Trường đại học tài chính quốc dân mã ngôi trường (NEU) đã phê chuẩn được bgh nhà trường ra mắt điểm chuẩn của các mã ngành nghề năm 2022. Thí sinh xem nội dung bài viết dưới phía trên để biết thêm tin tức chi tiết


Điểm chuẩn Đại Học kinh tế Quốc Dân Xét Theo Điểm Thi 2022

Điểm chuẩn Đại học tài chính quốc dân năm 2022 chi tiết tại bảng dưới đây:

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm chuẩn: 27.65

Kiểm toán

Mã ngành: 7340302

Điểm chuẩn: 28.15

Kinh tế quốc tế

Mã ngành: 7310106

Điểm chuẩn: 27.75

Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7340120

Điểm chuẩn: 28.00

Marketing

Mã ngành: 7340115

Điểm chuẩn: 28.00

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm chuẩn: 27.45

Tài bao gồm - Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm chuẩn: 27.25

Kinh doanh yêu đương mại

Mã ngành: 7340121

Điểm chuẩn: 27.70

Kinh tế

Mã ngành: 7310101

Điểm chuẩn: 27.55

Quản trị khách hàng sạn

Mã ngành: 7810201

Điểm chuẩn: 26.85

Quản trị nhân lực

Mã ngành: 7340404

Điểm chuẩn: 27.45

Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Điểm chuẩn: 26.85

Khoa học lắp thêm tính

Mã ngành: 7480101

Điểm chuẩn: 26.70

Hệ thống thông tin quản lý

Mã ngành: 7340405

Điểm chuẩn: 27.50

Bất cồn sản

Mã ngành: 7340116

Điểm chuẩn: 26.65

Bảo hiểm

Mã ngành: 7340204

Điểm chuẩn: 26.40

Thống kê ghê tế

Mã ngành: 7310107

Điểm chuẩn: 27.20

Toán tài chính

Mã ngành: 7310108

Điểm chuẩn: 27.15

Kinh tế đầu tư

Mã ngành: 7310104

Điểm chuẩn: 27.50

Kinh tế nông nghiệp

Mã ngành: 7620115

Điểm chuẩn: 26.10

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Mã ngành: 7850102

Điểm chuẩn: 26.10

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm chuẩn: 35.85

Quản trị marketing học bởi tiếng Anh (EBBA)

Mã ngành: EBBA

Điểm chuẩn: 26.80

Quản lý công và bao gồm sách học bởi tiếng Anh (EPMP)

Mã ngành: EPMP

Điểm chuẩn: 26.10

Kinh tế phân phát triển

Mã ngành: 7310105

Điểm chuẩn: 27.50

Khoa học quản lý

Mã ngành: 7340401

Điểm chuẩn: 26.85

Quản lý công

Mã ngành: 7340403

Điểm chuẩn: 26.60

Quản lý tài nguyên với môi trường

Mã ngành: 7850101

Điểm chuẩn: 26.10

Luật

Mã ngành: 7380101

Điểm chuẩn: 26.30

Luật tởm tế

Mã ngành: 7380107

Điểm chuẩn: 27.00

Quản lý khu đất đai

Mã ngành: 7850103

Điểm chuẩn: 26.20

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm chuẩn: 27.00

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành: 7510605

Điểm chuẩn: 28.20

Thương mại năng lượng điện tử

Mã ngành: 7340122

Điểm chuẩn: 28.10

Quản lý dự án

Mã ngành: 7340409

Điểm chuẩn: 27.30

Quan hệ công chúng

Mã ngành: 7320108

Điểm chuẩn: 28.60

Khởi nghiệp và cách tân và phát triển kinh doanh (BBAE) - (tiếng Anh hệ số 2)

Mã ngành: EP01

Điểm chuẩn: 34.90

Định tổn phí Bảo hiểm & Quản trị không may ro (Actuary) học bởi tiếng Anh

Mã ngành: EP02

Điểm chuẩn: 26.40

Khoa học dữ liệu trong kinh tế tài chính & ghê doanh (DSEB)

