An Giang đã chủ yếu thức chào làng điểm tuyển sinh lớp 10 năm 2022 vào các trường siêng trong địa bàn tỉnh. Tra cứu vớt điểm chuẩn chỉnh vào lớp 10 An Giang các năm trước 2020, 2019, 2018 của các trường trung học phổ thông công lập, chăm và ko chuyên đúng chuẩn và nhanh nhất
Nội dung bài viết

Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 năm 2021 An Giang trường chăm Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2020 An Giang Điểm chuẩn chỉnh tuyển sinh vào lớp 10 năm 2019 An Giang

Khi nào ra mắt điểm chuẩn chỉnh lớp 10 năm 2022 An Giang? bí quyết tra cứu giúp điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 như vậy nào?...vv đang là những vụ việc được nhiệt tình nhất của tất cả các em học sinh, phụ huynh và thầy giáo viên trong mùa tuyển chọn sinh cung cấp 3 của các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang.

Bạn đang xem: Kết quả tuyển sinh 10 an giang 2021

Chúng tôi xin cập nhật mới nhất những thông tin An Giang ra mắt điểm thi tuyển chọn sinh lớp 10 năm 2022 cũng như điểm sàn, điểm chuẩn chỉnh dự kiến, đồng ý hay thông tin hạ điểm chuẩn chỉnh một phương pháp kịp thời và chính xác nhất.

Bộ đề thi vào 10 năm 2022:

Bộ đề thi vào 10 năm 2021:

​​​​​​​Điểm thi tuyển chọn sinh lớp 10 năm 2022 An Giang ngôi trường chuyên

Điểm chuẩn chỉnh vào lớp 10 các trường thpt Chuyên Thoại Ngọc Hầu, chuyên Thủ Khoa Nghĩa, Phổ thông dân tộc bản địa Nội trú - thpt An Giang năm 2022 rõ ràng như sau:

Trường thpt chuyên Thoại Ngọc Hầu:

Đối với các lớp chuyên: Thí sinh sẽ thi đủ những bài thi quy định, không vi phạm quy chế kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đa số đạt điểm to hơn 2.0 điểm; tất cả tổng số điểm các bài thi vẫn tính thông số từ điểm chuẩn chỉnh trở lên. Hồ hết thí sinh có điểm chuẩn bằng nhau thì liên tục xét lựa chọn thí sinh có điểm thi môn chuyên cao hơn.

Điểm chuẩn: Toán (39 điểm), Toán (37,75) - Tin học (28,25), đồ lý (36,50), Hóa (40), Sinh (34,75), Anh văn (37,40), Ngữ văn (34), lịch sử vẻ vang (33,5), Địa lý (34)…

Đối với các lớp ko chuyên: những thí sinh ko trúng tuyển chọn vào các lớp chuyên, sẽ thi đủ những bài thi quy định, không vi phạm luật quy chế kỳ thi tuyển sinh và những bài thi phần nhiều đạt điểm to hơn 2 điểm; tất cả tổng số điểm 4 môn (tính hệ số 1) từ 29,90 điểm trở lên.

Trường trung học phổ thông chuyên Thủ Khoa Nghĩa:

 Đối với những lớp chuyên: Thí sinh đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế vào kỳ thi tuyển sinh và những bài thi rất nhiều đạt điểm to hơn 2 điểm; gồm tổng số điểm các bài thi đang tính hệ số từ điểm chuẩn trở lên. Số đông thí sinh có điểm chuẩn bằng nhau thì thường xuyên xét lựa chọn thí sinh có điểm thi môn siêng cao hơn.

 Điểm chuẩn: Toán (31,75 điểm), Tin học tập (20,25), thiết bị lý (28,25), Hóa (35,50), Sinh (23), Anh văn (28,75), Ngữ văn (26,75), lịch sử (25), Địa lý (25,50)…

Đối với những lớp ko chuyên: các thí sinh ko trúng tuyển chọn vào những lớp chuyên, vẫn thi đủ những bài thi quy định, không phạm luật quy chế vào kỳ thi tuyển chọn sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2 điểm; gồm tổng số điểm 4 môn (tính hệ số 1) từ 22,25 điểm trở lên.

Trường Phổ thông dân tộc Nội trú - trung học phổ thông An Giang:

Điều kiện trúng tuyển là thí sinh đang thi đủ những bài thi quy định, không phạm luật quy chế vào kỳ thi tuyển sinh và không có bài thi nào bị điểm 0 (không); gồm tổng số điểm các bài thi vẫn tính thông số từ điểm chuẩn chỉnh trở lên.

