thứ hai hiệ tượng đào tạo thiết yếu quy
*
Thời khóa biểu Khóa 20 đợt 2 và hướng dẫn áp dụng cổng thông tin tra cứu vớt điểm
thông tin v/v viết khóa luận giỏi nghiệp so với sinh viên Khóa 18 hệ văn bởi hai bao gồm quy
*
Lịch đảm bảo khóa luận giỏi nghiệp Khóa 18 hệ văn bằng đh thứ nhì lớp D,E,F,G (Niên khóa 2019-2020) theo hiệ tượng trực tuyến đường
Lịch đảm bảo an toàn khóa luận tốt nghiệp Khóa 18 hệ văn bằng đh thứ nhị lớp D,E,F,G (Niên khóa 2019-2020) theo vẻ ngoài trực tuyến
*
Thời khóa biểu học kỳ I 2021-2022 Khóa đôi mươi
thông tin v/v xét xuất sắc nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy với hệ văn bởi 2 thiết yếu quy (đợt xét giỏi nghiệp mon 9/2021)


Xem thêm: Chi Tiết Điểm Thi Đại Học Sư Phạm Tphcm 2022 Chính Xác, Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Tphcm 2022 Chính Xác

Thông báo v/v xét xuất sắc nghiệp so với sinh viên các khóa hệ đại học chính quy và hệ văn bởi 2 chính quy (đợt xét xuất sắc nghiệp mon 9/2021)