Điểm chuẩn Học Viện sản phẩm Không việt nam thông báo nấc điểm chuẩn chỉnh đại học thiết yếu quy xét tuyển ước muốn sau thời hạn thi tốt nghiệp THPT tổ quốc như sau:


Điểm chuẩn trường học viện chuyên nghành Hàng ko Việt Nam điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 vào hệ Đại học chủ yếu quy đã phê chuẩn được ban giám hiệu nhà trường công bố. Mời sỹ tử theo dõi.

*

Điểm chuẩn Học Viện mặt hàng Không việt nam Xét Theo hiệu quả Thi THPT đất nước 2022

Quản trị tởm doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm chuẩn: 19

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm chuẩn: 21.4

Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử, viễn thông

Mã ngành: 7510302

Điểm chuẩn: 17

Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa

Mã ngành: 7510303

Điểm chuẩn: 17

Kỹ thuật hàng không

Mã ngành: 7520120

Điểm chuẩn: 21.3

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm chuẩn: 23

Quản lý vận động bay

Mã ngành: 7840102

Điểm chuẩn: 23.3

Quản trị nhân lực

Mã ngành: 7340404

Điểm chuẩn: 19.3

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng

Mã ngành: 7510102

Điểm chuẩn: 17

Quản trị thương mại dịch vụ và du lịch lữ hành

Mã ngành: 7810103

Điểm chuẩn: 19

Kinh tế vận tải

Mã ngành: 7840104

Điểm chuẩn: 19

Điểm chuẩn chỉnh Học Viện mặt hàng Không nước ta Xét Theo Điểm học tập Bạ 2022

CNKT công trình xây dựng xây dựng

Mã ngành: 7510102

Điểm trúng tuyển học bạ: 21.00

Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông

Mã ngành: 7510302

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 21.00

Công nghệ KT Điều khiển và tự động hóa hóa

Mã ngành: 7510303

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 21.00

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 24.00

Kinh tế vận taỉ

Mã ngành: 7840104

Điểm trúng tuyển học bạ: 27.00

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 27.00

Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Điểm trúng tuyển học bạ: 25.00

Quản trị khiếp doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm trúng tuyển học bạ: 25.00

Quản trị nhân lực

Mã ngành: 7340404

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 25.00

Lời kết: Trên đây là thông tin danh sách trúng tuyển cùng điểm chuẩn trường học viện chuyên nghành Hàng Không việt nam do Kênh tuyển chọn sinh 24h thực hiện.

Nội Dung Liên Quan: