STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 khối hệ thống thông tin làm chủ khối hệ thống thông tin quản lý 7340405DGNLQGHN20.2
2 Tài chủ yếu - bank Tài chính - bank 73402013DGNLQGHN20.2TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 3
3 kế toán tài chính kế toán 7340301DDGNLQGHN20.2
4 Tài thiết yếu - ngân hàng Tài chủ yếu - bank 73402011DGNLQGHN20.2TÀI CHÌNH NGÂN HÀNG 1
5 Tài bao gồm - ngân hàng Tài chính - ngân hàng 73402012DGNLQGHN20.2TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 2
6 ngôn từ Anh ngôn từ Anh 7220201DGNLQGHN20.6
7 khối hệ thống thông tin quản lý khối hệ thống thông tin thống trị 7340405A00, A01, D01, D0725.9TN THPT
8 Tài chủ yếu - bank Tài chủ yếu - bank 73402013A00, A01, D01, D0725.45TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 3TN THPT
9 kế toán kế toán tài chính 7340301A00, A01, D01, D0726.2TN THPT
10 Tài bao gồm - ngân hàng Tài chính - bank 73402011A00, A01, D01, D0725.8TN THPTTÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 1
11 Tài chủ yếu - ngân hàng Tài thiết yếu - bank 73402012A00, A01, D01, D0725.8TN THPTTÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 2
12 ngữ điệu Anh ngôn từ Anh 7220201A01, D01, D0734.32TN THPT
13 Hải quan & Logistics 7340201C06DGNLQGHN20.2
14 Hải quan và Logistics 7340201C06A01, D01, D0734.28TN THPT
15 so với tài thiết yếu 7340201C09DGNLQGHN20.5TN THPT
16 so sánh tài thiết yếu 7340201C09A01, D01, D0733.63TN THPT
17 Tài chủ yếu doanh nghiệp 7340201C11DGNLQGHN20.45
18 Tài bao gồm doanh nghiệp 7340201C11A01, D01, D0733.33TN THPT
19 Kế toán công ty lớn 7340301C21DGNLQGHN20.6
20 Kế toán công ty lớn 7340301C21A01, D01, D0733.85TN THPT
21 truy thuế kiểm toán 7340301C22DGNLQGHN20.2
22 cai quản trị kinh doanh quản trị marketing 7340101DGNLQGHN20.25
23 quản lí trị marketing cai quản trị marketing 7340101A00, A01, D01, D0726.15TN THPT
24 kinh tế kinh tế 7220201DGNLQGHN20.25
25 kinh tế tài chính 7220201A01, D01, D0725.75TN THPT


*