Thí sinh là người dân tộc bản địa thiểu số tất cả điểm chuẩn từ 19,75 điểm trở lên, cùng với điểm vừa đủ cả năm lớp 9 là 7,5 trở lên trên (có 167 thí sinh trúng tuyển); sỹ tử là người dân tộc bản địa Kinh tất cả điểm chuẩn chỉnh từ 29 điểm trở lên trên (có 8 sỹ tử trúng tuyển).

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 An Giang trường chuyên

Thông qua điểm tuyển sinh lớp 10 2021 tỉnh giấc An Giang năm nay, các trường chăm - An Giang đã phê chuẩn công bố bảng điểm chuẩn theo từng khối lớp chuyên. Mời các bạn theo dõi cụ thể dưới đây.

Điểm chuẩn lớp 10 2021 Trường trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu

Thông qua điểm tuyển chọn sinh lớp 10 2021 An Giang năm nay, trường chuyên Thoại Ngọc Hầu đã công bố điểm chuẩn chính thức năm học tập 2021 - 2022 như sau:

- chăm Toán: 42,25 điểm

- chăm Toán - tin: 41,00 điểm

- siêng Tin học: 30,75 điểm

- siêng Vật lý: 38,75 điểm

- chăm Hóa học: 39,50 điểm

- siêng Sinh học: 33,75 điểm

- chăm Anh văn: 39,45 điểm

- chăm Ngữ văn: 36,50 điểm

- chăm Lịch sử: 36,50 điểm

- siêng Địa lý: 32,75 điểm 

Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 năm 2021 Trường trung học phổ thông chuyên Thủ Khoa Nghĩa

Thông qua điểm tuyển chọn sinh lớp 10 2021 An Giang năm nay, trường siêng Thủ Khoa Nghĩa đã ra mắt điểm chuẩn chỉnh chính thức năm học 2021 - 2022 như sau:

- chăm Toán: 37,00 điểm

- chuyên Tin học: 19,75 điểm

- chuyên Vật lý: 30,00 điểm

- chăm Hóa học: 33,25 điểm - 30,35 điểm

- siêng Sinh học: 23,25 điểm

- chuyên Anh văn: 30,75 điểm

- chăm Ngữ văn: 28,25 điểm

- chăm Lịch sử: 26,00 điểm

- chuyên Địa lý: 25,00 điểm

Điểm thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập An Giang năm 2021

Thông qua điểm tuyển chọn sinh lớp 10 2021 tỉnh An Giang năm nay, những trường công lập An Giang đã chấp thuận công bố bảng điểm chuẩn chỉnh theo từng trường. Mời chúng ta theo dõi cụ thể dưới đây.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Ngoại Ngữ Huế Năm 2022 Chính Thức, Điểm Chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ Huế Năm 2021

- PT Thực thành sư phạm: 29,00 điểm (NV1) - 29,50 điểm (NV2)

- thpt Long Xuyên: 32,00 điểm

- trung học phổ thông Nguyễn Hiền: 26,50 điểm (NV1) - 28,00 điểm (NV2)

- thpt Nguyễn Công Trứ: 21,25 điểm (NV1) - 25,25 điểm (NV2)

- THCS và trung học phổ thông Mỹ Hòa Hưng: 13,00 điểm (NV1) - 23,50 điểm (NV2)

- thpt Vọng Thê: 21,75 điểm (NV1) - 23,00 điểm (NV2)

Điểm chuẩn chỉnh vào lớp 10 năm 2020 An Giang

Dưới đó là bảng điểm chuẩn chỉnh tuyển sinh lớp 10 năm học tập 2019-2020 thức giấc An Giang, mời chúng ta cùng theo dõi

Điểm chuẩn chỉnh vào lớp 10 siêng Thoại Ngọc Hầu 2020

Điểm chuẩn vào lớp 10 siêng Thủ Khoa Nghĩa năm 2020

Điểm chuẩn chỉnh các trường trung học phổ thông công lập thức giấc An Giang năm 2020

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm 2019 An Giang

Xem ngay tin tức điểm chuẩn chỉnh vào lớp 10 năm 2019 những trường thpt chuyên và không chuyên tỉnh An Giang chi tiết như sau:

Bảng điểm chuẩn vào 10 trung học phổ thông công lập tỉnh giấc An Giang năm 2018-2019

Thông qua văn bản trên đây, chúng ta đã tìm kiếm thấy đáp án cho câu hỏi lúc nào có điểm chuẩn chỉnh tuyển sinh lớp 10 An Giang cũng như update nhanh những bảng điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2022 của các trường trung học phổ thông trên địa bàn An Giang tương đối đầy đủ nhất.