*

Chiều thiết bị 2:13h30 – P.GB: PGS.TS Nguyễn Duy Cường

Chủ trì Giao ban cán cỗ quản lý


15h15 – PHBV: PGS.TS Nguyễn Xuân Bái công ty trì Giao ban dịch viện

Sáng sản phẩm 3:8h00 – BV Nhi TB: PGS.TS Nguyễn Xuân Bái Dự Lễ lưu niệm 15 năm xây dựng cơ sở y tế Nhi thức giấc Thái Bình8h00 – P.GB: quản lí trị hòa hợp đồng nhà trì Họp Hội đồng tuyển sinh Sau đh năm 2022

Chiều sản phẩm 3:14h00 – HT 3.3: quản trị phù hợp đồng chủ trì Hội đồng nghiệm thu sát hoạch vấn đề NCKH cung cấp cơ sở16h00 – P.GB: quản trị thích hợp đồng chủ trì Họp Trưởng, phó đều Ban của Hội đồng trường19h30 – P.GB: PGS.TS Nguyễn Duy Cường nhà trì Họp Hội đồng thi đua tán dương ( Phiên 2 )

Sáng đồ vật 4:7h00 – TPTB: Lãnh đạo ngôi trường Dự Đại hội đại biểu yêu thương Hội công ty tỉnh Tỉnh thái bình lần lắp thêm IV, nhiệm kỳ 2022 – 20277h30 – P.GB: PGS.TS Nguyễn Duy CườngChủ trì thao tác làm việc với Công an TP Tỉnh tỉnh thái bình về công tác làm việc bình an trật tự8h00 – TPTB: PGS.TS Nguyễn Thanh Bình Dự Hội nghị tiến hành việc góp vốn đầu tư, gắn ráp mạng lưới vị trí Camera giám sát bảo mật bình an triên địa phận phường Kỳ Bá 8h30 – P.GB: Lãnh đạo Trường Chủ trì Họp Hội đồng shopping vật dụng tư, trang máy năm 202210h00 – P.GB: PGS.TS Nguyễn Quốc Tiến nhà trì Họp công tác làm việc cán bộ

Chiều thứ 4:14h00 – HT 3.4:PGS.TS Nguyễn Duy CườngChủ trì giới thiệu chương trình Điều chăm sóc tiếng Nhật cho SV bắt đầu nhập học15h00 – PHBV: 

PGS.TS Nguyễn Xuân Bái Chủ trì Họp công tác thao tác Bệnh viện

Sáng sản phẩm công nghệ 5:8h00 – ĐHYD Huế: PGS.TS Nguyễn Quốc Tiến tham dự các buổi tiệc nghị câu lạc bộ quản trị Hội đồng trường8h00 – HT 3.1: quản trị thích hợp đồng chủ trì kiểm tra số liệu, tài liệu tham khảo thêm cho học viên NCS ( 1,5 ngày )8h30 – Hà Nội: PGS.TS Nguyễn Xuân Bái Dự họp thanh tra rà soát những nhiệm vụ về đào tạo và giảng dạy và đào tạo, giảng dạy liên tục trong nghành y tế

Chiều trang bị 5:15h00 – P.GB: 

PGS.TS Nguyễn Duy Cường công ty trì

Họp Hội đồng xét đền bù túi tiền đào chế tạo và giảng dạy

Sáng sản phẩm 6:6h30 – YDTB: PGS.TS Nguyễn Duy Cường Dự chương trình Hiến tiết “ Nối vòng tay Y Dược, trao giọt hồng ngọt ngào ” lần 58h00 – ĐHYD Huế: PGS.TS Nguyễn Quốc Tiến dự tiệc nghị yêu quý Hội các trường Đại học, cđ Nước Ta8h00 – Đà Nẵng: PGS.TS Nguyễn Thanh Bình dự tiệc thảo : “ Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thương mại khúc xạ trên quầy kính thuốc tại việt nam và thời cơ hợp tác ”8h00 – Hà Nội: PGS.TS Nguyễn Xuân Bái Dự Lễ kỉ niệm 40 năm xây dựng cơ sở y tế Châm cứu vớt Trung ương8h00 – TPTB: Lãnh đạo Trường Dự Lễ khai giảng năm học tập 2022 – 2023 – Trường cao đẳng Nghề TB

Chiều vật dụng 6:14h00 – BM GPH: trưởng phòng ban GK Dự tiếng giảng của KTV Đoàn Ngọc Anh – BM phẫu thuật học15h00 – PHBV: