Bạn đã xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Coi và cài ngay bản đầy đủ của tài liệu tại trên đây (217.27 KB, 2 trang )
Bạn đang xem: Khoa vật lý đại học đà lạt

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT KHOA VẬT LÝ _____________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập – tự do thoải mái – hạnh phúc ___________________ CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Ngành : VẬT LÝ CHƯƠNG TRÌNH chi TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học tập phần : VẬT LÝ CHẤT RẮN 2. Mã số học phần : VL2107 3. Tên học tập phần bàng tiếng Anh : Solid State Physics 4. Số tín chỉ : 3 học phần : bắt buộc 5. Chuyên môn : cho Sinh viên thời điểm cuối năm thứ tía 6. Phân bố thời hạn : - Lên lớp triết lý 42 máu - bài xích tập thực hành 3 ngày tiết 7. Điều kiện tiên quyết : Sinh viên sau khoản thời gian đã học những học phần vật lý Thống kê cùng Cơ học tập Lượng tử. 8. Phương châm học phần : giúp cho Sinh viên có thể hiểu được các đặc thù Vật lý của những hiện tượng trong chất rắn, tự đó rất có thể hiểu được nguyên lý chuyển động và cơ sở sản xuất các giải pháp điện tử trong các học phần liên quan khác. 9. Diễn đạt vắn tắt học phần : Trang bị mang lại Sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về cấu trúc tinh thể của hóa học rắn, những hiện tượng cồn trong hóa học rắn, cấu tạo vùng năng lượng, tính chất của các loại vật lệu và ứng dụng của chúng. Tổng quan một số trong những vật liệu công nghệ tiên tiến, một trong những tính chất quan
trọng và ứng dụng tiêu biểu của chúng. 10. Trọng trách của sv : - Dự lớp : theo qui chế Đào chế tạo ra - bài tập : bàn thảo và chữa bài xích tập có GV hướng dẫn. 11. Tài liệu xem thêm : - Giáo trình đồ vật lý chất rắn, Nguyễn Thị Bảo Ngọc – Nguyễn Văn Nhã, NXB ĐHQG Hà nội. - đồ gia dụng lý chất rắn, Vũ Đình Cự, NXB khoa học Kỹ thuật, Hà nội. - Giáo trình trang bị lý chất rắn, trần Kim Cướng, Đại học Đà Lạt. - Sơ yếu đồ vật lý hóa học rắn, Kittel, tư liệu dịch, NXB Đại học với Trung học chuyên nghiệp. - Solid State Physics. - lý thuyết chất rắn, Nguyễn Văn Hùng, NXB ĐHQG Hà nội. 12. Tiêu chuẩn chỉnh Để đánh giá Sinh viên : Theo nguyên lý chung. 13. Thang điểm : 10 14. Nội dung chi tiết : Chương 1 : Tinh thể § 1 Đối xứng tinh thể § 2 những loại liên kết trong tinh thể § 3 Mạng không gian § 4 những kí hiệu miêu tả tinh thể § 5 Phân các loại tinh thể theo đặc trưng liên kết § 6 Nhiễu xạ sóng bên trên tinh thể § 7 các dạng thù hình § 8 Sai hư của mạng tinh thể Chương 2 : tính chất nhiệt của mạng tinh thể § 1 Dao động chuẩn chỉnh của mạng tinh thể § 2 tỷ lệ các kiểu xấp xỉ


Xem thêm: Top 15+ Đại Học Văn Lang Điểm Chuẩn 2017, Mới Nhất 2022

§ 3 Phonon § 4 nhiệt độ dung của mạng tinh thể § 5 sức nóng dung của khí năng lượng điện tử § 6 Sự nở sức nóng § 7 Sự dẫn nhiệt độ Chương 3 : lý thuyết vùng năng lượng § 1 Mức tích điện của nguyên tử thoải mái § 2 electron vào mạng tinh thể § 3 trọng lượng hiệu dụng § 4 Lỗ trống § 5 cấu tạo vùng tích điện và phân một số loại chất rắn theo độ dẫn năng lượng điện Chương 4 : kim loại § 1 Độ dẫn của sắt kẽm kim loại § 2 những hiện tượng xúc tiếp Chương 5 : Điện môi § 1 Sự phân cực điện môi § 2 vật liệu điện môi Chương 6 : chào bán dẫn § 1 buôn bán dẫn riêng § 2 bán dẫn tạp hóa học § 3 thống kê về cung cấp dẫn § 4 những hạt mua trong chào bán dẫn § 5 tính chất điện với quang buôn bán dẫn § 6 những tiếp xúc § 7 Dụng cụ phân phối dẫn cơ bạn dạng Chương 7 : vật tư từ § 1 Các đặc điểm từ của đồ rắn § 2 đặc điểm từ của nguyên tử § 3 Nghịch từ bỏ