Mã ngành: EP03

Điểm chuẩn: 26.50

Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB)

Mã ngành: EP04

Điểm chuẩn: 26.80

Kinh doanh số (E-BDB)

Mã ngành: EP05

Điểm chuẩn: 26.80

Phân tích khiếp doanh (BA)

Mã ngành: EP06

Điểm chuẩn: 27.20

Quản trị điều hành và quản lý thông minh (E-SOM)

Mã ngành: EP07

Điểm chuẩn: 26.90

Quản trị unique đổi mới (E-MQI)

Mã ngành: EP08

Điểm chuẩn: 26.45

Công nghệ tài chính (BFT)

Mã ngành: EP09

Điểm chuẩn: 26.90

Đầu bốn tài chính (BFI) - (Tiếng Anh hệ số 2)

Mã ngành: EP10

Điểm chuẩn: 36.25

Quản trị khách sạn quốc tế (IHME)- (Tiếng Anh hệ số 2)

Mã ngành: EP11

Điểm chuẩn: 34.60

Quản lý công và thiết yếu sách (E-PMP)

Mã ngành: EPMP

Điểm chuẩn: 26.10

Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE)- (Tiếng Anh hệ số 2)

Mã ngành: POHE

Điểm chuẩn: 36.75

Ngân hàng

Mã ngành: CT1

Điểm chuẩn: 27.60

Tài bao gồm công

Mã ngành: CT2

Điểm chuẩn: 27.50

Tài chính doanh nghiệp

Mã ngành: CT3

Điểm chuẩn: 27.90

Quản trị ghê doanh (E-BBA)

Mã ngành: EBBA

Điểm chuẩn: 26.80

Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW)

Mã ngành: EP12

Điểm chuẩn: 27.20

Kinh tế

Mã ngành: EP13

Điểm chuẩn: 26.50

Logistics và cai quản chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) - (Tiếng Anh hệ số 2)

Mã ngành: EP14

Điểm chuẩn: 36.25

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học kinh tế tài chính Quốc Dân Xét Theo học tập Bạ 2022

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm trúng tuyển học bạ: 23.31

Kiểm toán

Mã ngành: 7340302

Điểm trúng tuyển học bạ: 26.06

Kinh tế quốc tế

Mã ngành: 7310106

Điểm trúng tuyển học bạ: 27.00

Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7340120

Điểm trúng tuyển học bạ: 27.56

Marketing

Mã ngành: 7340115

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 26.06

Quản trị ghê doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm trúng tuyển học bạ: 25.13

Tài thiết yếu - Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm trúng tuyển học bạ: 25.88

Kinh doanh yêu mến mại

Mã ngành: 7340121

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 25.00

Kinh tế

Mã ngành: 7310101

Điểm trúng tuyển học bạ:

Quản trị khách sạn

Mã ngành: POHE1

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 24.75

Quản trị nhân lực

Mã ngành: 7340404

Điểm trúng tuyển học bạ: 24.75

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Điểm trúng tuyển học bạ: 20.65

Khoa học đồ vật tính

Mã ngành: 7480101

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 27.56

Hệ thống tin tức quản lý

Mã ngành: 7340405

Điểm trúng tuyển học bạ: 23.63

Bất cồn sản

Mã ngành: 7340116

Điểm trúng tuyển học bạ: 23.06

Bảo hiểm

Mã ngành: 7340204

Điểm trúng tuyển học bạ: 24.56

Thống kê khiếp tế

Mã ngành: 7310107

Điểm trúng tuyển học bạ: 22.69

Toán kinh tế

Mã ngành: 7310108

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 24.00

Kinh tế đầu tư

Mã ngành: 7310104

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 24.56

Kinh tế nông nghiệp

Mã ngành: 7620115

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 19.50

Kinh tế khoáng sản thiên nhiên

Mã ngành: 7850102

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 19.35

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 22.50

Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (EBBA)

