Để gồm thể dứt mẫu phiếu đk nguyện vọng Đại học tập năm 2022, thí sinh nên biết được mã tổ hợp những môn xét tuyển được chính sách chung của bộ GD&ĐT.

*

Mã tổ hợp môn giúp các thí sinh gạn lọc ngành nghề đơn giản dễ dàng hơn

Mã tổng hợp môn có ý nghĩa như nạm nào ?

Mã tổng hợp môn là những ký hiệu phân biệt khối thi bao hàm chữ cùng số. Phần chữ để nhận thấy khối thi: A, B, C, D, H,…và phần số để nhận thấy tổ thích hợp môn: A01, A02, B01, B02, D01,…Những mã tổng hợp được vẻ ngoài theo Công văn số 310/KTKĐCLGD-TS của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo giúp những em học sinh dễ ợt lựa chọn đúng chuẩn khối thi hơn.

*
Mã tổ hợp xét tuyển các môn thi năm 2022

Danh sách 185+ mã tổng hợp môn xét tuyển vào đh năm 2022

Trong phiếu đk thi THPT đất nước không thể thiếu hụt mã tổng hợp môn xét tuyển, bởi vì vậy những thí sinh cần được ghi lưu giữ được mã này bao hàm các tổng hợp xét tuyển chọn mà những thầy cô support đăng ký kết xét tuyển chọn Cao đẳng Dược dùng Gòn đang tổng hợp như sau:

Bảng Mã tổng hợp khối A xét tuyển chọn vào cao đẳng đại học chính quy

Bảng Mã tổ hợp môn học tập khối A bao gồm 01 môn toán học và 2 môn khác

A00: Toán, vật lí, Hóa họcA01: Toán, đồ dùng lí, giờ AnhA02: Toán, vật lí, Sinh họcA03: Toán, đồ lí, kế hoạch sửA04: Toán, vật dụng lí, Địa líA05: Toán, Hóa học, kế hoạch sửA06: Toán, Hóa học, Địa líA07: Toán, kế hoạch sử, Địa líA08: Toán, lịch sử, giáo dục công dânA09: Toán, Địa lý, giáo dục đào tạo công dânA10: Toán, Lý, giáo dục đào tạo công dânA11: Toán, Hóa, giáo dục và đào tạo công dânA12: Toán, kỹ thuật tự nhiên, KH buôn bản hộiA14: Toán, kỹ thuật tự nhiên, Địa líA15: Toán, KH trường đoản cú nhiên, giáo dục đào tạo công dânA16: Toán, kỹ thuật tự nhiên, Ngữ vănA17: Toán, thứ lý, công nghệ xã hộiA18: Toán, Hóa học, kỹ thuật xã hội

Bảng Mã tổ hợp những môn khối B

Bảng Mã tổ hợp môn học tập xét tuyển chọn cao đẳng, đh khối B bao gồm 01 môn toán học, 01 môn sinh học với 1 môn học tập khác

B00: Toán, Hóa học, Sinh họcB01: Toán, Sinh học, lịch sửB02: Toán, Sinh học, Địa líB03: Toán, Sinh học, Ngữ vănB04: Toán, Sinh học, giáo dục công dânB05: Toán, Sinh học, khoa học xã hộiB08: Toán, Sinh học, giờ đồng hồ Anh

Bảng Mã tổng hợp môn xét tuyển khối C

Mã tổ hợp môn khối C hay còn được gọi là khối Văn bao gồm 01 môn Ngữ Văn và 2 môn học tập khác

C00: Ngữ văn, lịch sử, Địa líC01: Ngữ văn, Toán, đồ líC02: Ngữ văn, Toán, Hóa họcC03: Ngữ văn, Toán, kế hoạch sửC04: Ngữ văn, Toán, Địa líC05: Ngữ văn, đồ gia dụng lí, Hóa họcC06: Ngữ văn, thứ lí, Sinh họcC07: Ngữ văn, vật lí, kế hoạch sửC08: Ngữ văn, Hóa học, SinhC09: Ngữ văn, trang bị lí, Địa líC10: Ngữ văn, Hóa học, định kỳ sửC12: Ngữ văn, Sinh học, lịch sửC13: Ngữ văn, Sinh học, ĐịaC14: Ngữ văn, Toán, giáo dục công dânC15: Ngữ văn, Toán, kỹ thuật xã hộiC16: Ngữ văn, thiết bị lí, giáo dục công dânC17: Ngữ văn, Hóa học, giáo dục công dânC19 Ngữ văn, định kỳ sử, giáo dục đào tạo công dânC20: Ngữ văn, Địa lí, giáo dục và đào tạo công dân

