STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ phù hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 cai quản trị dịch vụ phượt và lữ khách 7810103A00, A01, D01, C0021Điểm thi TN THPT
2 truyền thông đa phương tiện 7320104A00, A01, D01, C0024Điểm thi TN THPT
3 Giới và cải cách và phát triển 7310399A00, A01, D01, C00, XDHB15Điểm thi TN THPT
4 quản ngại trị sale 7340101C0024Điểm thi TN THPT
5 quản ngại trị sale 7340101A00, A01, D0123Điểm thi TN THPT
6 công tác làm việc xã hội 7760101A00, A01, D01, C0015Điểm thi TN THPT, tại HN và TPHCM
7 phương tiện 7380101A00, A01, D01, C0020Điểm thi TN THPT, chăm ngành phương pháp hành chính và biện pháp dân sự
8 quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách 7810103A00, A01, D01, C00, XDHB22Học bạ
9 media đa phương tiện 7320104A00, A01, D01, C00, H00, V00, XDHB25Học bạ
10 Giới và phát triển 7310399A00, A01, D01, C00, XDHB18Học bạ
11 cai quản trị kinh doanh 7340101C00, XDHB24Học bạ
12 quản trị sale 7340101A00, A01, D01, XDHB23Học bạ
13 công tác xã hội 7760101A00, A01, D01, C00, XDHB18Học bạ
14 vẻ ngoài 7380101A00, A01, D01, C00, XDHB21.5Học bạ
15 vẻ ngoài 7380107A00, A01, D01, C0018.5Điểm thi TN THPT, nguyên lý kinh tế
16 hình thức 7380107A00, A01, D01, C00, XDHB21Học bạ
17 tài chính 7310101A00, A01, D0119.5Điểm thi TN THPT
18 kinh tế 7310101A00, A01, D01, XDHB20Học bạ
19 tâm lý học 7310401A00, A01, D01, C0019.5Điểm thi TN THPT
20 tư tưởng học 7310401A00, A01, D01, C00, XDHB21Học bạ
21 kinh tế tài chính 7310101C0020.5Điểm thi TN THPT
22 tài chính 7310101C00, XDHB21Học bạ
23 làng hội học tập 7310301A00, A01, D01, C00, XDHB23.5Điểm thi TN THPT
24 làng mạc hội học tập 7310301A00, A01, D01, C00, XDHB18Học bạ
25 technology thông tin 7420201A00, A01, D01, D0916Điểm thi TN THPT
26 technology thông tin 7420201A00, A01, D01, D09, XDHB19Học bạ
27 quản trị kinh doanh 7340101CLCC00, XDHB24Học bạ, Hệ unique cao
28 quản trị marketing 7340101CLCA00, A01, D01, XDHB23Học bạ, Hệ chất lượng cao
29 quản ngại trị marketing 7340101LKA00, A01, D01, C00, XDHB18Học bạ, Hệ liên kết quốc tế (Chuyên ngành marketing và thương mại dịch vụ quốc tế)
30 quản ngại trị kinh doanh 7340101CLCA00, A01, D0123Điểm thi TN THPT, Hệ chất lượng cao
31 quản ngại trị marketing 7340101CLCC0024Điểm thi TN THPT, Hệ quality cao
32 cai quản trị sale 7340101LKA00, A01, D01, C0016Điểm thi TN THPT, Hệ link quốc tế (Chuyên ngành marketing và thương mại quốc tế)

*

*