Mã ngành: EBBA

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 24.19

Quản lý công và chủ yếu sách học bằng tiếng Anh (EPMP)

Mã ngành: EPMP

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 23.63

Kinh tế cách tân và phát triển

Mã ngành: 7310105

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 23.13

Khoa học làm chủ

Điểm trúng tuyển học bạ: 23.25

Quản lý công

Mã ngành: 7340403

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 23.38

Quản lý khoáng sản và môi trường thiên nhiên

Mã ngành: 7850101

Điểm trúng tuyển học bạ: 25.88

Luật

Mã ngành: 7380101

Điểm trúng tuyển học bạ: 26.81

Luật tài chính

Mã ngành: 7380107

Điểm trúng tuyển học bạ: 23.25

Quản lý khu đất đai

Mã ngành: 7850103

Điểm trúng tuyển học bạ: 19.60

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm trúng tuyển học bạ: 25.50

Logistics và thống trị chuỗi cung ứng

Mã ngành: 7510605

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 25.88

Thương mại điện tử

Mã ngành: 7340122

Điểm trúng tuyển học bạ: 26.25

Quản lý dự án

Điểm trúng tuyển học bạ: 23.13

Quan hệ công chúng

Mã ngành: 7320108

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 25.81

Khởi nghiệp và cải cách và phát triển kinh doanh (BBAE) - (tiếng Anh hệ số 2)

Mã ngành: EP01

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 23.94

Định tổn phí Bảo hiểm và Quản trị đen đủi ro (Actuary) học bằng tiếng Anh

Mã ngành: EP02

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 27.94

Khoa học dữ liệu trong tài chính & tởm doanh (DSEB)

Mã ngành: EP03

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 27.00

Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB)

Mã ngành: EP04

Điểm trúng tuyển học bạ: 23.88

Kinh doanh số (E-BDB)

Mã ngành: EP05

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 24.81

Phân tích gớm doanh (BA)

Mã ngành: EP06

Điểm trúng tuyển học bạ: 26.81

Quản trị điều hành và quản lý thông minh (E-SOM)

Mã ngành: EP07

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 19.50

Quản trị quality đổi mới (E-MQI)

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 23.25

Công nghệ tài chính (BFT)

Mã ngành: EP09

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 24.00

Đầu tứ tài chính (BFI) - (Tiếng Anh hệ số 2)

Mã ngành: EP10

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 26.44

Quản trị hotel quốc tế (IHME)- (Tiếng Anh hệ số 2)

Mã ngành: EP11

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 23.44

Quản lý công và chính sách (E-PMP)

Mã ngành: EPMP

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 23.63

Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE)- (Tiếng Anh hệ số 2)

Mã ngành: POHE

Điểm trúng tuyển học bạ:

Ngân hàng

Mã ngành: CT1

Điểm trúng tuyển học tập bạ:

Tài chủ yếu công

Mã ngành: CT2

Điểm trúng tuyển học tập bạ:

Tài bao gồm doanh nghiệp

Mã ngành: CT3

Điểm trúng tuyển học tập bạ:

Quản trị tởm doanh (E-BBA)

Mã ngành: EBBA

Điểm trúng tuyển học bạ: 24.19

Kế toán tích hợp chứng từ quốc tế (AUD-ICAEW)

Mã ngành: EP12

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 23.88

Kinh tế

Mã ngành: EP13

Điểm trúng tuyển học bạ: 23.06

Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng tích hợp chứng từ quốc tế (LSIC) - (Tiếng Anh hệ số 2)

Mã ngành: EP14

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 25.13

Lời Kết:Trên đó là điểm chuẩnĐại học kinh tế quốc dân vì kênh tuyển chọn sinh 24h.vn update mới nhất.