Danh sách mã tổ hợp những môn xét tuyển chọn khối D

Khối D gồm một môn nước ngoài ngữ cùng 2 môn học tập khác

D01: Ngữ văn, Toán, tiếng AnhD02: Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ NgaD03: Ngữ văn, Toán, tiếng PhápD04: Ngữ văn, Toán, tiếng TrungD05: Ngữ văn, Toán, tiếng ĐứcD06: Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ NhậtD07: Toán, Hóa học, giờ AnhD08: Toán, Sinh học, giờ AnhD09: Toán, định kỳ sử, tiếng AnhD10: Toán, Địa lí, tiếng AnhD11: Ngữ văn, thiết bị lí, giờ đồng hồ AnhD12: Ngữ văn, Hóa học, tiếng AnhD13: Ngữ văn, Sinh học, tiếng AnhD14: Ngữ văn, lịch sử, giờ AnhD15: Ngữ văn, Địa lí, giờ AnhD16: Toán, Địa lí, giờ ĐứcD17: Toán, Địa lí, giờ đồng hồ NgaD18: Toán, Địa lí, giờ đồng hồ NhậtD19: Toán, Địa lí, tiếng PhápD20: Toán, Địa lí, tiếng TrungD21: Toán, Hóa học, giờ đồng hồ ĐứcD22: Toán, Hóa học, giờ đồng hồ NgaD23: Toán, Hóa học, giờ NhậtD24: Toán, Hóa học, giờ PhápD25: Toán, Hóa học, tiếng TrungD26: Toán, vật dụng lí, giờ ĐứcD27: Toán, đồ vật lí, giờ đồng hồ NgaD28: Toán, thiết bị lí, giờ NhậtD29: Toán, đồ lí, giờ PhápD30: Toán, đồ lí, giờ TrungD31: Toán, Sinh học, giờ đồng hồ ĐứcD32: Toán, Sinh học, giờ đồng hồ NgaD33: Toán, Sinh học, giờ NhậtD34: Toán, Sinh học, tiếng PhápD35: Toán, Sinh học, tiếng TrungD41: Ngữ văn, Địa lí, tiếng ĐứcD42: Ngữ văn, Địa lí, tiếng NgaD43: Ngữ văn, Địa lí, giờ NhậtD44: Ngữ văn, Địa lí, giờ PhápD45: Ngữ văn, Địa lí, giờ đồng hồ TrungD52: Ngữ văn, thứ lí, tiếng NgaD54: Ngữ văn, trang bị lí, giờ PhápD55: Ngữ văn, thứ lí, giờ đồng hồ TrungD61: Ngữ văn, kế hoạch sử, tiếng ĐứcD62: Ngữ văn, định kỳ sử, giờ NgaD63: Ngữ văn, định kỳ sử, giờ NhậtD64: Ngữ văn, lịch sử, tiếng PhápD65: Ngữ văn, lịch sử, tiếng TrungD66: Ngữ văn, giáo dục đào tạo công dân, giờ đồng hồ AnhD68: Ngữ văn, giáo dục công dân, giờ đồng hồ NgaD69: Ngữ Văn, giáo dục và đào tạo công dân, giờ đồng hồ NhậtD70: Ngữ Văn, giáo dục và đào tạo công dân, tiếng PhápD72: Ngữ văn, công nghệ tự nhiên, giờ AnhD73: Ngữ văn, kỹ thuật tự nhiên, giờ ĐứcD74: Ngữ văn, khoa học tự nhiên, tiếng NgaD75 Ngữ văn, khoa học tự nhiên, giờ NhậtD76: Ngữ văn, công nghệ tự nhiên, giờ đồng hồ PhápD77: Ngữ văn, công nghệ tự nhiên, giờ đồng hồ TrungD78: Ngữ văn, kỹ thuật xã hội, tiếng AnhD79: Ngữ văn, kỹ thuật xã hội, tiếng ĐứcD80: Ngữ văn, công nghệ xã hội, giờ đồng hồ NgaD81: Ngữ văn, công nghệ xã hội, giờ đồng hồ NhậtD82: Ngữ văn, kỹ thuật xã hội, giờ PhápD83: Ngữ văn, kỹ thuật xã hội, giờ đồng hồ TrungD84: Toán, giáo dục và đào tạo công dân, giờ đồng hồ AnhD85: Toán, giáo dục và đào tạo công dân, tiếng ĐứcD86: Toán, giáo dục đào tạo công dân, giờ NgaD87: Toán, giáo dục đào tạo công dân, tiếng PhápD88: Toán, giáo dục đào tạo công dân, giờ NhậtD90: Toán, kỹ thuật tự nhiên, giờ AnhD91: Toán, kỹ thuật tự nhiên, tiếng PhápD92: Toán, kỹ thuật tự nhiên, tiếng ĐứcD93: Toán, khoa học tự nhiên, giờ đồng hồ NgaD94: Toán, khoa học tự nhiên, tiếng NhậtD95: Toán, khoa học tự nhiên, tiếng TrungD96: Toán, kỹ thuật xã hội, AnhD97: Toán, kỹ thuật xã hội, giờ đồng hồ PhápD98: Toán, công nghệ xã hội, tiếng ĐứcD99: Toán, công nghệ xã hội, giờ đồng hồ Nga

Tổng thích hợp 66 mã tổng hợp môn Khối Năng Khiếu

Dưới đó là các khối H, khối K, khối M, khối N, khối R, khối S, khối T, khối V. Những khối này được gọi là khối năng khiếu bao gồm từ 1 cho 2 môn năng khiếu sở trường trong mã tổ hợp môn.

Danh sách mã tổ hợp môn xét tuyển chọn khối HH00: Ngữ văn, năng khiếu sở trường vẽ nghệ thuật và thẩm mỹ 1, năng khiếu sở trường vẽ thẩm mỹ 2H01: Toán, Ngữ văn, VẽH02: Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ tô điểm màuH03: Toán, khoa học tự nhiên, Vẽ Năng khiếuH04: Toán, giờ Anh, Vẽ Năng khiếuH05: Ngữ văn, công nghệ xã hội, Vẽ Năng khiếuH06: Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh,Vẽ mỹ thuậtH07: Toán, Hình họa, Trang tríH08: Ngữ văn, kế hoạch sử, Vẽ mỹ thuậtDanh sách mã tổ hợp môn xét tuyển chọn khối KK01: Toán, tiếng Anh, Tin họcDanh sách mã tổng hợp môn xét tuyển khối MM00: Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, HátM01: Ngữ văn, lịch sử, Năng khiếuM02: Toán, năng khiếu 1, năng khiếu 2M03: Văn, năng khiếu 1, năng khiếu sở trường 2M04: Toán, Đọc nói diễn cảm, Hát MúaM09: Toán, NK mần nin thiếu nhi 1( nói chuyện, đọc, diễn cảm), NK mần nin thiếu nhi 2 (Hát)M10: Toán, giờ Anh, NK1M11: Ngữ văn, năng khiếu báo chí, tiếng AnhM13: Toán, Sinh học, Năng khiếuM14: Ngữ văn, năng khiếu sở trường báo chí, ToánM15: Ngữ văn, năng khiếu báo chí, giờ AnhM16: Ngữ văn, năng khiếu báo chí, đồ vật lýM17: Ngữ văn, năng khiếu sở trường báo chí, kế hoạch sửM18: Ngữ văn, năng khiếu Ảnh báo chí, ToánM19: Ngữ văn, năng khiếu Ảnh báo chí, tiếng AnhM20: Ngữ văn, năng khiếu sở trường Ảnh báo chí, đồ gia dụng lýM21: Ngữ văn, năng khiếu sở trường Ảnh báo chí, định kỳ sửM22: Ngữ văn, năng khiếu sở trường quay phim truyền hình, ToánM23: Ngữ văn, năng khiếu quay phim truyền hình, tiếng AnhM24: Ngữ văn, năng khiếu sở trường quay phim truyền hình, vật dụng lýM25: Ngữ văn, năng khiếu quay phim truyền hình, định kỳ sửDanh sách mã tổng hợp môn khối xét tuyển chọn N (ngữ văn và 2 môn năng khiếu sở trường âm nhạc)N00: Ngữ văn, năng khiếu Âm nhạc 1, năng khiếu sở trường Âm nhạc 2N01: Ngữ văn, xướng âm, trình diễn nghệ thuậtN02: Ngữ văn, ký kết xướng âm, Hát hoặc màn biểu diễn nhạc cụN03: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chăm mônN04: Ngữ Văn, năng khiếu sở trường thuyết trình, Năng khiếuN05: Ngữ Văn, tạo ra kịch bạn dạng sự kiện, Năng khiếuN06: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên mônN07: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chăm mônN08: Ngữ văn , Hòa thanh, phát triển chủ đề và phổ thơN09: Ngữ văn, Hòa thanh, Bốc thăm đề- lãnh đạo tại chỗDanh sách mã tổ hợp môn xét tuyển chọn khối RR00: Ngữ văn, lịch sử, năng khiếu sở trường báo chíR01: Ngữ văn, Địa lý, năng khiếu Biểu diễn nghệ thuậtR02: Ngữ văn, Toán, năng khiếu sở trường Biểu diễn nghệ thuậtR03: Ngữ văn, giờ Anh, năng khiếu sở trường Biểu diễn nghệ thuậtR04: Ngữ văn, năng khiếu sở trường Biểu diễn nghệ thuật, năng khiếu sở trường Kiến thức văn hóa truyền thống –xã hội – nghệ thuậtR05: Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh, Năng khiếu kỹ năng truyền thôngDanh sách mã tổng hợp môn xét tuyển khối SS00: Ngữ văn, năng khiếu sở trường SKĐA 1, năng khiếu sở trường SKĐA 2S01: Toán, năng khiếu 1, năng khiếu 2Danh sách mã tổ hợp môn khối T - Khối năng khiếu sở trường thể dục thể dục ( 2 môn tự nhiên và thoải mái và 1 môn năng khiếu sở trường thể dục thể thao)T00: Toán, Sinh học, năng khiếu sở trường thể dục thể thaoT01: Toán, Ngữ văn, năng khiếu thể dục thể thaoT02: Ngữ văn, Sinh, năng khiếu thể dục thể thaoT03: Ngữ văn, Địa, năng khiếu thể dục thể thaoT04: Toán, Lý, năng khiếu sở trường thể dục thể thaoT05: Ngữ văn, giáo dục công dân, năng khiếu sở trường thể dục thể thaoDanh sách các mã tổ hợp môn khối vẽ V (1 môn năng khiếu sở trường vẽ và 2 môn khác)V00: Toán, vật lí, Vẽ Hình họa mỹ thuậtV01: Toán, Ngữ văn, Vẽ Hình họa mỹ thuậtV02: VẼ MT, Toán, giờ AnhV03: VẼ MT, Toán, HóaV05: Ngữ văn, đồ dùng lí, Vẽ mỹ thuậtV06: Toán, Địa lí, Vẽ mỹ thuậtV07: Toán, tiếng Đức, Vẽ mỹ thuậtV08: Toán, giờ đồng hồ Nga, Vẽ mỹ thuậtV09: Toán, giờ Nhật, Vẽ mỹ thuậtV10: Toán, tiếng Pháp, Vẽ mỹ thuậtV11: Toán, giờ Trung, Vẽ mỹ thuật

Đây là list tổng hợp mã tổ hợp môn xét tuyển cần thiết trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2022 cơ mà thí sinh cần được ghi nhớ, hãy ghi đúng mực mã tổng hợp xét tuyển cơ mà thí sinh đk lựa chọn.